Vocabulary List

 
Aim At
 • เล็ง (ปืน) ไปที่[Lex2]
 • มุ่งหมายเพื่อ: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ [Lex2]
Ask For
 • ขอ: ขอให้ทำ [Lex2]
Ask Out
 • ชวนออกไป: ชวนไปข้างนอก [Lex2]
Back Down
 • ยอมตาม: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน [Lex2]
Back Off
 • หลีกหนี: ถอยไป, หลบไป [Lex2]
 • ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป [LongdoEN]
Back Up
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ [Lex2]
 • กั้นขวาง: กีดขวาง [Lex2]
Beat Up
 • ตีให้เข้ากัน: ผสมให้เข้ากันด้วยการตี [Lex2]
 • ตีจนบาดเจ็บอย่างรุนแรง[Lex2]
Beef Up
 • ทำให้แข็งแกร่ง (คำไม่เป็นทางการ): ทำให้แข็งแรง, ทำให้มีพละกำลัง [Lex2]
Believe In
 • เชื่อในเรื่อง: เชื่อเรื่อง [Lex2]
 • ไว้วางใจใน: ศรัทธาใน [Lex2]
 • พิจารณาว่าเป็นจริง: เห็นว่าเป็นจริง [Lex2]
 • เห็นว่ามีค่า[Lex2]
Bite Off
 • กัดขาด: งับจนขาด [Lex2]
Blow Away
 • พัดจากไป: พัดพาไป, หอบไป, ปลิวไป [Lex2]
Blow Off
 • กระจัดกระจายไปด้วยแรงหรือแรงลม[Lex2]
 • พัดออกไป[Lex2]
Blow Out
 • พัดออกไป: พัดพาไป [Lex2]
 • ทำความสะอาดด้วยการเป่าหรือพัด[Lex2]
 • เติมให้เต็มด้วยอาหาร อากาศหรืออื่นๆ[Lex2]
 • ดับ: หยุดลุกไหม้, หยุดโหม, หยุดกระพือ [Lex2]
 • หยุดพัด[Lex2]
 • ทำให้ระเบิด[Lex2]
 • ทำลายด้วยแรงกดหรือแรงอัดจากอากาศเช่น แก๊ส[Lex2]
 • (เครื่องจักร) หยุดทำงาน[Lex2]
 • ผลิตน้ำมันออกมาไม่หยุด: พุ่งออกมาไม่หยุด [Lex2]
Blow Up
 • (ลม)เริ่มพัด[Lex2]
 • มากขึ้น: รุนแรงขึ้น, ปะทุขึ้น [Lex2]
 • เติมลมหรืออากาศ[Lex2]
 • เป่าให้ไฟลุก: พัดให้ไฟลุก [Lex2]
 • ระเบิดทำลาย[Lex2]
 • แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน): ล้มเหลว [Lex2]
 • ทำให้ใหญ่ขึ้น (เช่น รูป): ขยาย, ขยายออก [Lex2]
 • กล่าวเกินจริง: ทำให้เกินจริง [Lex2]
 • โกรธ (คำไม่เป็นทางการ): ไม่พอใจ [Lex2]
Boil Down
 • ลดลง: ลด [Lex2]
Break Down
 • พังหรือทำให้พัง: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย [Lex2]
 • ทำให้พ่ายแพ้[Lex2]
 • ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร): หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย [Lex2]
 • เสื่อมโทรม (สุขภาพ): ล้มเหลว (การเจรจา) [Lex2]
 • ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย[Lex2]
 • ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้[Lex2]
 • มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)[Lex2]
 • แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด[Lex2]
Break In
 • บุกเข้าไป: พังเข้าไป [Lex2]
 • งัดแงะ (ผิดกฎหมาย)[Lex2]
 • ขัดจังหวะ[Lex2]
 • บังคับ: ควบคุม, ฝึกให้เชื่อง (ม้า), พยายามทำให้เคยชินกับ [Lex2]
 • สวมใส่หรือใช้จนกว่าจะเคยชิน[Lex2]
Break Off
 • แยกออกจาก: บิ, ทำให้แยก [Lex2]
 • ยุติ: สิ้นสุด, พังทลาย [Lex2]
 • หยุดพูด: เลิกพูด [Lex2]
 • หยุดทำงาน (ช่วงสั้นๆ)[Lex2]
Break Out
 • พังออกไป[Lex2]
 • เริ่มต้นทันที[Lex2]
 • หนีรอด: รอดพ้นจาก [Lex2]
 • ชัก (บางสิ่งเช่น ชักธง): ไม่พับ, เปิดใช้ (บางสิ่ง) [Lex2]
Break Through
 • (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น[Lex2]
 • ฝ่าเข้าไป[Lex2]
 • ค้นพบ: พบ [Lex2]
 • ทำทางผ่านเข้าไป[Lex2]
 • เอาชนะให้ได้[Lex2]
Break Up
 • ทำให้เเหลก: ทำให้แตกละเอียด, แหลก, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย [Lex2]
 • ทำลาย[Lex2]
 • ยุติ: เลิก, หยุด, ระงับ [Lex2]
 • แตกกลุ่ม: เลิกเกาะกลุ่ม [Lex2]
 • ปิดภาคเรียน: หยุดเรียน [Lex2]
 • เลิกกัน: แยกทางกัน, ไม่อยู่ร่วมกัน [Lex2]
 • ทำให้เศร้าโศก[Lex2]
 • ทำให้ขบขัน (คำไม่เป็นทางการ): ทำให้ขำ [Lex2]
 • แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ[Lex2]
Bring Back
 • เอากลับไปคืน: เอาไปคืน, คืน [Lex2]
 • ทำให้หวนนึกถึง: ทำให้ระลึกถึง [Lex2]
 • ช่วยให้ได้รับ (บางสิ่ง): ช่วยให้มีบางสิ่ง [Lex2]
 • กลับไปใช้วิธี ความคิดหรือการกระทำเแบบเดิม[Lex2]
Bring Over
 • พาไปบ้าน[Lex2]
 • ย้ายไปตั้งรกรากถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น: เดินทางไปถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น [Lex2]
 • โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด[Lex2]
 • ย้าย(บางสิ่ง)ไปอีกด้านของเรือ (การแล่นเรือ)[Lex2]
Bring Up
 • นำขึ้นไปสู่ที่สูงกว่า: นำหรือพาขึ้นบันไดไป [Lex2]
 • เลี้ยงดู: ให้การศึกษา [Lex2]
 • เอ่ยถึง: พูดถึง, แนะนำ [Lex2]
 • คลื่นไส้อาเจียน: อาเจียน [Lex2]
 • หยุด(ม้า)ทันที[Lex2]
 • หยุดแล่นเรือ: จอดเรือ [Lex2]
 • ทำให้(คน)หยุดกึก: ทำให้หยุดทันที [Lex2]
 • ทำให้มาถึง: นำมา [Lex2]
 • ดุด่า: ว่ากล่าว [Lex2]
 • นำตัวขึ้นศาล[Lex2]
Brush Off
 • (แปรง) ทำความสะอาด[Lex2]
 • ไม่ยอมรับฟัง: ปฏิเสธ [Lex2]
Brush Up
 • แปรงขึ้น[Lex2]
 • (ศึกษา)ปรับปรุง[Lex2]
Build In
 • ทำให้ติดกับ: ทำให้เป็นส่วนที่ติดแน่นกับ, ทำให้ยึดกับ [Lex2]
Into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน\'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH2 N T UW1/ [CMU]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH2 N T AH0/ [CMU]
 • (in) // [OALD]
Bump Into
 • ชน: กระแทก [Lex2]
 • พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
Burn Down
 • ค่อยๆ มอด: เผาไหม้อ่อนลง, เผาไหม้น้อยลง [Lex2]
 • เผาไฟ: ทำลายด้วยไฟ [Lex2]
Burn Out
 • เผาจนมอด[Lex2]
 • ทำให้ไร้ที่อยู่อาศัยเพราะไฟไหม้[Lex2]
 • ทำให้เลิกไหม้: หยุดไหม้ [Lex2]
 • หยุดทำงาน[Lex2]
 • ไม่มีชีวิตชีวา: มอด (ความสามารถ), ไม่กระฉับกระเฉง [Lex2]
 • เหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้ [Hope]
Burn Up
 • ลุกไหม้อีก: ติดไฟขึ้นอีก [Lex2]
 • เผาไหม้จนหมด[Lex2]
 • ถูกเผาทำลายด้วยความร้อนสูง[Lex2]
 • ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ): ว่ากล่าว, ด่าว่า [Lex2]
 • โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • แล่นไปด้วยความเร็วสูงบนถนน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
Burst Out
 • ปล่อยออกมาทันที: เริ่มทำ(บางสิ่ง)ทันที [Lex2]
 • หนีรอด: รอดพ้น, หลุดพ้น [Lex2]
 • โพล่งออกมา: พูดออกมาทันที [Lex2]
 • (ขนาด) ใหญ่หรือโตเกินกว่าเสื้อผ้า[Lex2]
Butt In
 • พูดขัดจังหวะ[Lex2]
 • ยุ่ง: ทำให้ยุ่ง, เสือก [Lex2]
Call Back
 • เรียกกลับมา: ร้องเรียกกลับมา [Lex2]
 • โทรศัพท์กลับมา: โทรกลับ [Lex2]
 • ตะโกนกลับ[Lex2]
 • ทำให้ (บางสิ่ง) กลับคืนมา: ทำให้หาย, ทำให้ฟื้นคืน [Lex2]
 • บอกให้กลับไปทำงาน[Lex2]
 • จำ: จดจำ, จำได้ [Lex2]
 • ถอนคำพูด[Lex2]
Call In
 • เรียกให้เข้ามาข้างใน[Lex2]
 • เชิญมาบ้าน[Lex2]
 • เรียกเก็บ (หนี้สิน): เรียกคืน [Lex2]
 • เลิกใช้ (เหรียญหรือธนบัตร)[Lex2]
 • โทรเข้ามา[Lex2]
 • แวะเยี่ยม (ไม่นาน)[Lex2]
 • เชิญมา: เชิญ, เรียกมา [Lex2]
Call Off
 • ขาน (ชื่อ, คำฯลฯ): เรียก, อ่าน [Lex2]
 • เลื่อน[Lex2]
 • อยู่ห่างๆ[Lex2]
 • ยุติ: หยุด, ยกเลิก, ล้มเลิก [Lex2]
Call Up
 • ปลุกให้ตื่น: ทำให้ตื่น [Lex2]
 • โทรศัพท์หา: โทรหา [Lex2]
 • สั่งให้เข้าประจำการในกองทัพ[Lex2]
 • ทำให้หวนนึกถึง[Lex2]
 • ทำให้มาถึง: เรียกให้มา [Lex2]
Calm Down
 • ทำให้สงบ: ทำให้นิ่งเฉย [Lex2]
Care For
 • ชอบมาก: ชื่นชอบ [Lex2]
 • สนใจแต่ตนเอง[Lex2]
 • อยาก: ต้องการ, ชอบ [Lex2]
 • ดูแล: เอาใจใส่, พยาบาล [Lex2]
 • ใช้อย่างระมัดระวัง: ดูแลของอย่างดี [Lex2]
Carry Away
 • ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น: ความคุมอารมณ์ไม่ได้, ทำด้วยความตื่นเต้น [Lex2]
 • ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice): ทำให้เคลิบเคลิ้ม [Lex2]
 • ชักชวน: ทำให้ฮึกเหิม [Lex2]
 • ทำให้ตื่นเต้น: ทำให้ตื่นตาตื่นใจ [Lex2]
Carry On
 • จัดการ[Lex2]
 • ดำเนินต่อไป: ทำต่อไป [Lex2]
 • ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม[Lex2]
 • ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป): ทำต่อไป, จัดการต่อไป [Lex2]
 • มีต่อ (มักเป็นงานเขียน): ติดตามต่อ [Lex2]
 • สร้างต่อ: ทำต่อ [Lex2]
 • กังวล: วิตก, มีท่าทีตื่นเต้น [Lex2]
 • โกรธ[Lex2]
 • มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
Carry Out
 • ทำให้สมบูรณ์: ทำให้ลุล่วง [Lex2]
 • ทำให้สำเร็จ: ทำให้บรรลุ [Lex2]
Catch On
 • เข้าใจ[Lex2]
 • ได้รับความนิยม: กลายเป็นที่รู้จักกันดี [Lex2]
 • เข้าใจสิ่งที่พูด (คำพูดตลก)[Lex2]
Catch Up
 • คว้า: ฉก, ฉวย [Lex2]
 • เกี่ยวไว้กับ: ผูกไว้กับ, แขวนไว้กับ [Lex2]
 • ตามทัน: ไล่ทัน [Lex2]
 • ทำให้หมดหวัง: ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้ติดเเหง็กอยู่กับ [Lex2]
 • จับผิด: แสดงให้เห็นว่าผิดจริง [Lex2]
Cheat On
 • หลอกลวง[Lex2]
Check In
 • ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก: เช็คอิน [Lex2]
 • เข้าทำงาน: ลงเวลาทำงาน [Lex2]
 • ส่งคืน[Lex2]
Check Out
 • แจ้งออก: ย้ายออก, ออกจาก [Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ตาย (คำสแลง)[Lex2]
 • จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก: ชำระเงิน [Lex2]
Chicken Out
 • กลัว: ตัดสินใจไม่ทำบางสิ่งเพราะว่ากลัว [Lex2]
 • ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว [LongdoEN]
Chop Up
 • ตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย[Lex2]
Clean Out
 • จัดเตรียมให้เรียบร้อย: ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย [Lex2]
 • ขจัดออก (สิ่งสกปรก): ทำความสะอาดให้หมด, ล้างออก [Lex2]
 • ทำให้หมดเงิน (การปล้นหรือขโมย) (คำไม่เป็นทางการ): กวาดไปหมด [Lex2]
 • ขโมย (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • กำจัด: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง [Lex2]
 • หนีไปโดยไม่จ่ายเงิน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • รีบจากไป: รีบผละไป [Lex2]
Clear Out
 • กำจัด: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง [Lex2]
 • เอาออกไป (คำไม่เป็นทางการ): ย้ายออกไป [Lex2]
 • ออกจากบ้าน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
Clear Up
 • ทำความสะอาดจนหมด: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด [Lex2]
 • ย้ายออกไป: ย้าย [Lex2]
 • ทำให้เสร็จ[Lex2]
 • ทำให้สดใสขึ้น[Lex2]
 • หาคำตอบของ: ไขปริศนาของ [Lex2]
Clog Up
 • อุดตันด้วย (ปกติใช้รูป passive voice): ปิดกั้นไว้ด้วย [Lex2]
Close Down
 • ปิดกิจการ: ปิดดำเนินการ, เลิก [Lex2]
 • ไม่ถ่ายทอด (วิทยุหรือโทรทัศน์): เลิดกระจายเสียง, งดถ่ายทอด [Lex2]
 • เข้ามาใกล้: ขยับเข้าใกล้, เคลื่อนเข้ามา [Lex2]
Close Off
 • ปิดกั้น: อุด [Lex2]
Come About
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • (เรือหรือลม) เปลี่ยนทิศทางไปในทางตรงข้าม[Lex2]
Come Across
 • เกิดขึ้น: ผ่านเข้ามา [Lex2]
 • พบโดยบังเอิญ: บังเอิญเจอ [Lex2]
 • พบโดยบังเอิญ[Lex2]
 • ข้าม (ถนน, แม่น้ำฯลฯ): เดินข้าม [Lex2]
 • เป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับจาก[Lex2]
 • ผ่าน (สถานที่)[Lex2]
 • เกิดขึ้นในใจ: ก่อตัวขึ้นในใจ, ผุดขึ้นมา [Lex2]
Come Apart
 • แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ [LongdoEN]
Come Back
 • กลับมาโด่งดังอีกครั้ง: กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง [Lex2]
 • สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด): ย้อนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด) [Lex2]
 • หวนกลับมาสู่ (ความทรงจำ, ความนิยม, ตำแหน่ง)[Lex2]
Come
 • เกิดขึ้น: ปรากฏ [Lex2]
 • ถึง (ยาวมาถึง): มาถึง [Lex2]
 • เป็น: กลายเป็น [Lex2]
 • มา: มาถึง, มาแล้ว [Lex2]
 • มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด): เกิดใน [Lex2]
 • ถึงจุดสุดยอด[Lex2]
 • (คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ ###SW. Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง) [Hope]
 • (vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ [Nontri]
 • /K AH1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Down
 • การลดต่ำลง[Lex2]
 • ดื่มรวดเดียว: รีบดื่ม [Lex2]
 • ทำให้ตกลงมา[Lex2]
 • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • ไปทางใต้: ลงใต้ [Lex2]
 • ลงข้างล่าง: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง [Lex2]
 • ลงไปตาม: ไปตามทาง [Lex2]
 • หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ): ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า [Lex2]
 • ขนอ่อน: ขนละเอียด [Lex2]
 • ทุ่งหญ้าบนเนิน[Lex2]
 • (ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง ###S. dejected,fell,descent [Hope]
 • (adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง [Nontri]
 • (n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน [Nontri]
 • (vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ [Nontri]
 • /D AW1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
Off
 • ออกจาก[Lex2]
 • ไม่ทำงาน: หยุดงาน [Lex2]
 • ลดลงจาก[Lex2]
 • เอาออก: แยกออกมาจาก, หักออก [Lex2]
 • ตาย[Lex2]
 • จากไป: ไป [Lex2]
 • (ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น [Hope]
 • (adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น [Nontri]
 • (pre) ออกไป,หมด,สิ้นเชิง,พ้น,จากไป,ขาด [Nontri]
 • /AO1 F/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
Over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ\'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Through
 • ผ่านไป: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด [Lex2]
 • ท่ามกลาง[Lex2]
 • ด้วยวิธี[Lex2]
 • ตลอดทุกจำนวน: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด [Lex2]
 • ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง[Lex2]
 • ปราศจากการหยุด: ไปตรงตลอด [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะ [Lex2]
 • ผ่านไปตาม[Lex2]
 • โดยตลอด: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ [Lex2]
 • ไปจนเสร็จสิ้น: จนกระทั่งเรียบร้อย [Lex2]
 • ซึ่งเดินทางรวดเดียว: ซึ่งเดินทางทอดเดียว, ซึ่งเดินทางต่อเดียว [Lex2]
 • ที่เสร็จสิ้น[Lex2]
 • (ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด [Hope]
 • (adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ [Nontri]
 • (adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด [Nontri]
 • (pre) ตลอด,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก,รวมทั้ง [Nontri]
 • /TH R UW1/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
Up
 • ในแนวขึ้น: ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ข้างบน[Lex2]
 • ไปตาม[Lex2]
 • ตั้งตรง[Lex2]
 • ที่เพิ่มขึ้น: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • (อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม [Hope]
 • (adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน [Nontri]
 • (adv) ขึ้นไป,ตรง,อยู่เหนือ,โดยสิ้นเชิง,ให้หมด [Nontri]
 • (pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง [Nontri]
 • /AH1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Con Into
 • พูดให้หลงกล: หลอกลวง, ตบตา [Lex2]
Con Out Of
 • โกงเพื่อให้ได้: ฉ้อโกงเพื่อ, หลอกเอา [Lex2]
Cool Off
 • ทำให้ร้อนน้อยลง[Lex2]
 • ทำให้ (อารมณ์) เย็นลง: ทำให้(อารมณ์)สงบลง, ทำให้ตื่นเต้นน้อยลง [Lex2]
 • สนใจน้อยลง: ดึงดูดน้อยลง [Lex2]
 • กระตือรือร้นน้อยลง[Lex2]
 • ใจเย็นๆ: สงบใจ [Lex2]
Count On
 • พึ่งพา: ไว้วางใจใน, พึ่ง [Lex2]
Count Up
 • นับจำนวนรวมของ[Lex2]
Cover Up
 • ปกปิด: ปิดบัง [Lex2]
 • สวมเสื้อผ้า[Lex2]
 • ซ่อน: แอบซ่อน [Lex2]
Crack
 • กะเทาะออก[Lex2]
 • การหวด[Lex2]
 • ความอ่อนแอ: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง [Lex2]
 • คำเหน็บแนม[Lex2]
 • ดีเยี่ยม[Lex2]
 • แตกร้าว[Lex2]
 • แตกละเอียด[Lex2]
 • ถอดรหัส[Lex2]
 • ทำให้กะเทาะออก[Lex2]
 • ทำให้แตกร้าว[Lex2]
 • ทำให้แตกละเอียด[Lex2]
 • ทำให้ล้มเหลว[Lex2]
 • ร่อง[Lex2]
 • รอยแตก: รอยกระเทาะ [Lex2]
 • ล้มเหลว[Lex2]
 • เสียงแตกเปรี้ยงๆ[Lex2]
 • หวด: ตีอย่างแรง [Lex2]
 • (แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก. ###SW. crack a crib บุกเข [Hope]
 • (vt) กะเทาะ,ทำให้แตก [Nontri]
 • /K R AE1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Cross Off
 • ขีดฆ่าออก: ขีดออก [Lex2]
Cut Back
 • ตัดให้สั้น[Lex2]
 • ย้อนเวลากลับ: ย้อนกลับ [Lex2]
 • เปลี่ยนทิศทางทันทีขณะวิ่ง[Lex2]
 • ประหยัดเงิน[Lex2]
 • ตัดทอนคำพูด: ตัดคำพูดออก [Lex2]
Cut Down
 • โค่นต้นไม้[Lex2]
 • ฆ่า[Lex2]
 • ทำให้เสื้อเล็กลง[Lex2]
 • ลดลง: ทำให้ลดลง [Lex2]
 • ตัดลงมา[Lex2]
 • ทำให้ขนาดลดลง[Lex2]
 • ลดค่าใช้จ่าย[Lex2]
 • ทำให้พ่ายแพ้[Lex2]
 • ทำให้รู้สึกสำคัญน้อยลง[Lex2]
 • โน้มน้าวให้ลดราคา[Lex2]
Cut Off
 • ขัดจังหวะ: พูดแทรก, ทำให้หยุดพูด [Lex2]
 • ตัดทิ้ง: ตัดออก, ตัด [Lex2]
 • ทำให้ถูกตัดขาด: ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, ทำให้ขาดการติดต่อ [Lex2]
 • ปิดการทำงาน: ดับเครื่อง [Lex2]
 • ตัดออก[Lex2]
 • ขัดจังหวะ[Lex2]
 • ป้องกัน: ระงับ, ยับยั้ง [Lex2]
 • ยกเลิก: ยุติ [Lex2]
 • แยกจาก: แบ่งแยกมาจาก [Lex2]
 • แยกตัวจาก[Lex2]
 • ฆ่า[Lex2]
 • ไปอย่างรวดเร็ว[Lex2]
Cut Out
 • ตัดออก[Lex2]
 • ตัดให้เข้ารูป[Lex2]
 • ตัดประโยคหรือคำพูดออก[Lex2]
 • เลิกทำ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ไม่ให้เข้าร่วม[Lex2]
 • คัดออกมา: คัดสรร [Lex2]
 • แทนที่ (ความรักหรือธุรกิจ)[Lex2]
 • หยุดทำงาน (เครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์): ไม่ทำงาน [Lex2]
 • ไปเร็วกว่า (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (รถยนต์) แล่นตัดออกไปอย่างเร็ว[Lex2]
 • ดับไฟ (คำไม่เป็นทางการ): ตัดไฟ [Lex2]
Cut Up
 • ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ[Lex2]
 • ทำพฤติกรรมที่ไม่ดี[Lex2]
 • บาดเจ็บ[Lex2]
 • ตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย[Lex2]
 • ทำให้บาดเจ็บหลายแห่ง[Lex2]
 • เตรียมสิ่งของหรืออาหาร[Lex2]
 • ทำลายอย่างรุนแรง: เสียหายอย่างมาก [Lex2]
 • วิพากษ์วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ทำให้ทุกข์กับ (คำไม่เป็นทางการ): ทำความเสียหายให้กับ [Lex2]
 • ทำร้ายโดยไม่ตั้งใจ (คำสแลง)[Lex2]
 • ทำตัวป่าเถื่อน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
Deal With
 • เป็นลูกค้าของ[Lex2]
Do Away With
 • ล้มเลิกไป: ทำให้พ้นไป, ขจัด, กำจัด [Lex2]
Do Over
 • ทำซ้ำ: ซ้ำ [Lex2]
 • ซ่อมแซม[Lex2]
 • ทำใหม่: ทำซ้ำ [Lex2]
 • จู่โจมและทำร้าย[Lex2]
Do With
 • ใช้ประโยชน์จาก: ทำให้ได้ประโยชน์จาก, ทำอะไรกับ [Lex2]
 • จัดการกับ (คน): ปฏิบัติต่อ [Lex2]
 • ขโมยไป: เอาไปซ่อน [Lex2]
 • มีเหตุผลอะไรที่มีบางสิ่งไว้หรือหาบางสิ่งมา[Lex2]
 • พอใจกับ: ยินดีกับ [Lex2]
 • จำเป็นต้องมี[Lex2]
 • ทนไม่ได้: ทนไม่ไหว [Lex2]
 • ควบคุมตนเอง: บังคับตนเอง [Lex2]
Do Without
 • ทำโดยปราศจาก: ทำโดยไม่มี [Lex2]
 • กระทำโดยปราศจาก: ทำโดยไม่มี [Lex2]
 • ไม่ปรารถนาที่จะมี (คนหรือสิ่งของ)[Lex2]
Doze Off
 • งีบหลับไป: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ [Lex2]
Dress Up
 • แต่งตัวอย่างเป็นทางการ[Lex2]
 • แต่งตัวเป็น: ปลอมตัวโดยแต่งเป็น [Lex2]
 • ใส่เสื้อผ้าของคนอื่น[Lex2]
 • จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร): ทำให้แถวตรง [Lex2]
Drop In
 • หย่อนไว้: ใส่ไว้, หยอดไว้ [Lex2]
 • มาเยี่ยม (โดยไม่บอกล่วงหน้าหรืออย่างไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ไม่เข้าร่วม (ระบบสังคมหรือการศึกษา)[Lex2]
Drop Off
 • หลุด: หล่น, ร่วง [Lex2]
 • อยู่ต่ำลงไปมากทันที[Lex2]
 • ทิ้งไว้: จอดไว้ [Lex2]
 • ต่ำกว่า: น้อยกว่า [Lex2]
 • แย่ลง[Lex2]
 • หลับ[Lex2]
 • ตกลง: หล่น, ลดลง, น้อยลง [Lex2]
 • ส่งของหรือผู้โดยสาร[Lex2]
 • หลับ: ผลอยหลับ [Lex2]
Drop Out
 • หล่น: ตก [Lex2]
 • ตัดออกจาก (การแข่งขันหรือกลุ่ม)[Lex2]
Dry Off
 • ทำให้แห้ง: แห้ง [Lex2]
Dry Out
 • ทำให้แห้งผาก: แห้งผาก [Lex2]
 • หยุด: เลิก [Lex2]
Dry Up
 • ทำให้แห้งผาก: แห้งผาก [Lex2]
 • หยุด: เลิก [Lex2]
 • เช็ดให้แห้ง: ทำให้แห้ง [Lex2]
 • เงียบ (คำไม่เป็นทางการ): หุบปาก, หยุดพูด [Lex2]
Eat Up
 • กินให้หมด: รับประทานให้หมด [Lex2]
 • ใช้มาก: เปลืองมาก [Lex2]
 • ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้[Lex2]
 • ทำร้าย[Lex2]
Empty Out
 • เทออกให้หมด: เอาออกให้หมด [Lex2]
End Up
 • สิ้นสุดด้วย: ลงท้ายด้วย, สรุปลงด้วย [Lex2]
 • ลงท้าย: ในที่สุด, ลงเอย, สรุป [Lex2]
Fall Apart
 • แตกเป็นเสี่ยง: แตกเป็นชิ้นๆ [Lex2]
 • จบลงด้วยความล้มเหลว[Lex2]
 • แยกทางกัน[Lex2]
Fall Behind
 • ไล่ตามไม่ทัน: ตามหลังอยู่ [Lex2]
 • จ่ายเงินช้า[Lex2]
 • อยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน[Lex2]
 • ตกไปด้านหลัง (บางสิ่ง): หล่นไปข้างหลัง [Lex2]
 • จมหายไปด้านหลัง[Lex2]
 • ทำให้ตกไปข้างหลัง[Lex2]
Fall Down
 • หกล้ม: ล้ม [Lex2]
 • (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง) อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม[Lex2]
 • ล้มเหลว[Lex2]
 • คุกเข่าทำความเคารพ[Lex2]
Fall For
 • ตกหลุมรักกับ[Lex2]
 • ทำให้หลงเชื่อ: ทำให้หลงกล [Lex2]
Fall Off
 • ตกมาจาก[Lex2]
 • ต่ำลงทันที[Lex2]
 • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • แย่ลง[Lex2]
 • ตีตัวออกห่าง: เลิกสนับสนุน [Lex2]
 • กางใบเรือออก (ทางการเเล่นเรือ)[Lex2]
Fall Out
 • ล้มลงบน: หล่นลงบน [Lex2]
 • (ของเสีย) ถูกส่งไปตาม[Lex2]
 • เลิกแถว (ทางทหาร)[Lex2]
 • ล้มเหลวที่จะทำตามหน้าที่[Lex2]
 • มีผล: ปรากฏออกมา [Lex2]
 • ทะเลาะกัน: ขัดแย้งกัน [Lex2]
Fall Over
 • ล้มลง[Lex2]
 • ดิ่งลงสู่: ตกลงสู่ [Lex2]
Fall Through
 • ร่วงลงไป (เฉพาะบนผิวหรือด้านบน)[Lex2]
 • ทำไม่สำเร็จ: ล้มเหลว [Lex2]
 • จมลงไป: ร่วงลงไป, ตกลงไป [Lex2]
Feel Up To
 • รู้สึกเหมาะสมกับ: รู้สึกว่าทำได้ [Lex2]
Fight Back
 • ต่อสู้กลับ: โจมตีกลับ [Lex2]
 • พยายามกลั้น (น้ำตา, หัวเราะ ฯลฯ)[Lex2]
Figure On
 • ขึ้นอยู่กับ: แน่ใจในเรื่อง, มั่นใจกับ [Lex2]
 • ตั้งใจกระทำ (บางสิ่ง)[Lex2]
 • คาดหวัง[Lex2]
Fill In
 • กรอก (โดยเฉพาะคำ): เขียนลงใน, เติมคำ [Lex2]
 • ผ่าน (เวลา)[Lex2]
 • ให้ข้อมูลกับ (บางคน)[Lex2]
 • ทำแทน: ทำหน้าที่แทน [Lex2]
 • เป็นตัวแทน: แทน [Lex2]
Fill Out
 • ผสมตามคำแนะนำของแพทย์[Lex2]
 • กางออก: พองออก [Lex2]
 • อ้วนขึ้น[Lex2]
 • เขียนตัวใหญ่ขึ้น[Lex2]
 • กรอก: เขียนลงใน [Lex2]
Fill Up
 • ทำให้เต็มไปด้วย (สิ่งของหรือคน)[Lex2]
Find Out
 • ค้นพบ[Lex2]
 • มีผลต่อ[Lex2]
 • ได้รับการแต่งตั้ง[Lex2]
 • หาความจริง: ตรวจสอบ [Lex2]
Fix Up
 • ซ่อมแซม: ปรับปรุง [Lex2]
 • จัดการ[Lex2]
 • จัดเตรียม[Lex2]
 • หาที่พักให้กับ[Lex2]
 • แต่งตัวอย่างเป็นทางการหรือเต็มยศ[Lex2]
Flip
 • กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล[Lex2]
 • การโยน (เหรียญ): การดีด [Lex2]
 • โยน (เหรียญ): ดีด, เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ [Lex2]
 • พลิกกลับอย่างรวดเร็ว[Lex2]
 • พลิกตัวกลางอากาศ: ตีลังกา [Lex2]
 • โกรธหรืออารมณ์เสียทันทีทันใด (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, น้ำตาลและไข่[Lex2]
 • ไม่จริงจัง: เล่นๆ, ตลกคะนอง [Lex2]
 • ตื่นเต้น[Lex2]
 • คำอุทานเมื่อรำคาญใจ[Lex2]
 • (ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา ###S. flick,jerk,twirl [Hope]
 • (n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด [Nontri]
 • (vt) ดีด,กระตุก,บิดหู,หยิก,หวด,ฟาด,เหวี่ยง,สะบัด [Nontri]
 • /F L IH1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Float Around
 • ลอยไปลอยมา[Lex2]
Follow Up
 • ติดตามผลของ[Lex2]
Fool Around
 • เล่นบ้าๆ: เล่นตลก, สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ [Lex2]
Freak Out
 • ตื่นเต้นมาก (เพราะยาเสพติด): กังวลมาก (เพราะยาเสพติด), เคลิบเคลิ้มมาก (เพราะยาเสพติด) [Lex2]
 • ออกนอกลู่นอกทาง (คำไม่เป็นทางการ): เปลี่ยนไปจากที่เคยหรือจากปกติ [Lex2]
Get Ahead
 • นำหน้า: อยู่ข้างหน้า, วิ่งนำหน้า [Lex2]
 • ก้าวหน้า: ประสบความสำเร็จ, เจริญก้าวหน้า [Lex2]
Get Along
 • ดำเนินต่อไป: มุ่งไปข้างหน้า, ไปข้างหน้า [Lex2]
 • ส่ง: พา, นำไป [Lex2]
 • ออกไป: ไปให้พ้น [Lex2]
 • ช้า: สาย [Lex2]
 • มีชีวิตอยู่ได้[Lex2]
 • ก้าวหน้าดี: ไปได้ดี [Lex2]
 • เป็นเพื่อนกันได้: เป็นมิตร, เข้ากันได้ดี [Lex2]
 • ไม่เชื่อหรอก[Lex2]
Get Around
 • เดินทางได้อย่างเสรี: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ [Lex2]
 • หลีกเลี่ยง: เลี่ยง [Lex2]
Get Away
 • ปลีกตัวออกมา: ออกมา [Lex2]
 • มีวันหยุด[Lex2]
 • เริ่ม: เริ่มออกตัว (การแข่งวิ่ง) [Lex2]
 • เอกออกไป: พาออกไป [Lex2]
 • หลุดรอดจากการจับกุม[Lex2]
Get Back
 • ถอยไป: ถอยกลับไป [Lex2]
 • กลับบ้าน[Lex2]
 • กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ฯลฯ)[Lex2]
 • ได้คืน: ได้รับกลับ [Lex2]
 • เอาไปคืน: คืน [Lex2]
 • กลับคืนไปสู่อำนาจ[Lex2]
 • หวนกลับไปสู่ (ชีวิตเดิม, งาน ฯลฯ)[Lex2]
 • เริ่มทำงานได้[Lex2]
 • แก้แค้น: แก้คืน, ล้างแค้น [Lex2]
Get Back To
 • กลับไปยัง (สถานที่): ถอยไปยัง [Lex2]
 • กลับสู่ (หัวข้อหรือสภาพเดิม)[Lex2]
 • หวนกลับไปทำ (กิจกรรมบางอย่าง)[Lex2]
 • โทรศัพท์กลับไปหา[Lex2]
 • กลับไปทำงาน (อย่างไม่เต็มใจ)[Lex2]
Get Behind
 • ตกลงมา[Lex2]
 • ทำ / จ่ายช้ากว่ากำหนด (เงินหรือเวลา): จ่ายช้ากว่ากำหนด (เงินหรือเวลา) [Lex2]
Get By
 • ผ่าน: ผ่านไป [Lex2]
 • มีชีวิตอยู่ต่อไป: อยู่ต่อ, ทนอยู่ต่อไป, ทนใช้ต่อไป [Lex2]
 • พอใช้การได้: พอใช้ได้, ยอมรับได้ [Lex2]
 • หลอกลวงสำเร็จ: หลอกได้ [Lex2]
 • สามารถเบียดผ่าน: เคลื่อนผ่าน, แทรกตัวผ่าน [Lex2]
Get Down
 • ลงมา: นำลงมา [Lex2]
 • ก้มตัว: คุกเข่า [Lex2]
 • ขจัดออก: ทำลาย, ขจัด, เอาออกไป [Lex2]
 • ทำให้ล้ม[Lex2]
 • ยิงให้ตาย: ฆ่า / ทำลายด้วยการยิง, ยิงทำลาย [Lex2]
 • ลุกจากโต๊ะ (หลังรับประทานอาหาร) (เป็นคำพูดของเด็กๆ)[Lex2]
 • กล้ำกลืน: กลืน (บางสิ่ง) อย่างยากลำบาก [Lex2]
 • จดบันทึก: เขียนบันทึก [Lex2]
 • ทำให้รู้สึกไม่สบาย: เศร้าใจ [Lex2]
 • ไม่มีความสุขอย่างมาก: หงุดหงิดมาก [Lex2]
 • สวด: สวดมนต์ [Lex2]
Get In
 • เข้ามา: เข้าไปข้างใน [Lex2]
 • เก็บเข้า: นำเข้ามา [Lex2]
 • มา: มาถึง [Lex2]
 • เก็บ: เรียกเก็บ, เก็บเกี่ยว [Lex2]
 • ซื้อมาสำรองไว้[Lex2]
 • ปลูก: เพาะปลูก [Lex2]
 • เรียก: ขอความช่วยเหลือ [Lex2]
 • ส่ง[Lex2]
 • มีส่วนร่วม[Lex2]
 • สอบได้[Lex2]
 • ได้รับเลือกตั้ง: ถูกเลือก [Lex2]
 • ต่อย: ชกได้จะแจ้ง [Lex2]
 • ตัดสินด้วยสายตา[Lex2]
 • ทำเป็นครั้งแรก[Lex2]
 • ทำ: แสดงอย่างเชี่ยวชาญ [Lex2]
 • ได้รับโทษหรือคำตำหนิอย่างรุนแรง[Lex2]
 • ได้รับ (สิ่งที่ไม่ต้องการ) เข้าสู่[Lex2]
 • ส่งข้อความให้กับ[Lex2]
Get Off
 • เอาออกไป: ถอดออก [Lex2]
 • โน้มลงมา: ก้มลงมา [Lex2]
 • ออกจากรถ: ลงจากรถ [Lex2]
 • ทำความสะอาด: ขจัด (สิ่งปกปรก) [Lex2]
 • ออกเดินทาง: เริ่มเดินทาง [Lex2]
 • เริ่ม: เริ่มเคลื่อน [Lex2]
 • ช่วยเหลือให้ออกมาจาก (เรือที่กำลังจม)[Lex2]
 • ส่ง: ส่งทางไปรษณีย์ [Lex2]
 • ไม่โดนลงโทษ: รอดจากการลงโทษ [Lex2]
 • รอดพ้นอันตราย[Lex2]
 • หลับ[Lex2]
 • เรียนรู้: ศึกษา [Lex2]
 • เลิกงาน[Lex2]
 • มีวันหยุด[Lex2]
 • แต่งงาน: มีคู่ [Lex2]
 • ทำตลก: มีเรื่องตลก [Lex2]
 • ตื่นเต้น: ได้รับผลจากยา [Lex2]
 • ไม่เชื่อหรอก[Lex2]
 • ไปให้พ้น[Lex2]
 • เริ่ม (บางสิ่ง) ได้ดีหรือไม่ดี[Lex2]
 • เริ่มต้นดี: ไม่ดี [Lex2]
 • บอกให้เลิกทำหรือไม่ทำ[Lex2]
 • ลงมาจาก: ลงมา [Lex2]
 • ยกลงมา: เอาลงมา [Lex2]
 • ออกจาก (รถ): ลงจากรถ [Lex2]
 • รอดพ้น: หลุดพ้น [Lex2]
 • เริ่มทำงาน: กระตือรือร้น [Lex2]
 • เลิกทำให้ฉันรำคาญ[Lex2]
 • ยอมรับ (การควบคุม)[Lex2]
 • เริ่มเป็นจริง[Lex2]
 • ปัดความรับผิดชอบ[Lex2]
 • เลิกเย่อหยิ่ง: เลิกหยิ่งยโส [Lex2]
 • หนีรอดจาก[Lex2]
 • ลืม: ลบเลือน [Lex2]
 • พัก: พักผ่อน [Lex2]
Get On
 • สวมใส่: สวม, ใส่ [Lex2]
 • เติม (ฟืน): ติด (ไฟ) [Lex2]
 • ขี่ (ม้า): ขึ้น (รถ) [Lex2]
 • มาสาย: ช้าเกินไป (เวลา) [Lex2]
 • ก้าวหน้า: ไปได้ดี, เจริญก้าวหน้า, รุดหน้า [Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ[Lex2]
 • เป็นมิตรกับ: เป็นเพื่อนกับ [Lex2]
 • ดำเนินต่อไป: ทำต่อไป [Lex2]
 • เร็วเข้า: รีบหน่อย [Lex2]
 • ไม่เชื่อหรอก: ฉันไม่เชื่อ [Lex2]
 • รีบเร่ง: เร่งรีบ, รีบทำ [Lex2]
 • รีบทำ: ทำอย่างรวดเร็ว [Lex2]
 • ขึ้น (รถ) : ขี่ (ม้า) [Lex2]
 • ใส่บน: วางบน [Lex2]
 • ทำให้รำคาญมาก: ไม่พอใจมาก [Lex2]
 • ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ[Lex2]
 • แข็งแรงขึ้น[Lex2]
 • เข้าใจและจัดการเก็บ (สิ่งยุ่งยาก)[Lex2]
 • ควบคุมอารมณ์[Lex2]
 • ได้มา (อย่างยากลำบาก)[Lex2]
 • ตามจับ: จู่โจม (ด้วยการยึดหรือจับ) [Lex2]
 • ก้าวร้าว: ขุ่นเคือง [Lex2]
 • ชนะใจ: ดึงดูดความสนใจจาก [Lex2]
 • ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ: ได้เบาะแส [Lex2]
 • เคลื่อนที่ (บิน, เดินทาง ฯลฯ)[Lex2]
 • ทำให้รำคาญ: ทำให้หัวเสีย [Lex2]
 • เป็นศัตรูกับ[Lex2]
Get Out
 • เอาออกไป: ทำให้ออกไป, ออกไป [Lex2]
 • ลงจาก (พาหนะโดยเฉพาะรรถ)[Lex2]
 • ขจัด: ทำความสะอาด [Lex2]
 • ถอดออก: เอาออก, ออกไป [Lex2]
 • ถอน (เงิน)[Lex2]
 • ละทิ้ง: เลิก [Lex2]
 • หนีรอด: รอดพ้น [Lex2]
 • แพร่ออกไป: เป็นที่รู้กันทั่ว [Lex2]
 • ค้นพบ (อย่างยากลำบาก)[Lex2]
 • ได้รับ: ได้, ได้มา [Lex2]
 • พูดไม่ออก: พูดลำบาก [Lex2]
 • ตีพิมพ์: พิมพ์ [Lex2]
 • เตรียมส่ง (คำพูดหรือสิ่งตีพิมพ์)[Lex2]
 • คำนวณ: รวมจำนวน [Lex2]
 • ตีพลาด (กีฬาคริกเกต)[Lex2]
 • หยุดงานประท้วง[Lex2]
 • ปฏิบัติหน้าที่: รับภาระ [Lex2]
 • โกรธ: โมโห, ไม่พอใจ [Lex2]
Get Out Of
 • ออกไปจาก: ทำให้ออกไปจาก [Lex2]
 • เอาออกจาก: ย้ายออกจาก [Lex2]
 • ลงจากรถ (พาหนะ)[Lex2]
 • นำออก: ยืมออก (หนังสือ), ถอน (เงิน) ออก [Lex2]
 • คัดลอกจาก: ทำสำเนาจาก [Lex2]
 • หนีรอดจาก: หลบหนีจาก [Lex2]
 • ค้น: ล้วง (ความจริง), ข้อมูลจาก [Lex2]
 • ได้มาจาก: ได้รับจาก, ได้จาก [Lex2]
 • ละทิ้ง: ยกเลิก, หยุดยุติ [Lex2]
 • หนี (หน้าที่) : ปัดความรับผิดชอบ [Lex2]
 • อารมณ์เสีย (ปกติตอนเช้า)[Lex2]
 • ได้คำตอบที่น่าพอใจจาก: ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจาก [Lex2]
 • ได้: ค้นพบความตื่นเต้นจาก [Lex2]
 • ล้าสมัย: ไม่ทันสมัย, ตกรุ่น [Lex2]
 • ไม่ชัดเจน: มัว [Lex2]
 • ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ: ซ้ำซาก [Lex2]
 • ควบคุมไม่ได้[Lex2]
 • ไม่ว่ายลึกเกินไป[Lex2]
 • ลืมวิธีทำ (บางสิ่ง) ที่เคยทำ: เคยทำจนเป็นนิสัย [Lex2]
 • ผิดส่วนผิดรูปร่าง[Lex2]
 • อย่าพูดไร้สาระ[Lex2]
 • ทำผิด: คิดผิด, ประพฤติผิด [Lex2]
 • พยายามทำสิ่งที่ยากเกินไป[Lex2]
 • น้อยหรือเกินกว่าความจริง[Lex2]
 • เอื้อมไม่ถึง: เปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายจนเกินจะเอื้อมถึงหรือเข้าถึง [Lex2]
 • แสร้งทำเป็นสนุกสนาน[Lex2]
 • มองไม่เห็นอีกต่อไป[Lex2]
 • ไปให้พ้น: หลีกไปห่างๆ [Lex2]
 • เลิกหรือขจัด (ความกังวลหรือความโกรธ)[Lex2]
 • ย้ายออกไป: หลีกทางให้ [Lex2]
 • กำจัด (คน): จัดการ (งาน) ให้เสร็จสิ้นฐ พาออกไป (คน) [Lex2]
 • ลืม (วิธีทำบางสิ่ง) ที่เคยทำ[Lex2]
Get Over
 • ข้าม[Lex2]
 • เดินทางมาหา: มาเยี่ยม [Lex2]
 • เป็นที่เข้าใจ: เป็นที่ยอมรับ [Lex2]
 • สิ้นสุด: ยุติ (สิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ) , ผ่านพ้น [Lex2]
 • ผ่านพ้น: ยุติ, สิ้นสุด [Lex2]
 • เดินทางไกล: ไปได้ไกล [Lex2]
 • ควบคุม (อารมณ์, ความยุ่งยาก ฯลฯ)[Lex2]
 • หายดี: ฟื้นตัว, หายจาก, แข็งแรงขึ้น [Lex2]
 • กลับมามีความสุขหลังจากสูญเสียหรือเลิกกับ...[Lex2]
 • เชื่อถือ: เชื่อ [Lex2]
 • พิสูจน์: ไม่ยอมรับ, บอกปัด [Lex2]
Get Through
 • ไปถึง: มาถึง [Lex2]
 • ผ่าน[Lex2]
Get To
 • ไปถึง: มาถึง [Lex2]
Get Together
 • ทำสิ่งที่ดี (คำไม่เป็นทางการ): จัดการได้ดี [Lex2]
 • ควบคุมตัวเอง[Lex2]
 • รวมตัวกัน[Lex2]
 • พบปะ: พบ [Lex2]
 • รวมเงินกัน[Lex2]
 • เห็นพ้องกัน[Lex2]
 • พบปะสังสรรค์[Lex2]
 • จัดให้เรียบร้อย: จัดให้เป็นระเบียบ [Lex2]
Get Up
 • ทำให้สูงขึ้น[Lex2]
 • ยืนขึ้น: ลุกขึ้น [Lex2]
 • ดึงขึ้น[Lex2]
 • สร้าง[Lex2]
 • ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า)[Lex2]
 • ลุกขึ้น (หลังจากเจ็บป่วย): หายดีขึ้น [Lex2]
 • เพิ่มขึ้น: มากขึ้น [Lex2]
 • ทำให้ (ความรู้สึกบางอย่าง) มากขึ้น[Lex2]
 • ศึกษา: เตรียมตัว [Lex2]
 • สร้าง: จัด [Lex2]
 • เตรียมใช้: ใส่ [Lex2]
 • เปลี่ยนโฉม (แต่งตัว)[Lex2]
 • (ลอย) โด่งขึ้น[Lex2]
 • ไป (คำสั่งกระตุ้นม้า): ไปข้างหน้า [Lex2]
 • อยาก (หิว, กระหาย)[Lex2]
 • เริ่มสนุกกับ: ต้องการ (ทำ), อยาก (ทำ) [Lex2]
 • ทำให้ขุ่นเคือง: รำคาญ [Lex2]
 • ทำให้โกรธมาก: ทำให้พลุ่งพล่าน [Lex2]
 • โกรธ: โมโห, ไม่พอใจ [Lex2]
 • ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ[Lex2]
 • กระปรี้กระเปร่า: กระตือรือร้น [Lex2]
 • ผลิตไอน้ำ (เครื่องจักร)[Lex2]
 • กลัว (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
Give Away
 • ให้ฟรี: ให้ของขวัญ, ให้รางวัล, [Lex2]
 • เผยความลับ[Lex2]
 • ตอบ (คำถาม) ง่ายๆ[Lex2]
 • สูญเสีย[Lex2]
 • ส่งตัวเจ้าสาว[Lex2]
 • (น้ำหนัก) ได้เปรียบคู่ต่อสู้ (การชกมวย)[Lex2]
 • เผย: เล่าความลับ (โดยเจตนาและไม่เจตนา) [Lex2]
Give In
 • ส่งไปให้[Lex2]
 • ให้ชื่อ: เสนอชื่อ [Lex2]
 • ยอม[Lex2]
 • ยื่น: เสนอ, นำไปคืน [Lex2]
Give Out
 • ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น)[Lex2]
 • แจก: แจกจ่าย [Lex2]
 • แพร่ออกไป: กระจายออกไป [Lex2]
 • ประกาศ: อ้างตัวว่าเป็น [Lex2]
 • สิ้นสุด: ยุติ, จบสิ้น [Lex2]
 • หยุดทำงาน[Lex2]
 • ประกาศว่าแพ้และออกนอกสนาม (กีฬาคริกเก็ตและกีฬาอื่นที่ใช้ลูกบอบ)[Lex2]
 • ส่งงานไปทำที่อื่น: กระจายงานออกไป [Lex2]
Give Up
 • ยกเลิก: หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง [Lex2]
 • ยอมยกให้: ยินยอมให้ [Lex2]
 • ไม่คอย[Lex2]
 • ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ)[Lex2]
 • ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)[Lex2]
 • ตาย (คำเก่า)[Lex2]
 • เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง)[Lex2]
Go About
 • เดินทางไปได้ทั่ว: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ [Lex2]
 • อาการดีขึ้น[Lex2]
 • แพร่: กระจาย (ข่าว, โรค) [Lex2]
 • ไปไหนมาไหนกับ[Lex2]
 • ทำอย่างโจ่งแจ้งเกี่ยวกับ[Lex2]
 • แล่นต้านลม (การแล่นเรือ)[Lex2]
 • เริ่มทำ (บางสิ่ง)[Lex2]
 • เริ่มทำ: เริ่ม [Lex2]
 • แพร่ไปทั่ว (ข่าว, โรค ฯลฯ)[Lex2]
 • ยุ่งเรื่องของตัวเองหรือคนอื่น[Lex2]
Go After
 • ไล่ตาม[Lex2]
 • มุ่งมั่นเพื่อ[Lex2]
 • พยายามเอาชนะ[Lex2]
Go Ahead
 • เดินต่อไป: ทำต่อไป, มุ่งไปข้างหน้า [Lex2]
 • ดำเนินต่อไป: มุ่งหน้าต่อไป [Lex2]
 • เริ่ม (พูด) [Lex2]
 • ทำให้ดีขึ้น: ทำให้ก้าวหน้า [Lex2]
 • ทำด้วยตนเอง[Lex2]
Go Along With
 • ดำเนินการต่อไปพร้อมกับ: ทำต่อไปร่วมกับ [Lex2]
 • ก้าวหน้ากับ[Lex2]
 • ยอมรับ: เห็นด้วยกับ [Lex2]
 • พบว่าเกิดร่วมกับ[Lex2]
 • ไปให้พ้น: ไปให้ห่างๆ [Lex2]
 • ไม่เชื่อ: ไม่เชื่อหรอก [Lex2]
Go Around
 • ไปทางลัด[Lex2]
 • โอบได้รอบ: โอบล้อม, ไปได้รอบ [Lex2]
Go Away
 • ไปให้พ้น: ออกไป, ออกไปให้พ้น, ไปห่างๆ [Lex2]
 • ยกเลิก: สิ้นสุด, ยุติ [Lex2]
 • วิ่งหนีไป: หนีไป [Lex2]
 • ขึ้นนำ: วิ่งนำ (ม้า, นักวิ่ง) [Lex2]
 • เห็นแล้ว: ได้แล้ว (การล่าสุนัขจิ้งจอก) [Lex2]
Go Back
 • ถอยไป: ถอยกลับไป, ถอยออกไป [Lex2]
 • กลับไปยัง (สถานที่)[Lex2]
 • เข้ามาแทน: แทนที่ [Lex2]
 • ย้อนกลับ (การสนทนา) ไปยัง[Lex2]
 • ย้อน (เวลา) กลับ[Lex2]
 • ดำรงอยู่: กินเวลานาน, อยู่มานาน [Lex2]
 • (นาฬิกา) ถูกตั้งเวลาเร็วขึ้น โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง)[Lex2]
 • กลับไปทำงาน: หยุดประท้วง [Lex2]
Go Back On
 • กลับไปขึ้น: ย้อนกลับไป [Lex2]
 • ผิดสัญญาหรือข้อตกลง[Lex2]
 • ทรยศต่อ: ไม่จงรักภักดีต่อ [Lex2]
Go Beyond
 • อยู่ต่ำกว่า[Lex2]
 • เกินกว่า: ยิ่งใหญ่กว่า, ดีกว่า [Lex2]
 • ก้าวหน้ากว่า: ไปไกลกว่า [Lex2]
 • ยากเกินกว่าจะทำหรือเข้าใจ[Lex2]
 • เลิกสนใจเกี่ยวกับ[Lex2]
 • ทนไม่ไหว: ยากจะทน [Lex2]
 • เอาจริงเอาจังเกินไป: ไม่ตลกอีกแล้ว [Lex2]
Go By
 • ผ่านไป: เคลื่อนผ่าน, วิ่งผ่าน [Lex2]
 • (เวลา) ผ่าน[Lex2]
 • ปล่อยให้ผ่านไป (เช่น โอกาสฯลฯ) โดยไม่ฉวยไว้[Lex2]
 • ไม่สังเกตเห็น[Lex2]
 • ทำงานได้ด้วย: แล่นได้ด้วย [Lex2]
 • ทำงานด้วย: ถูกควบคุมด้วย [Lex2]
 • เดินทางโดย (พาหนะ, ถนน ฯลบฯ)[Lex2]
 • นำทางโดย[Lex2]
 • ปฏิบัติตาม[Lex2]
 • รู้จักกันในนาม: ชื่อ [Lex2]
Go Down
 • ลงไปข้างล่าง[Lex2]
 • คุกเข่าลงมา[Lex2]
 • กลืน[Lex2]
 • พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก[Lex2]
 • ล้มลง: ล้ม [Lex2]
 • ต่ำลง (ระดับ): ตกลงมา [Lex2]
 • ทำให้น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • จมลง[Lex2]
 • บวมน้อยลง[Lex2]
 • กว้างหรือไปไกลถึง: มีเนื้อที่ [Lex2]
 • มีค่าน้อยลง: ตกต่ำลง (คุณค่า) [Lex2]
 • จด: บันทึก, เขียนไว้ [Lex2]
 • ออกจากมหาวิทยาลัยหลังศึกษาไปช่วงหนึ่ง[Lex2]
 • ได้รับความเห็นชอบ: ได้รับการอนุมัติ [Lex2]
 • มีค่าน้อยลง[Lex2]
 • ล้มเหลว[Lex2]
 • พ่ายแพ้: โดนทำลาย [Lex2]
 • ตกต่ำลง (ระดับสังคม, มาตรฐานการดำรงชีวิต)[Lex2]
 • สวดอ้อนวอน: สวดภาวนา [Lex2]
 • ลงไปยัง: ลงไปที่ [Lex2]
 • เดินทางไปตามถนน[Lex2]
Go For
 • ออกไปเพื่อ (ทำกิจกรรม เช่น เดินเล่น ขับรถ ว่ายน้ำ)[Lex2]
 • ไปหาเพื่อนำมาให้[Lex2]
 • ขายในราคา[Lex2]
 • โจมตี[Lex2]
 • พูดโจมตี[Lex2]
 • มุ่งมั่นเพื่อให้ได้[Lex2]
 • เลือก[Lex2]
 • ยอมรับ: สนับสนุน, สนุกกับ [Lex2]
 • ชอบ: ชื่นชม, ดึงดูดใจ [Lex2]
 • เป็นจริงสำหรับ: เกี่ยวช้องกับ [Lex2]
 • ปฏิบัติตัวหรือทำตัวเหมือน[Lex2]
 • ตั้งใจที่จะเป็น: อยากเป็น [Lex2]
 • พยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะ[Lex2]
 • ถูกฆ่า: ถูกทำลาย [Lex2]
 • สูญเปล่า: ไม่เป็นผล [Lex2]
 • ได้เปรียบ[Lex2]
 • ขายในราคาต่ำหรือถูก[Lex2]
Go In
 • เข้าไป (ข้างใน): เข้า [Lex2]
 • ใส่: เข้าพอดี [Lex2]
 • หายเข้ากลีบเมฆ[Lex2]
 • เริ่มทำงานตามปกติ[Lex2]
 • เริ่มโจมตี (ทางทหาร)[Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา: ไม่ได้รับความสนใจ [Lex2]
 • เดินทางไปด้วย (การสวมชุดหรือเสื้อผ้า, ด้วยรถยนต์, ด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ)[Lex2]
 • เข้าไป (ข้างในของสิ่งก่อสร้าง, สถานที่ ฯลฯ)[Lex2]
 • เข้ากันได้กับ: พอดีกับ [Lex2]
 • เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา: ไม่รู้เรื่อง, ไม่สนใจ [Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ [Lex2]
 • เกรงกลัวอย่างมาก[Lex2]
Go In For
 • เข้าข้างในเพื่อ: เข้าไปเพื่อ [Lex2]
 • พยายามเอาชนะ: พยายามฝ่าฟัน [Lex2]
 • สนใจ[Lex2]
 • มุ่งมั่นจะประกอบอาชีพเป็น[Lex2]
 • ชื่นชอบ: สนุกสนานกับ, เลือกชอบ [Lex2]
Go Off
 • ผลุนผลันออกไป: ออกไปทันที [Lex2]
 • ออกจาก (เวที, ฉาก, นักแสดง)[Lex2]
 • หยุด: เลิก [Lex2]
 • ดับ: ปิด, ไม่ติด (ไฟฟ้า) [Lex2]
 • ปลุก (นาฬิกา): ส่งเสียงดัง [Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ: เป็นไปตามที่คาด [Lex2]
 • แย่ลง[Lex2]
 • เริ่มเหม็นบูด: บูด, เน่า, เสีย [Lex2]
 • หลับ[Lex2]
 • หนีตามกันไป[Lex2]
 • สำเร็จบางส่วน[Lex2]
 • เปลี่ยนหัวข้อทันที[Lex2]
 • เลิกชอบ[Lex2]
 • ละทิ้ง[Lex2]
 • หยุดกระจายเสียง (สถานีวิทยุ)[Lex2]
 • ทำสิ่งที่ไม่ปกติ[Lex2]
 • เลิกมีชีวิตชีวา: ไม่กระตือรือร้น [Lex2]
 • พูดโกรธๆ (โดยไม่มีเหตุผล)[Lex2]
 • บ้า: หัวเสีย, คลุ้มคลั่ง [Lex2]
 • ประพฤติตัวนอกลู่นอกทาง[Lex2]
Go On
 • ทำต่อไป: ดำเนินการต่อไป [Lex2]
 • เดินนำหน้า[Lex2]
 • เข้ากันไม่ได้: ไปกันไม่ได้ [Lex2]
 • ประพฤติ: ปฏิบัติตัว, มีชีวิตอยู่, ดำรงชีวิต [Lex2]
 • ดำเนินต่อไป[Lex2]
 • เดินต่อ: เดินไปข้างหน้า, ไปต่อ ก้าวต่อไป [Lex2]
 • พูดต่อไป[Lex2]
 • ผ่านไป[Lex2]
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • เปิด (เครื่องไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า)[Lex2]
 • ก้าวหน้า: รุดหน้า [Lex2]
 • พยายามจนสำเร็จ[Lex2]
 • มีชีวิตต่อไป: อยู่ได้ [Lex2]
 • (เวลา) สาย: ล่าช้า, (คน) แก่ขึ้น, โตขึ้น [Lex2]
 • ทำตัวแปลกๆ[Lex2]
 • เกิดขึ้นบน (เวที หรือสนามกีฬา)[Lex2]
 • เข้ากันได้: เป็นมิตรกัน [Lex2]
 • ไม่เชื่อหรอก[Lex2]
 • เดินทางไปเพื่อ: ไปเพื่อ [Lex2]
 • ขี่ (สัตว์, พาหนะ เช่น เรือ หรือ เครื่องจักร)[Lex2]
 • วางไว้บน (ตามปกติ)[Lex2]
 • เริ่มทำ (กิจกรรม)[Lex2]
 • เริ่มทานยา: เริ่มได้รับยา [Lex2]
 • ตัดสินจาก[Lex2]
 • เสีย (เงินหรือเวลา) ไปกับ[Lex2]
 • เป็นส่วนหนึ่งของ: มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม [Lex2]
 • ชอบ[Lex2]
 • ผิดหวังในความรัก[Lex2]
 • เสีย: ไม่ทำตาม [Lex2]
 • จ่ายโดยรัฐบาลเมื่อไม่สามารถทำงาน: ได้รับการช่วยเหลือ [Lex2]
 • ได้รับการสนับสนุนจาก (คำโบราณ)[Lex2]
 • ขายตัว (เพื่อหารายได้)[Lex2]
 • หยุดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล[Lex2]
Go Out
 • ออกไปข้างนอก: ออกไป, ออกจาก [Lex2]
 • เดินทางไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกล[Lex2]
 • ถูกพบเห็นว่าอยู่ด้วยกันในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ[Lex2]
 • กระจายเสียง[Lex2]
 • ดับ: หยุดเผาไหม้ [Lex2]
 • (เงิน)กระจายไป[Lex2]
 • ล้าสมัย: เลิกนิยม, ไม่นิยมใช้ [Lex2]
 • (ช่วงเวลา)จบสิ้น[Lex2]
 • ตาย (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เลิกแข่งขัน: หมดอำนาจ [Lex2]
 • (ทะเล)ไหลออกจากฝั่ง[Lex2]
 • หมดสติ: ไม่รู้สึกตัว [Lex2]
 • หยุดงานประท้วง[Lex2]
Go Over
 • ล้มลงมา: ถล่มลงมา [Lex2]
 • หล่น: พลิก [Lex2]
 • เยี่ยม: เเวะไปหา, แวะเยี่ยม [Lex2]
 • ได้รับการยอมรับ: เป็นที่ยอมรับ [Lex2]
 • วิ่งข้าม: เคลื่อนข้าม [Lex2]
 • ตรวจตรา: สำรวจ, ตรวจอย่างละเอียด [Lex2]
 • ตรวจสอบความถูกต้อง[Lex2]
 • ทำความสะอาด: ซ่อมแซม [Lex2]
 • ทำซ้ำ: ทำ(บางอย่าง)ทับ [Lex2]
 • สอนหรือฝึกทำ(บางสิ่ง)ซ้ำ[Lex2]
 • คิด: พิจารณา, ทบทวน [Lex2]
 • เกินกว่า: เกินขอบเขต [Lex2]
Go Through With
 • ทำให้สำเร็จลุล่วง: ประสบผลสำเร็จ [Lex2]
Go Up
 • เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน)[Lex2]
 • ก้าวไปข้างหน้า (ท่ามกลางฝูงชน)[Lex2]
 • เพิ่มขึ้น: สูงขึ้น [Lex2]
 • พอง: โป่ง [Lex2]
 • สร้างขึ้น: ก่อสร้าง, สร้าง [Lex2]
 • ระเบิด[Lex2]
 • ส่งเสียงดังยิ่งขึ้น[Lex2]
 • (ม่านบนเวที)เปิดเพื่อเริ่มการแสดง: (ม่าน)ยกสูงขึ้นเพื่อเริ่มการแสดง [Lex2]
 • เดินทางไป (สถานที่เรียนหรือที่สำคัญ)[Lex2]
 • ผ่านขึ้นไปเรียนชั้นสูงขึ้น[Lex2]
 • มีค่ามากขึ้น[Lex2]
Go With
 • เดินทางไปกับ[Lex2]
Goof Around
 • ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
Gross
 • อ้วนเผละ: ใหญ่เบ้อเริ่ม [Lex2]
 • หยาบช้า: ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน [Lex2]
 • ทั้งหมด: ยอดรวม [Lex2]
 • หนึ่งกุรุส: จำนวน 12 โหล [Lex2]
 • รายได้รวม: ยอดรวม [Lex2]
 • (groß) |größer, größt-| ใหญ่, สูง เช่น Ich bin ein Meter sechzig groß. ฉันสูงหนึ่งเมตรหกสิบ [LongdoDE]
 • (โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด [Hope]
 • (adj) เทอะทะ,อ้วนใหญ่,ทั้งหมด,รวมยอด,เลว,หยาบ,เหมา [Nontri]
 • (n) 12 โหล,กุรุส [Nontri]
 • /G R OW1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Grow Out Of
 • งอกออกมาจาก: ยื่นออกมาจาก, เติบโตออกมาจาก [Lex2]
 • พัฒนามาจาก[Lex2]
 • โตเกินกว่าจะใส่ได้ (เสื้อผ้า)[Lex2]
 • มีเหตุผลหรือเเก่เกินกว่าจะชอบ (บางสิ่ง)[Lex2]
Grow Up
 • เจริญเติบโตขึ้นไปทางทิศหรือด้าน: เติบโตโดยหันไปทางด้าน [Lex2]
 • พัฒนาขึ้น: เติบโตขึ้น (ทางความคิด, วิถีชีวิต) [Lex2]
 • เจริญขึ้น: สูงขึ้น, มากขึ้น [Lex2]
Hand Back
 • คืนด้วยมือ: ส่งกลับด้วยมือ, ยื่นคืนให้ [Lex2]
 • ทำให้ (บางคน) ได้ (บางอย่าง) คืนมา[Lex2]
Hand In
 • ส่งขึ้น (รถ)[Lex2]
 • มอบให้ (ด้วยมือ): ยื่นให้ [Lex2]
 • ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor. [LongdoEN]
Hand Out
 • ส่งหรือยกออกมาจากรถ[Lex2]
 • แจกจ่าย: แจก, ส่งให้, มอบ, ส่งมอบ [Lex2]
 • แจกจ่าย[Lex2]
Hand Over
 • ส่ง (บางสิ่ง) ให้ด้วยมือ: ยื่นให้ [Lex2]
 • มอบอำนาจให้กับ[Lex2]
 • ยื่นให้: ส่งให้, เอาออกมาให้, ยอมให้ [Lex2]
Hang Around
 • ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น: ค่อยๆพัฒนา [Lex2]
 • คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ[Lex2]
 • เป็นเพื่อนกับ: สนิทสนมกับ [Lex2]
 • ขู่ให้กลัว[Lex2]
 • คอยโดยไม่ทำอะไร[Lex2]
 • แขว่งไปมาจากหรือรอบส่วนของร่างกาย[Lex2]
 • เตร็ดเตร่: เดินไปเดินมา, ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ [Lex2]
Hang On
 • ถือสายไว้ก่อน: ถือต่อไป, ยกหูไว้ก่อน [Lex2]
 • ถือสาย (โทรศัพท์) ไว้ก่อน[Lex2]
 • สู้ต่อไป: ทนต่อไป [Lex2]
 • กด: ลงน้ำหนักบน, ดึง [Lex2]
 • ขึ้นอยู่กับ: เปลี่ยนไปตาม [Lex2]
 • เกาะติดกับ[Lex2]
 • เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)[Lex2]
 • ตั้งใจฟัง[Lex2]
Hang Out
 • ชะโงกออกไป: ยื่นออกไป [Lex2]
 • ใช้เวลามาก (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
Hang Up
 • แขวน[Lex2]
 • วางหูโทรศัพท์ลง[Lex2]
 • ทำให้ล่าช้า[Lex2]
 • ทำให้ยุ่ง (คำไม่เป็นทางการ): ทำให้วิตกกังวล [Lex2]
 • ผูก (ม้า) ไว้กับเสา (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • แขวน: ห้อย [Lex2]
 • วางหู: วางสาย, วางหูโทรศัพท์เข้าที่เดิม [Lex2]
 • n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่ [Hope]
Have On
 • สวมใส่: สวม, ใส่ [Lex2]
 • มีไว้กับตัว[Lex2]
Head Back
 • หันกลับไป: มุ่งหน้ากลับ [Lex2]
Head For
 • มุ่งหน้าไปทาง[Lex2]
Head
 • ควบคุม: ดูแล, จัดการ [Lex2]
 • จุดวิกฤต[Lex2]
 • มุ่งหน้าไป: มุ่งไปทาง [Lex2]
 • ศีรษะ: หัว [Lex2]
 • สมอง: ความคิด [Lex2]
 • ส่วนบน: ส่วนยอด [Lex2]
 • สำคัญที่สุด: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง [Lex2]
 • หัวหน้า: ผู้นำ [Lex2]
 • (เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one\'s head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า [Nontri]
 • (n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ [Nontri]
 • (vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง [Nontri]
 • (vt) นำ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้น,ขึ้นหน้า,จ่าหน้า [Nontri]
 • /HH EH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Toward
 • ไปสู่[Lex2]
 • ใกล้จะถึง: เกือบจะถึง [Lex2]
 • ในเรื่องเกี่ยวกับ[Lex2]
 • ช่วยเหลือทางการเงินต่อ[Lex2]
 • ในไม่ช้า[Lex2]
 • (โท\'เอิร์ด) prep. ไปยัง,ไปถึง,ไปทาง,ใกล้ ๆ กับ,หันไปทาง,เกี่ยวกับ,เนื่องจาก,ต่อ. adj. ใกล้จะเกิดขึ้น,จวนแจ,อยู่ในระหว่าง,เป็นมงคล,ให้ประโยชน์ [Hope]
 • (pre) ไปต่อ,ในเรื่อง,ไปทาง,เกี่ยวกับ,เนื่องจาก [Nontri]
 • /T AH0 W AO1 R D/ [CMU]
 • /T AO1 R D/ [CMU]
 • (in) // [OALD]
Hear About
 • รู้: รู้เกี่ยวกับ, ได้ยินเกี่ยวกับ, ได้รู้ในเรื่อง [Lex2]
Hear Of
 • ได้ฟังเกี่ยวกับ: รู้, รู้เกี่ยวกับ, ได้ยินเกี่ยวกับ [Lex2]
Heat Up
 • ทำให้ร้อนขึ้น: อุ่นให้ร้อน [Lex2]
Help Out
 • ช่วยให้พ้นจาก: ช่วยให้ออกมาจาก [Lex2]
Hit On
 • โขก: ชน, โหม่ง, ตี, ฟาด [Lex2]
 • นึกออก: คิดถึงวิธีแก้ปัญหาออก [Lex2]
Hold Against
 • ตำหนิ: ว่า, ว่ากล่าว, กล่าวโทษ [Lex2]
Hold Off
 • ยังอยู่ห่างไกล[Lex2]
Hold On
 • จับไว้: ถือเอาไว้ [Lex2]
Hold Out
 • ยื่นมือไปข้างหน้า: ยื่นมือออกมา [Lex2]
Hold Up
 • ยกขึ้น: ยก, พยุง [Lex2]
Hook Up
 • เกี่ยวไว้ด้วยตะขอ[Lex2]
Hurry Up
 • รีบเร่ง: เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น [Lex2]
Keep At
 • รักษาไว้: คงไว้ [Lex2]
 • โอ้เอ้อยู่ที่: มัวชักช้าอยู่ที่ [Lex2]
 • ทำ (บางสิ่ง) ต่อไป: ทำให้ทำงานต่อไป [Lex2]
 • บอกซ้ำๆ[Lex2]
Keep Away
 • อยู่ห่าง: เลิก, หยุด, ไปไกล [Lex2]
Keep Down
 • รักษาระดับต่ำไว้: พยายามให้อยู่ด้านล่าง, กดให้ต่ำไว้ [Lex2]
 • คงระดับต่ำไว้: ป้องกันไม่ให้สูงขึ้น [Lex2]
 • เก็บอาหารไว้ในกระเพาะ: รับประทานอาหารได้ [Lex2]
 • ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก[Lex2]
 • ควบคุมด้วยการทำลาย[Lex2]
 • จำกัดอิสรภาพ[Lex2]
 • ทำให้หนักใจ: ทำให้อึดอัดใจ [Lex2]
 • ทำให้ไม่ได้เลื่อนชั้นเรียน (ไประดับสูงขึ้น)[Lex2]
Keep From
 • เก็บไว้เป็นความลับจาก[Lex2]
 • ป้องกันจาก: ทำให้ชักช้า, ทำให้ล่าช้า [Lex2]
 • หลีกเลี่ยง[Lex2]
Keep Off
 • ถอยห่างไว้: ออกห่างไว้ [Lex2]
 • ล่าช้า: มาช้ากว่ากำหนด [Lex2]
 • งด: ละเว้น, ยกเลิก [Lex2]
 • หลีกเลี่ยง: หยุด, เลิก, ละ [Lex2]
 • ไม่พูดถึง: ไม่เอ่ยถึง [Lex2]
 • ลาหยุด: อยู่ห่างจาก [Lex2]
Keep On
 • พยายามสวม (เสื้อผ้า) ไว้[Lex2]
 • เปิดไฟทิ้งไว้[Lex2]
 • เดินทางต่อไป[Lex2]
 • ทำต่อไป: ดำเนินต่อไป, ทำต่อเนื่อง [Lex2]
 • จ้างต่อ[Lex2]
 • ให้เช่าต่อ[Lex2]
 • พูดยืดยาว: ร่ายยาว [Lex2]
 • พยายามอยู่ในระดับสูงไว้: เก็บไว้สูง [Lex2]
 • ให้ยาต่อเนื่อง[Lex2]
 • ทำเรื่อยไป: ดำเนินต่อ, รักษาไว้ [Lex2]
Keep To
 • ต้องยึดตาม: ต้องปฎิบัติตาม [Lex2]
 • พยายามควบคุมหรือจำกัดให้อยู่ในประเด็น: พูดตรงประเด็น (ไม่ออกนอกเรื่อง) [Lex2]
 • ทำตามผลงานหรือแผนการ: ยึดติดกับ [Lex2]
 • นอนอยู่บนเตียงหรืออยู่แต่ในบ้าน[Lex2]
Keep Up
 • ยกไว้: ยกสูงไว้, ยกขึ้น [Lex2]
 • ยังคงสูง: พยายามให้สูงไว้ [Lex2]
 • เก็บรักษาไว้ในสภาพดี[Lex2]
 • ดำเนินต่อไป: ทำต่อไป [Lex2]
 • ทำให้ลุกจากเตียง[Lex2]
 • ยังเหมือนเดิม[Lex2]
 • ตามให้ทัน: ไล่ตาม, ตามทัน [Lex2]
Kick Back
 • เตะ (คนหรือสิ่งของ) กลับไป[Lex2]
 • กลับมาเป็นใหม่ (โรคหรือความเจ็บป่วย)[Lex2]
 • จ่ายคืน (อย่างลับๆ หรือไม่ถูกกฎหมาย): จ่ายเงินให้ [Lex2]
Kick Out
 • เตะทิ้งออกไป: เตะออกไป [Lex2]
 • เตะบอลออกจากสนาม[Lex2]
 • ถูกไล่ออกเพราะมีความผิด[Lex2]
 • ทำให้ออกจากบ้าน[Lex2]
 • ขับไล่ (คำไม่เป็นทางการ): ขับออก, ไล่ออก, ไล่ [Lex2]
Knock Off
 • ผลักล้มลง: เคาะลง, เคาะออก, ทำให้หล่น [Lex2]
 • หยุดงาน (คำไม่เป็นทางการ): เลิกงาน [Lex2]
 • ลดลง: ลดราคา, ลด [Lex2]
Knock Out
 • กระทุ้งออก: กระแทกออก [Lex2]
Knock Over
 • ทำล้ม: ชนล้ม [Lex2]
Know About
 • รู้เกี่ยวกับ[Lex2]
Lay Down
 • วางลง: วาง [Lex2]
 • ประกาศอย่างชัดเจนหรือหนักแน่น[Lex2]
 • จ่ายเงิน[Lex2]
 • ก่อสร้าง: สร้าง, เริ่มสร้าง [Lex2]
 • เก็บไว้ใช้ในอนาคต: สำรองไว้ [Lex2]
 • เปลี่ยนแปลง (ไปใช้อย่างอื่นแทน)[Lex2]
 • ผลิต[Lex2]
  [lie down]
 • นอนลง[Lex2]
Lay Off
 • พัก: หยุดพัก [Lex2]
 • หยุด (การกระทำ เช่น การทำให้ผู้อื่นรำคาญ)(คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เลิกจ้างงาน: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก [Lex2]
 • แผ่ขยาย (ความเสี่ยง): กระจาย (ความเสี่ยง) [Lex2]
 • ทอดสมอ (การแล่นเรือ)[Lex2]
 • เหวี่ยงออก (เสื้อผ้า): ถอดออก [Lex2]
 • ทำเครื่องหมาย: กะ, วัด [Lex2]
 • เปลี่ยน (เพื่อเพาะปลูกอย่างอื่น)[Lex2]
 • หยุดทำให้(คนอื่น)รำคาญ[Lex2]
  [lie off]
 • จอดใกล้ฝั่ง (การจอดเรือ)[Lex2]
 • หยุดทำงาน[Lex2]
Lead Up To
 • นำขึ้นไปสู่[Lex2]
 • เตรียมเล่นไพ่[Lex2]
 • เกิดขึ้นก่อน: เป็นสาเหตุของ, ทำให้เกิด [Lex2]
 • แนะนำ: เกริ่นนำ, พูดอ้อมๆ, พูดอ้อมค้อม [Lex2]
Leave Behind
 • เลือกที่จะไม่นำ (บางสิ่งหรือบางคน) ไปด้วย[Lex2]
 • ลืมทิ้งไว้[Lex2]
 • สร้างทิ้งไว้: ปล่อยทิ้งไว้ [Lex2]
 • วางไว้ด้านหลังของ: ทิ้งไว้ข้างหลัง [Lex2]
 • จากไปโดยทิ้ง...ไว้กับ...[Lex2]
Leave Off
 • ไม่สวม: ถอดทิ้ง [Lex2]
 • หยุด: เลิก [Lex2]
Leave Out
 • ปล่อยไว้ข้างนอก: ทิ้งไว้ข้างนอก [Lex2]
 • วางไว้ให้: เตรียมไว้ให้แล้ว [Lex2]
 • ลบออกไป: กันออกไป, เอาออกไป [Lex2]
 • ไม่สนใจ: ไม่แยแส [Lex2]
 • ้ร่วง (ใบไม้): หล่น [Lex2]
Leave Over
 • ทำให้ล่าช้า[Lex2]
Let Down
 • ทำให้ต่ำลง: ปล่อยให้ตกลง, ทำให้หล่น [Lex2]
 • ปล่อยลงมามากขึ้น (เสื้อผ้า): ทำให้ยาวขึ้น [Lex2]
 • ปล่อยลมออก[Lex2]
 • แล่นลง (ก่อนจอด)[Lex2]
 • ทำให้ต่ำลง (คุณภาพ, มาตรฐาน)[Lex2]
 • ทำให้เสื่อมศรัทธา: หมดศรัทธา, หมดความเชื่อถือ, หมดความจงรักภักดี [Lex2]
 • ทำงานน้อยลง: พยายามทำน้อยลง [Lex2]
 • ผิดหวัง: เสียใจ [Lex2]
 • ทำให้ต่ำลง: ลดลง, ดึงลง [Lex2]
 • ทำให้ผิดหวัง: ทำให้เสียใจ [Lex2]
Let In
 • ปล่อยให้เข้าไป: ทำให้เข้าไปได้ [Lex2]
 • ปล่อยให้(น้ำ, อากาศ)เข้า[Lex2]
 • ยอมรับ[Lex2]
 • ใส่เข้าไป: เพิ่มเข้าไป [Lex2]
Let Off
 • ปล่อยให้ออกจากหรือลงจาก (รถ, เรือฯลฯ)[Lex2]
 • ทำให้ระเบิด: ทำให้ลุกไหม้, ทำให้ติดไฟ [Lex2]
 • ยกโทษให้: ไม่เอาผิด [Lex2]
 • ให้เช่า: อนุญาตให้เช่า [Lex2]
 • ให้อภัยจาก: ปล่อยให้พ้นผิดจาก, ยกโทษให้ในเรื่อง [Lex2]
 • ไม่เอาผิด: ยกโทษให้ [Lex2]
Let On
 • เปิดเผยความลับ (คำไม่เป็นทางการ): บอกความลับ [Lex2]
 • แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ชี้ให้เห็นความจริง[Lex2]
Let Out
 • ปล่อยออกไป: ให้ออกไป [Lex2]
 • ปล่อยเป็นอิสระ[Lex2]
 • ปล่อยออก (น้ำ, อากาศ)[Lex2]
 • เปล่งเสียงออกมา[Lex2]
 • เผยความลับอย่างไม่ตั้งใจ[Lex2]
 • ดับไฟ[Lex2]
 • ยกโทษ[Lex2]
 • ขยายให้กว้างขึ้น (เสื้อผ้า): ทำให้กว้างขึ้น [Lex2]
 • ให้เช่า: ยอมให้เช่า, อนุญาตให้เช่า [Lex2]
 • โจมตี (ด้วยคำพูดหรือกำลัง)[Lex2]
 • เลิก (ประชุม, การทำงาน, การแสดงฯลฯ)[Lex2]
 • ปล่อย[Lex2]
 • เปิดเผยความลับ: เปิดโปง [Lex2]
Let Up
 • ปล่อยให้ขึ้นไป: ให้ขึ้นไป [Lex2]
 • ทำให้น้อยลง: ค่อยๆหยุด, ค่อยๆเลิก [Lex2]
 • ทำงานหนักน้อยลง: พยายามน้อยลง, เหนื่อยน้อยลง [Lex2]
 • หยุด[Lex2]
Lie Around
 • นอนอย่างสบาย (ไม่ทำอะไร)[Lex2]
 • ทิ้งไว้เรี่ยราด: ปล่อยไว้กระจัดกระจาย, ทำให้ยุ่งเหยิง [Lex2]
 • โอบล้อม: ล้อมรอบ, ปิดล้อม [Lex2]
Lift Up
 • ยกขึ้น[Lex2]
 • กระตุ้น: ให้กำลังใจ, ทำให้ร่าเริง [Lex2]
 • ยกขึ้น: อุ้มขึ้น, ยก, แบกขึ้น [Lex2]
Light Up
 • ทำให้สว่างขึ้น[Lex2]
 • จุดบุหรี่: ติดบุหรี่ [Lex2]
 • เปิดไฟ[Lex2]
 • ทำให้ร่าเริงขึ้น: ยินดีขึ้น [Lex2]
 • จุดไฟสูบบุหรี่[Lex2]
 • ทำให้สว่างสดใส: ทำให้ผ่องใส [Lex2]
Lighten Up
 • บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I\'ve been told to lighten up all my life, by many different people., If you don\'t allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home. [LongdoEN]
Line Up
 • เข้าแถว: คอยอยู่ในแถว [Lex2]
 • จัดการ: กำหนด [Lex2]
 • จัดเตรียม: ได้รับ, เตรียมรับ, จัดหา [Lex2]
 • เขียนหรือพิมพ์อยู่ระดับเดียวกัน: เขียนหรือพิมพ์อยู่ในบรรทัดเดียวกัน [Lex2]
 • เข้าแถว: เข้าคิว [Lex2]
 • เตรียมการ: เตรียม, จัดการ [Lex2]
 • เรียง: จัดแถว, จัดแนว [Lex2]
Live With
 • อยู่กินกัน: อยู่กันอย่างสามีภรรยา [Lex2]
 • อาศัยอยู่ด้วยกัน: มีชีวิตอยู่ร่วมกัน, อาศัยอยู่ร่วมกัน [Lex2]
 • เรียนรู้ที่จะยอมรับ (สิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่ต้องการ)[Lex2]
Lock In
 • เก็บไว้ข้างในโดยใส่กุญแจ[Lex2]
 • ล้อมรอบ: โอบล้อม [Lex2]
 • กำหนด: ระบุให้มี [Lex2]
 • ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เพราะติดอยู่กับ[Lex2]
Lock Out
 • ล๊อคขังไว้ข้างนอก: ปิดใส่กุญแจไว้(เพื่อไม่ให้เข้า) [Lex2]
 • ป้องกันคนงานเข้า: ปิดประตูทางเข้า [Lex2]
Lock Up
 • เก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยใส่กุญแจ: ป้องกันไม่ให้หนีไปโดยใส่กุญแจไว้ [Lex2]
 • กักขัง: จำคุก, ใส่กรงขัง [Lex2]
 • ปิดใส่กุญแจ: ล๊อค [Lex2]
 • ซ่อนอารมณ์ความรู้สึก[Lex2]
 • ตกอยู่ใน[Lex2]
 • ยึด (การพิมพ์): ผูกให้แน่น [Lex2]
 • ทำให้เชื่อมั่นในผลที่เกิดขึ้น (อย่างไม่ซื่อ) (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ประกาศห้ามใช้: ห้ามใช้, ไม่ใช้ [Lex2]
 • จำคุก: ขังคุก [Lex2]
 • ใส่กุญแจ[Lex2]
Look Around
 • มองไปรอบๆ[Lex2]
 • ค้นหา[Lex2]
 • มองดูรอบๆ[Lex2]
Look At
 • มองดูที่: จ้องมอง [Lex2]
 • ตัดสิน: พิจารณา [Lex2]
 • ตรวจตรา: ตรวจสอบ [Lex2]
 • ยอมรับได้: มีได้อีก, เต็มใจรับได้อีก [Lex2]
 • ตรวจดู: ดูอย่างสังเกต [Lex2]
 • พิจารณา: ไตร่ตรอง [Lex2]
 • มีความเห็น: มีทรรศนะ [Lex2]
Look Down On
 • ดูถูก: ไม่ชอบ, ดูหมิ่น [Lex2]
Look Forward To
 • ตั้งตาคอย: รอคอย [Lex2]
 • ตั้งหน้ารอคอย[Lex2]
Look Into
 • มองเข้าไปใน[Lex2]
 • พยายามหาข้อมู่ล[Lex2]
 • สำรวจลวกๆ: เปิดดูคร่าวๆ, ดูผ่านๆ [Lex2]
 • พยายามหาความจริงของ: ตรวจหาสาเหตุของ [Lex2]
 • ตรวจสอบ: สอบสวน, สืบค้น [Lex2]
Look Out
 • มองไปข้างนอก[Lex2]
 • ระวัง: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ [Lex2]
 • เลือกเฟ้น (เสื้อผ้า): เฟ้นหา, คัด [Lex2]
 • มองเห็น: สามารถเห็น [Lex2]
 • ระมัดระวัง: เฝ้าระวัง [Lex2]
Look Over
 • มองข้าม[Lex2]
 • ตรวจตราอย่างละเอียด: ตรวจดูอย่างรอบคอบ [Lex2]
 • มองเห็น[Lex2]
 • ยกโทษให้: มองข้าม [Lex2]
 • ท่องจำ: ทำซ้ำๆ [Lex2]
 • พิจารณา (บางสิ่ง): ไตร่ตรอง (บางสิ่ง) [Lex2]
 • ตรวจดู: ตรวจสอบ, สำรวจ [Lex2]
Look Up
 • มองขึ้น: เงยขึ้น [Lex2]
 • ปรับปรุงขึ้น: แก้ไขให้ดีขึ้น, ดีขึ้น [Lex2]
 • ค้นหา (คำศัพท์หรือข้อมูล)[Lex2]
 • ค้นหาและแวะเยี่ยม (คน)[Lex2]
 • ค้นหา: หา, ค้นดู [Lex2]
 • ปรับปรุง: ้ทำให้ดียิ่งขึ้น [Lex2]
 • เยี่ยม: แวะเยี่ยม, แวะหา [Lex2]
Look Up To
 • เงยหน้ามอง: แหงนหน้ามอง [Lex2]
 • เคารพ: ชื่นชม, ชื่นชอบ [Lex2]
 • นับถือ: ยอมรับนับถือ, เคารพ, ยำเกรง [Lex2]
Luck Out
 • โชคดี (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
Make For
 • สร้าง: ทำเพื่อ [Lex2]
 • ทำให้เกิด: นำไปสู่, มีผลให้เกิด, ส่งผลให้เกิด [Lex2]
Make Of
 • ทำจาก: สร้างจาก, สร้างด้วย [Lex2]
 • ทำให้เป็น: สร้าง [Lex2]
Make Up
 • สร้าง: ทำ [Lex2]
 • ชดเชย (เวลาหรือเงิน): ทดแทน [Lex2]
 • สร้าง: นึกเอาเอง [Lex2]
 • แต่งหน้า[Lex2]
 • เป็นส่วนของ: เติมให้เต็ม (จำนวน) [Lex2]
 • จัดไว้ด้วยกัน: จัดไว้เป็นระเบียบ [Lex2]
 • เตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน) ให้พร้อม[Lex2]
 • เตรียมอาหาร[Lex2]
 • เป็นเพื่อนกันอีกหลังจาก (ทะเลาะกัน): กลับมาดีกัน [Lex2]
 • เติมเชื้อฟืน[Lex2]
 • สอบซ่อม: เรียนชดเชย, เรียนเพิ่มเติม [Lex2]
Mess Up
 • ทำให้สกปรก: ทำให้รก, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ [Lex2]
 • ทำให้สูญเสียโดยประมาท[Lex2]
Mix Up
 • ผสม: รวม, ปน [Lex2]
 • ทำให้สับสน: ทำให้ยุ่งเหยิง, ไม่เป็นระเบียบ [Lex2]
Monkey
 • ลิง[Lex2]
 • เด็กซุกซน[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • ผู้ติดยา: ขี้ยา [Lex2]
 • 500 ปอนด์[Lex2]
 • (มัง\'คี) n. ลิง [Hope]
 • (n) ลิง,กระบี่,วานร [Nontri]
 • /M AH1 NG K IY0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Around
 • ใกล้ๆ: ไม่ไกลนัก [Lex2]
 • โดยประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ที่มีชีวิตอยู่: หลายแห่ง [Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • รอบๆ: โดยรอบ [Lex2]
 • (อะเราน์ดฺ\') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน [Hope]
 • (adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • (pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • /ER0 AW1 N D/ [CMU]
 • /ER0 AW1 N/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
Move In
 • ย้ายเข้าไปอยู่[Lex2]
 • ควบคุม: บังคับ, บัญชาการ, โจมตี [Lex2]
Move Out
 • ย้ายออก[Lex2]
 • เริ่มออกเดินทาง[Lex2]
Narrow Down
 • จำกัด: ลดลง [Lex2]
Pay Back
 • จ่ายเงินคืน: จ่ายคืน [Lex2]
 • ลงโทษ: แก้แค้น [Lex2]
Pay For
 • จ่ายเงินสำหรับ: จ่ายค่า [Lex2]
 • ชดใช้: ชดเชย [Lex2]
Pay Off
 • จ่าย (หนี้สิน) ทั้งหมดให้กับ[Lex2]
 • แก้แค้น[Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ เช่น This project may not pay off. โครงการนี้อาจจะไ่ม่ประสบความสำเร็จ[Lex2]
 • นำเรือที่เสียไปซ่อม: เข้าอู่ [Lex2]
Pay Up
 • จ่ายหนี้สินให้หมด[Lex2]
Pick On
 • เลือก: คัดเลือก [Lex2]
 • เลือกตำหนิ: เลือกลงโทษ [Lex2]
Pick Out
 • แคะออก: แงะออก, งัดออก [Lex2]
 • เลือกออก: หยิบออกจาก (กลุ่ม) [Lex2]
 • จำได้แม่น (จากกลุ่มที่อยู่รวมกัน)[Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • เห็นสีชัด[Lex2]
Pick Up
 • ยกขึ้น[Lex2]
 • รับ (ของหรือคน)[Lex2]
 • ช่วยชีวิต[Lex2]
 • ขับรถไปส่ง[Lex2]
 • ผูกมิตรกับ: พบปะ [Lex2]
 • จับ (ฆาตกรหรือผู้ร้าย)[Lex2]
 • ได้กลิ่น: ได้ยิน, มองเห็น [Lex2]
 • หาคลื่น (เสียง,ไฟฟ้า)[Lex2]
 • จัดให้เป็นระเบียบ: ทำให้เรียบร้อย [Lex2]
 • หารายได้ (จำนวนน้อย)[Lex2]
 • หาหรือซื้อในราคาถูก[Lex2]
 • เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการหรือโดยบังเอิญ[Lex2]
 • ปรับปรุง (อากาศ,ธุรกิจ)[Lex2]
 • ทำให้รู้สึกดีขึ้น / หายป่วย: ช่วยเยียวยา [Lex2]
 • เริ่มทำงาน[Lex2]
 • เริ่มใหม่: เริ่มต้นใหม่ [Lex2]
 • เตรียมจ่าย[Lex2]
 • ลุกขึ้น: ยืนหยัดขึ้น [Lex2]
 • ดุว่า: ว่ากล่าว, สั่งสอน [Lex2]
 • ขุด: เจาะ [Lex2]
Pile Up
 • สะสม: รวบรวม [Lex2]
 • ทับถม: ทับถม, พอก, โปะ, ถม, พูน [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มพูน: ทำให้มากขึ้น, รวบรวม, สะสม [Lex2]
 • กองรวมกัน[Lex2]
 • ชนกัน: กระแทก [Lex2]
 • ทำให้เกิดขึ้น: ทำให้เกิด, นำมาซึ่ง [Lex2]
Piss Off
 • ไปให้พ้น (คำต้องห้าม)[Lex2]
Plan Ahead
 • วางแผนล่วงหน้า[Lex2]
Plan For
 • วางแผนเพื่อ[Lex2]
Plan On
 • วางแผนในเรื่อง: คาดหวังในเรื่อง [Lex2]
Plug In
 • เสียบปลั๊ก: เสียบสายไฟ [Lex2]
Plug Up
 • อุดด้วย (ของแข็ง)[Lex2]
Point Out
 • มุ่งไปที่: สนใจที่, มองไปที่ [Lex2]
Point
 • ความคิดเห็น[Lex2]
 • จุดประสงค์: จุดมุ่งหมาย [Lex2]
 • ประเด็น: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง [Lex2]
 • จุด: ปลาย [Lex2]
 • คะแนน: แต้มคะแนน, แต้ม [Lex2]
 • จุดสำคัญ[Lex2]
 • จุดเวลา[Lex2]
 • สถานที่: ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน [Lex2]
 • ขั้น: ตอน [Lex2]
 • หัวลูกศร[Lex2]
 • ระดับ: สถานะ [Lex2]
 • ทิศทาง[Lex2]
 • ชี้: ชี้ให้ดู, ชี้ไปทาง, ชี้ทาง [Lex2]
 • แสดงให้เห็น[Lex2]
 • ทำให้แหลม: ทำให้เรียวแหลม [Lex2]
 • (เรือ) แล่นรับลม: (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม [Lex2]
 • (พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง) [Hope]
 • (n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ [Nontri]
 • (vt) ชี้,แสดงให้เห็น,เล็ง,แจ้ง,เสี้ยม,ใส่จุดทศนิยม [Nontri]
 • /P OY1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Print Out
 • พิมพ์ออกมา[Lex2]
Pull Off
 • เด็ดออก: ดึงออก [Lex2]
 • ถอดออก (เสื้อผ้า)[Lex2]
 • แล่นออกไป: ขับออกไป [Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ[Lex2]
Pull Out
 • ล้างออกมา: ดึงออกมา [Lex2]
 • ถอนออกมา (เช่น ฟัน)[Lex2]
 • เสนอ (ความคิด)[Lex2]
 • ยึด (บางสิ่ง) ออก[Lex2]
 • แล่นออกไป: แล่นออกจากสถานี (เช่น รถไฟ) [Lex2]
 • ละทิ้ง: หนีรอด, หลุดพ้น [Lex2]
 • (เครื่องบิน) เปลี่ยนระดับการบินหลังจากแล่นต่ำลง[Lex2]
 • หวนกลับมา (เช่น ร่าเริง,สุขภาพดีอีกครั้ง)[Lex2]
Pull Over
 • ขับรถเข้าข้างถนน/ข้างทาง[Lex2]
 • ดึงคลุม: ดึงปิด [Lex2]
Pull Through
 • ดึงผ่าน[Lex2]
 • มีชีวิตทั้งที่เจ็บป่วย: หวนกลับมา, ฟื้นคืน [Lex2]
 • ทำสำเร็จ[Lex2]
 • สอดผ่าน: ลอดผ่าน [Lex2]
 • ฟื้นคืนสู่ปกติ: กลับมา (ดีอีกครั้ง) [Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ[Lex2]
Punch In
 • แหย่: ตีเข้า, แยง [Lex2]
 • บันทึกเวลามาถึง: ตอกบัตรเข้า [Lex2]
 • ชก[Lex2]
Punch Out
 • เจาะรู: เจาะ [Lex2]
 • ดึงเล็บ: ถอดเล็บ [Lex2]
 • ตอกบัตรออก: บันทึกเวลาเลิกงาน [Lex2]
Put Away
 • เก็บเข้าที่: เก็บไว้ในที่ [Lex2]
 • กินหรือดื่มจำนวนมาก[Lex2]
 • เก็บเงิน: เก็บรักษาเงิน [Lex2]
 • สำรองสินค้าไว้ให้[Lex2]
 • เลิกพิจารณา: เลิกสนใจ [Lex2]
 • จับเข้าโรงพยาบาลประสาท (คำสุภาพ): ตัดสินว่าวิกลจริต [Lex2]
 • ฆ่าสัตว์ (คำสุภาพ)[Lex2]
 • จบชีวิตแต่งงาน[Lex2]
Put Back
 • วางกลับ: วางคืน [Lex2]
 • ส่งคืน[Lex2]
 • ได้รับกลับคืนมาอีก[Lex2]
 • (เรือ) แล่นกลับ[Lex2]
 • ทำให้ได้เงิน (จำนวน) คืน[Lex2]
 • ทำให้ก้าวหน้าช้า[Lex2]
 • เลื่อน: เลื่อนไป [Lex2]
 • หมุนเข็มนาฬิกาเร็วขึ้น[Lex2]
 • ย้ายไปห้องเรียนต่ำกว่าระดับที่คาด[Lex2]
Put Down
 • วางลง[Lex2]
 • ทำให้อวัยวะบางส่วนต่ำลง: ก้ม [Lex2]
 • (เครื่องบิน) แล่นลง[Lex2]
 • ยอมให้ลงจากรถ[Lex2]
 • เลิกงาน: ละทิ้งงาน [Lex2]
 • กินหรือดื่มจำนวนมาก[Lex2]
 • จดบันทึก[Lex2]
 • จดลงบัญชี: ใส่บัญชี [Lex2]
 • วางดาวน์ (สิ่งของ เช่น บ้าน)[Lex2]
 • เก็บสำรองไว้ (ใช้ในอนาคต)[Lex2]
 • ฆ่าสัตว์[Lex2]
 • ทำให้แพ้: ควบคุม, บังคับ [Lex2]
 • ไม่ได้รับการยอมรับ: ไม่แพร่หลาย, ไม่เป็นที่นิยม [Lex2]
 • ทำให้รู้สึกต่ำต้อย (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เปลี่ยนไป: ปลูกอย่างอื่น [Lex2]
Put In
 • วางใน: วางข้างใน [Lex2]
 • ปลูกในดิน: ลงดิน [Lex2]
 • เขียนเพิ่ม: เพิ่มเติม [Lex2]
 • พูดแทรก: พูดขัดจังหวะ [Lex2]
 • (เรือ) เทียบท่า: เข้าจอด, จอดเทียบ [Lex2]
 • สะสม[Lex2]
 • ทำงาน: ใช้ความพยายาม [Lex2]
 • ใช้เวลา[Lex2]
 • วางไว้ในอาคารหรือห้อง[Lex2]
 • เรียกร้อง: อ้างสิทธิ [Lex2]
 • เข้าแข่งขัน[Lex2]
 • เลือกตั้ง: ลงคะแนนเลือก [Lex2]
 • แก้ต่างให้ (ทางกฎหมาย)[Lex2]
 • ชก: ต่อย [Lex2]
 • ส่งผู้เล่นเข้าสู่สนาม (กีฬา)[Lex2]
 • มอบให้: จัดให้ [Lex2]
 • อยู่ในตำแหน่งที่: อยู่ในอันดับ (การแข่งขัน) [Lex2]
 • ทำให้อยู่ใน (สภาพ, ตำแหน่ง) ไม่ดี (ทางสังคม จิตใจหรือการเมือง)[Lex2]
 • แต่งตั้ง: มอบหมาย [Lex2]
 • จัดลำดับ: จัดตำแหน่ง, เรียงลำดับ [Lex2]
 • แสดงความคิด (ทางภาษา)[Lex2]
 • พยายามทำ[Lex2]
Put Off
 • ถอดออก (เสื้อผ้า)[Lex2]
 • ยอมให้ออกจากพาหนะ[Lex2]
 • (เครื่องจักร) หยุดทำงาน: หยุดจ่าย (กระแสไฟ) [Lex2]
 • เลื่อนออกไป: เลื่อน (วันหรือเวลา) [Lex2]
 • (เรือ) เริ่มเดินทาง[Lex2]
 • แก้ตัว (เพื่อเลี่ยงหน้าที่, ภาระ): ป้องกัน, ไม่ให้เกิด (บางสิ่ง) [Lex2]
 • ทำให้ท้อ: ทำให้เลิกชอบ [Lex2]
 • ทำให้ท้อจากการทำงาน[Lex2]
 • กำจัด: ขจัด [Lex2]
 • หมดสติ (เช่น หลับ): ไม่รู้สึกตัว [Lex2]
 • ทำให้ท้อถอย[Lex2]
Put Out
 • วางเหนือ[Lex2]
 • ยืดออกไปข้างหน้า: ยืดออก [Lex2]
 • วางไว้ข้างนอก[Lex2]
 • ทำให้ยอมรับ[Lex2]
 • เตรียมให้พร้อม[Lex2]
 • ทำให้ล่าช้า: เลื่อนไป [Lex2]
 • (ต้นไม้) งอกใหม่[Lex2]
 • ไล่ออก: ขับออก [Lex2]
 • ส่งไปที่ต่าง ๆ[Lex2]
 • (เรือ) ออกเดินทาง[Lex2]
 • ใช้กำลัง: ใช้ความพยายาม [Lex2]
 • เสนอแนะ: เสนอแผนการ [Lex2]
 • สร้าง (สินค้า, อำนาจ ฯลฯ)[Lex2]
 • ทำให้รู้กันทั่ว (โดยเฉพาะทางวิทยุ, โทรทัศน์, สิ่งพิมพ์)[Lex2]
 • พิมพ์: ตีพิมพ์ [Lex2]
 • (ไฟ) ดับ: ปิดไฟ, (ไฟ) หยุดเผาไหม้ [Lex2]
 • ทำลาย (ร่างกายบางส่วน)[Lex2]
 • ทำให้ยุ่งยาก: สร้างปัญหา [Lex2]
 • ทำให้กังวล: ทำให้วิตก [Lex2]
 • ทำให้หมดสติ[Lex2]
 • ทำให้เสีย[Lex2]
 • ใช้เงิน: เสี่ยงกับการเสียเงิน [Lex2]
 • ส่งงานที่เสร็จแล้วไปที่อื่น[Lex2]
 • ส่งคืน (คำสแลง): ส่งผลกลับ, ส่งกลับ [Lex2]
Put Past
 • พิจารณาว่าเป็นไปได้[Lex2]
Put To
 • ปิดสนิท[Lex2]
 • วางต่อจาก[Lex2]
 • เพิ่ม: เติม [Lex2]
 • ทำให้เข้าสู่ / มาถึงสภาพบางอย่าง[Lex2]
 • เสนอความคิด[Lex2]
 • ตัดสินด้วยคะแนนเสียง[Lex2]
 • มุ่งมั่น: ทุ่มเทกับ [Lex2]
Put Together
 • ทำให้รวมกัน[Lex2]
 • รวมกันเป็นหนึ่งเดียว[Lex2]
 • รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย)[Lex2]
Put Up
 • ยกสูงขึ้น[Lex2]
 • สร้าง: ตั้ง, ก่อ [Lex2]
 • ปิดประกาศ[Lex2]
 • เพิ่มราคา[Lex2]
 • บรรจุ: ห่อ, ห่อหุ้ม [Lex2]
 • จัดหาสิ่งจำเป็น[Lex2]
 • เสนอ[Lex2]
 • เสนอขาย[Lex2]
 • หาอาหารให้[Lex2]
 • หาที่พักให้[Lex2]
 • เสนอให้เลือก[Lex2]
 • แนะนำ (เพื่อให้ทำงาน)[Lex2]
 • เก็บสงวนอาหาร[Lex2]
 • สอบสวน: ไต่สวน [Lex2]
 • ไล่ออกจากที่ซ่อน[Lex2]
 • เตรียมแผนลับ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เก็บไว้ในที่ปลอดภัย[Lex2]
 • เลิกใช้[Lex2]
 • ทำให้ขุ่นเคือง[Lex2]
Put Up To
 • กระตุ้น: ทำให้มีความคิดเกี่ยวกับ [Lex2]
 • แนะนำ: เสนอ [Lex2]
 • ทำให้คุ้นเคยกับ[Lex2]
 • ปล่อยให้ (บางคน) ตัดสิน[Lex2]
 • เตือนเกี่ยวกับ[Lex2]
Put Up With
 • ยกสูงขึ้นด้วย[Lex2]
 • พักอยู่กับ: ค้างคืนกับ [Lex2]
Ring Up
 • โทรศัพท์หา[Lex2]
 • บันทึกจำนวนเงินที่จ่ายไปบนเครื่องด้วยเสียงสัญญาณ[Lex2]
Rip Off
 • ทำให้หลุดออกอย่างรุนแรง (จากส่วนหน้าของบางสิ่ง)[Lex2]
 • ขโมยจาก (คำสแลง)[Lex2]
 • คิดราคามากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • สบถ: ด่า [Lex2]
Rip Up
 • ดึงขึ้น (อย่างแรง)[Lex2]
 • ทำให้พังไม่เป็นท่า[Lex2]
Rule Out
 • ขีดทับ: ขีดออก [Lex2]
 • ไม่ยอมรับ: ประกาศว่า (บางสิ่ง) เป็นไปไม่ได้ [Lex2]
 • ขัดขวาง: กั้นขวาง [Lex2]
Run Across
 • วิ่งข้าม (เช่นถนน)[Lex2]
 • ขับไปส่ง[Lex2]
 • (ของเหลว) ไหลข้าม[Lex2]
 • ขับไปส่งโดยลัด / ผ่าน[Lex2]
 • พบโดยบังเอิญ: บังเอิญเจอ [Lex2]
Run Around
 • วิ่งเล่นไปทั่ว[Lex2]
 • ใช้ (บางสิ่ง) เป็นพาหนะ (สำหรับเดินทางสั้น ๆ)[Lex2]
 • เปลี่ยนเพื่อนหรือคนรักบ่อย: คบหากับ [Lex2]
Run Down
 • รีบวิ่งลง[Lex2]
 • ไหลลง (ของเหลว)[Lex2]
 • ขับไปส่ง[Lex2]
 • ชน: กระแทก [Lex2]
 • พบ (หลังจากค้นหา): หาพบ [Lex2]
 • ไล่จับ[Lex2]
 • พูดว่า: พูดนินทา [Lex2]
 • (นาฬิกา, แบตเตอรี่เครื่องไฟฟ้า) หยุดทำงาน: หมด [Lex2]
 • เลิกใช้[Lex2]
 • เหน็ดเหนื่อย[Lex2]
 • วิ่งผ่าน[Lex2]
 • ไล่สายตา (หรืออวัยวะส่วนอื่น) ไปตาม/ลงไป[Lex2]
Run Into
 • วิ่งเข้ามาอย่างเร็ว[Lex2]
 • ไหลเข้ามา (ของเหลว)[Lex2]
 • แวะมา: ขับมาหา [Lex2]
 • แทง: ทิ่ม [Lex2]
 • วิ่งชน: วิ่งกระแทก [Lex2]
 • พบ (คน) โดยบังเอิญ[Lex2]
 • เจอ: โดน (อากาศไม่ดี) [Lex2]
 • พบปะ (ความยุ่งยาก)[Lex2]
 • มีจำนวน: มีถึง, เพิ่มขึ้นไปถึง [Lex2]
Run Out
 • หมด: ร่อยหรอ, ค่อยๆ หมดไป [Lex2]
 • หมดอายุ[Lex2]
 • ไล่ออก: ขับออก [Lex2]
 • วิ่งออกไป: วิ่งไปข้างนอก [Lex2]
 • (ของเหลว) ไหลออก[Lex2]
 • ขับรถพาไปแวะ[Lex2]
 • ทำให้แผ่ออก: ขยายออก [Lex2]
 • ยืดออกไปทีละน้อย (เช่น เชือก)[Lex2]
 • หมดสัญญา[Lex2]
 • ไม่มีค่าอีกต่อไป[Lex2]
 • ไม่มี (บางสิ่ง) สำรองไว้[Lex2]
 • (กีฬาคริกเก็ต) ทำให้ผู้เล่นออกจากสนาม[Lex2]
 • วิ่งจนเหนื่อย[Lex2]
 • บังคับให้ออกไป[Lex2]
Run Over
 • วิ่งไปที่[Lex2]
 • ขับไปส่งที่[Lex2]
 • (ของเหลว) ล้น: ท่วม, เลย [Lex2]
 • ชนล้มและบาดเจ็บ[Lex2]
 • (สายตา) หรือส่วนอื่นของร่างกายไล่ไปตาม: มองผ่าน [Lex2]
 • ทำซ้ำ ๆ: ท่องจำ, เรียนรู้ซ้ำๆ [Lex2]
Run Up
 • สะสม (ค่าใช้จ่าย, หนี้สิน): รวบรวม, เพิ่มพูน [Lex2]
 • เย็บรวดเร็ว[Lex2]
 • ชักธง[Lex2]
 • เคลื่อนที่ไปตาม (ส่วนของร่างกาย)อย่างเร็ว[Lex2]
 • รีบวิ่งขึ้น: วิ่งขึ้นอย่างเร็ว [Lex2]
 • วิ่งขึ้นไป: วิ่งขึ้น [Lex2]
 • วิ่งก่อนรับลูกบอล (กีฬาคริกเก็ต)[Lex2]
 • ยกธง: ชักธง [Lex2]
 • ติดหนี้เพิ่ม: เป็นหนี้เพิ่ม, เพิ่มหนี้สิน [Lex2]
 • เพิ่มขึ้นอย่างเร็ว[Lex2]
 • รีบกระทำ: เร่งรีบ [Lex2]
 • รีบรวม (ตัวเลข): รวมตัวเลขอย่างเร็ว [Lex2]
 • (เรือ) แล่นไปอย่างเร็ว[Lex2]
 • ทดลองเครื่อง: ทดสอบเครื่องยนต์ [Lex2]
Screw On
 • หมุนตะปูควงบน: ขันสกรูบน [Lex2]
Screw Out Of
 • หมุนเปิด (เพื่อเอาของเหลวออกมา)[Lex2]
 • รีดเอาเงินจาก: ขู่เอาเงินจาก, บังคับเอาเงินจาก [Lex2]
Screw Up
 • ยึดติดด้วยสกรู[Lex2]
 • ขยำ[Lex2]
 • ทำให้เสีย: ทำให้พัง, สูญเสีย [Lex2]
 • ทำร้าย: เป็นอันตรายกับ [Lex2]
 • ทำให้วิตก: ทำให้กังวล, ทำให้ประสาทเสีย [Lex2]
See About
 • พูดกับ (บางคน) เกี่ยวกับ[Lex2]
 • สอบถาม: จัดหา, จัดเตรียม [Lex2]
 • จัดการกับ[Lex2]
Sell Out
 • ขายสินค้าไปหมด: ขายหมด [Lex2]
Set Up
 • สร้างขึ้น: สร้าง, ตั้งขึ้น, ยกขึ้น [Lex2]
 • จัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ [Hope]
Settle Down
 • นั่งหรือนอนอย่างสบาย (บนพื้นผิวนุ่มๆ)[Lex2]
Settle For
 • ยอมรับ[Lex2]
Shake Up
 • เขย่าให้ผสมกัน[Lex2]
Show Off
 • ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น[Lex2]
Shut Off
 • ปิด: หยุดทำงาน [Lex2]
Shut Up
 • ปิดให้แน่น[Lex2]
Sign In
 • เซ็นชื่อเข้า: ลงชื่อเข้า [Lex2]
Sign Out
 • ลงชื่อออก[Lex2]
Sit Down
 • นั่งลง: ทิ้งตัวนั่งลงบน [Lex2]
Slow Down
 • แล่นช้าลง[Lex2]
Sneak In
 • หลบเข้าไปเงียบๆ[Lex2]
Sneak Out
 • ย่องออกไปเงียบๆ: หลบออกไป [Lex2]
Sort Out
 • จัดลำดับ: เรียงลำดับ [Lex2]
 • แยกออก: แบ่งออกมา, เลือก [Lex2]
 • ทำให้กระจ่าง: แก้ไข, ทำให้ชัดเจน [Lex2]
Space Out
 • เว้นที่ระหว่างกัน: ทำให้แยกกัน [Lex2]
Stand Around
 • ยืนใกล้ๆ: ยืนเฉยๆ, ยืนนิ่งๆ, ยืนแถวๆ [Lex2]
Stand For
 • ยืนทำความเคารพ[Lex2]
 • เสนอชื่อ: เสนอตัวเพื่อเลือกตั้ง [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • ยึดมั่น: เชื่อถือ (หลักการ) [Lex2]
 • ทน: ยอมรับ [Lex2]
 • มุ่งหน้าไปทาง (การแล่นเรือ)[Lex2]
Stand Up
 • ยืนขึ้น[Lex2]
 • ตั้งอยู่: ตั้งขึ้น [Lex2]
 • ทนต่อสภาพ (บางอย่าง)[Lex2]
 • น่าเชื่อ: เป็นจริง, ยืนยัน [Lex2]
Start Off
 • วิ่งหนี[Lex2]
 • เริ่มเดินทาง[Lex2]
 • ตั้งใจทำ: เริ่มอยากทำ (บางสิ่ง) [Lex2]
 • ทำให้เริ่มต้น (บางสิ่ง)[Lex2]
Start Out
 • โผล่จาก: ออกมาจาก, ยื่นออกมาจาก [Lex2]
 • เริ่มเดินทาง[Lex2]
 • อยากทำ: มุ่งมั่น, ตั้งใจทำ [Lex2]
 • เริ่มพูด[Lex2]
 • เริ่มทำงาน: เริ่มอาชีพ [Lex2]
Start Up
 • พรวดออกมา (จากที่ซ่อน): กระโดดออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็ว [Lex2]
Stay Off
 • อยู่ห่างจาก: เลี่ยงจาก, หลีกจาก [Lex2]
Stay Out
 • ยังคงอยู่ด้านนอก: ยังอยู่ข้างนอก [Lex2]
Stay Up
 • ยังสูง: เพิ่มขึ้น, มากขึ้น [Lex2]
Step On
 • เหยียบบน: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ [Lex2]
Stick Around
 • คอย: รอ, อยู่ในที่เดียวกัน, อยู่กับคนเดียวกัน [Lex2]
Stick Out
 • ยื่นออกมา: โผล่ออกมา [Lex2]
Stick To
 • ติดกับ: แปะกับ [Lex2]
Stick Up
 • ยกขึ้น: ทำให้ตั้งตรง [Lex2]
Stick With
 • แทงด้วย: ทิ่มด้วย, ปักด้วย [Lex2]
Stop Off
 • แวะเยี่ยม[Lex2]
 • หยุด: เลิก, ยุติ [Lex2]
Stop Over
 • ค้างคืนนอกบ้าน: ค้าง [Lex2]
Straighten Out
 • ทำให้ตรงขึ้น: ยืดให้ตรง [Lex2]
 • ทำให้กระจ่าง: ทำให้เข้าใจมากขึ้น [Lex2]
 • ทำให้ประพฤติถูกต้อง[Lex2]
Stress
 • ความตึงเครียด: ความเครียด [Lex2]
 • การเน้นเป็นพิเศษ: การให้ความสำคัญเป็นพิเศษ [Lex2]
 • เสียงเน้น: การเน้นเสียง [Lex2]
 • แรงผลักดัน: แรงกระตุ้น, แรงกดดัน [Lex2]
 • เน้น: ให้ความสำคัญ [Lex2]
 • ออกเสียงหนัก: เน้นเสียงหนัก [Lex2]
 • ทำให้ตึงเครียด[Lex2]
 • (สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก ###SW. stressness n. ###S. emphasis [Hope]
 • (n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น [Nontri]
 • (vt) ย้ำ,ลงน้ำหนัก,เน้น,ออกเสียงหนัก [Nontri]
 • /S T R EH1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Switch Off
 • ปิดไฟ: ปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า) [Lex2]
 • หยุดพูด[Lex2]
 • เลิกสนใจ (คำไม่ทางการ)[Lex2]
Switch On
 • เปิดไฟ: เปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า) [Lex2]
 • ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ): ทำให้ตื่นเต้น [Lex2]
Take Apart
 • แยกจากกัน: แบ่ง [Lex2]
 • พาแยกไปคุย (ส่วนตัว)[Lex2]
 • ทำให้แยกเป็นส่วน[Lex2]
 • ลงโทษอย่างรุนแรง: ทำให้ยอมจำนน [Lex2]
 • จ้องจับผิด[Lex2]
 • ดุด่า: ว่ากล่าว, ตำหนิ [Lex2]
Take Back
 • นำไปคืน: นำกลับไป [Lex2]
 • พา (คน) กลับ[Lex2]
 • ยอมรับคืน[Lex2]
 • ยอมกลับไปแต่งงาน[Lex2]
Take In
 • พาเข้าไปใน: นำเข้าไป [Lex2]
 • สูดอากาศ: ได้รับ(น้ำ, อากาศ)เข้ามา [Lex2]
 • ต้อนรับเข้ามาในบ้าน: รับไปดูแล [Lex2]
 • ขับรถพา (คน) ไป[Lex2]
 • ใส่ (บางสิ่ง) ในอาหารหรือเครื่องดื่ม[Lex2]
 • หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง [LongdoEN]
Take Out
 • นำออกไป: เคลื่อนย้าย [Lex2]
 • ดึงออก: (ใช้กำลัง) ถอนออก [Lex2]
 • แกะออก[Lex2]
 • ตัดตอนข้อความออกมา: คัดลอกข้อความออกมา [Lex2]
 • ตัดออก: ออก, ตัดทอน [Lex2]
 • ขอ (เอกสารทางกฎหมาย)[Lex2]
 • ถอนเงิน[Lex2]
 • ซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน: ซื้ออาหาร [Lex2]
 • นัดออกไปข้างนอก: เชื้อเชิญ, นัดหมาย [Lex2]
 • พาออกไปจาก: นำออกจาก [Lex2]
 • ทำความสะอาด: ขจัด [Lex2]
 • นำอาหารไปบ้าน: ซื้อกลับบ้าน [Lex2]
 • เชิญไป (ทำกิจกรรมเช่น งานสังคม, การทานอาหารข้างนอก ฯลฯ)[Lex2]
 • สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription. [LongdoEN]
Take Out On
 • ระบาย (ความโกรธ / โมโห) กับ[Lex2]
Take Up On
 • เต็มใจยอมรับ[Lex2]
Talk Down To
 • พูดข่ม: พูดทับถม [Lex2]
 • พูดคุยกับ (บางคน / กลุ่ม) ราวกับว่าเขามีคุณค่าน้อยหรือฉลาดน้อยกว่า: พูดดูถูก [Lex2]
Talk Into
 • พูดชักชวน: พูดเกลี้ยกล่อม [Lex2]
 • พูดใส่: คุยใส่ [Lex2]
 • พูดชักชวนให้เข้าร่วม[Lex2]
Talk Out Of
 • พูดเหนี่ยวรั้ง: พูดยับยั้ง [Lex2]
 • ชักชวนให้ต่อต้าน[Lex2]
Talk To
 • พูดคุยกับ[Lex2]
 • ดุด่า[Lex2]
Tear Down
 • ดึงลง: ฉีกลง [Lex2]
 • ทุบทิ้ง (อาคาร): ทำลาย [Lex2]
 • ถอดออกเป็นชิ้น ๆ (เพื่อซ่อมหรือทำความสะอาด)[Lex2]
 • ทำให้เสีย: ทำลาย [Lex2]
 • รีบลงไปยัง: รีบเร่งลงไปยัง [Lex2]
Tear Off
 • ดึงออก: ฉีกออก [Lex2]
 • รีบออกไป: รีบผละไป [Lex2]
 • รีบเขียน: เขียน (บางสิ่ง) อย่างเร่งรีบ [Lex2]
Tell Apart
 • แยกแยะ: บอกความแตกต่าง [Lex2]
Tell On
 • มีผลร้ายต่อ[Lex2]
 • ดุ (คำไม่เป็นทางการ): ฟ้องเกี่ยวกับ [Lex2]
Think About
 • พิจารณาเกี่ยวกับ: คิด, ตรึกตรอง, ขบคิดเกี่ยวกับ [Lex2]
 • คิดถึงเกี่ยวกับ: ไตร่ตรองเกี่ยวกับ [Lex2]
 • มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ[Lex2]
Think Ahead
 • คิดล่วงหน้า[Lex2]
Think Up
 • คิดออก: คิดได้ [Lex2]
Throw Away
 • ละทิ้ง: ทิ้งไป [Lex2]
 • ใช้ไปอย่างเสียเปล่า: ใช้ไปอย่างเสียประโยชน์ [Lex2]
 • กำจัด: เอาไปทิ้ง [Lex2]
 • ปล่อยให้หลุดลอยไป: ปล่อยโอกาส [Lex2]
Throw Out
 • โยน / ขว้าง / เหวี่ยงออกไป[Lex2]
 • โยนทิ้ง: เหวี่ยงทิ้ง [Lex2]
 • ทำให้ออกจากบ้าน[Lex2]
 • ทำให้สับสน[Lex2]
 • ทำให้เสีย[Lex2]
 • ทำให้บาดเจ็บ[Lex2]
Throw Up
 • ปาขึ้น: โยนขึ้น [Lex2]
 • สูญเสีย: เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ [Lex2]
 • ละทิ้ง: ยกเลิก, เลิก, ยอมยุติ [Lex2]
 • ป่วย: คลื่นไส้อาเจียน [Lex2]
 • รีบสร้าง (อาคาร, สิ่งปลูกสร้าง)[Lex2]
Track
 • หนทาง: เส้นทาง, ถนน [Lex2]
 • รางรถไฟ: รางคู่ขนาน [Lex2]
 • ลู่: ลู่สำหรับวิ่ง [Lex2]
 • ร่องแผ่นเสียง[Lex2]
 • ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก[Lex2]
 • ติดตาม: ตามรอย [Lex2]
 • (แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า [Hope]
 • (n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง [Nontri]
 • (vt) สะกดรอย,คอยฟัง,ลาก,ตามรอย [Nontri]
 • /T R AE1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Trade
 • การค้าขาย: การค้า, การขาย [Lex2]
 • อาชีพ[Lex2]
 • การแลกเปลี่ยน: สิ่งแลกเปลี่ยน [Lex2]
 • ลมมรสุม: ลมตะเภา [Lex2]
 • ช่างฝีมือ: ช่าง [Lex2]
 • ค้าขาย: ทำการตกลงซื้อขาย [Lex2]
 • แลกเปลี่ยน: เปลี่ยน [Lex2]
 • นำของเก่าไปแลก[Lex2]
 • (เทรด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การค้า,การค้าขาย vt.,vi. ค้าขาย,แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน, -Phr. (trade in แลกเปลี่ยนโดยใช้ของเก่าหักราคาเอาของใหม่,) -Phr. (trade off แลกเปลี่ยนของกัน) ###SW. tradable,tradeable adj. [Hope]
 • (n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด [Nontri]
 • (vi) ค้าขาย,ซื้อขาย [Nontri]
 • /T R EY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Trick
 • ลูกค้าขายบริการทางเพศ[Lex2]
 • เล่ห์เหลี่ยม: เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล [Lex2]
 • การเล่นตลก[Lex2]
 • วิธีพลิกแพลง: เทคนิคพิเศษ [Lex2]
 • มายากล: กล, การเล่นกล [Lex2]
 • ใช้เล่ห์เหลี่ยม: เล่นแง่ [Lex2]
 • (ทริค) n.,adj.,vt.,vi. (ใช้) อุบาย,กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,ภาพหลอน,วิธีพลิกแพลง,นิสัยแปลก ๆ ,เคล็ดลับ,การเล่นกล,เด็ก,เด็กผู้หญิง,ไพ่กองหนึ่ง -Phr. (do (turn) the trick ได้ผล) ###SW. tricker n. trickingly adv. ###S. decepti [Hope]
 • (n) เล่ห์กระเท่ห์,นิสัย,กลเม็ด,การตบตา [Nontri]
 • (vt) โกง,หลอกลวง,ออกอุบาย,ตบตา,พลิกแพลง [Nontri]
 • /T R IH1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Try
 • พยายาม: ลอง [Lex2]
 • ทดสอบ: พิสูจน์, ทดลอง [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ดู, ตรวจ [Lex2]
 • ทำให้เหลืออด[Lex2]
 • สอบสวนในศาล: พิจารณา [Lex2]
 • การทดลอง[Lex2]
 • การลอง[Lex2]
 • (ไทร) vt.,n. (ความ) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง,สอบสวน,พิจารณาคดี,อดทน,ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม) ###S. essay,attempt,assay,test [Hope]
 • (n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ [Nontri]
 • (vi) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง [Nontri]
 • (vt) ทดลอง,ไต่สวน,ซ้อม,ทรมาน,พิจารณา,พยายาม [Nontri]
 • /T R AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Turn
 • เปลี่ยน: แปลง [Lex2]
 • เปลี่ยน: เปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • ย้อนกลับ: หัน, ย้อน, ถอยหลัง [Lex2]
 • เลี้ยว: เบี่ยง, เบน [Lex2]
 • เปลี่ยน (ความคิด): ทำให้เชื่อ, ยุยง [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ผลัด (ใบ)[Lex2]
 • บูด: เสีย [Lex2]
 • ปล่อย: เปลี่ยนถ่าย [Lex2]
 • การเปลี่ยน: การสลับ [Lex2]
 • โอกาส: โอกาสดี [Lex2]
 • คราว: เวร, รอบ, ตา, ที [Lex2]
 • วงเลี้ยว[Lex2]
 • การเลี้ยว: การหัน [Lex2]
 • การหมุน: การหมุนรอบ [Lex2]
 • เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง: การพลิกผัน (เหตุการณ์) [Lex2]
 • การเดินเล่น[Lex2]
 • โค้ง[Lex2]
 • หน้าที่: งานประจำ [Lex2]
 • (เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น, [Hope]
 • (n) การหมุน,การหัน,หัวเลี้ยว,การเปลี่ยน,คุ้ง,ความโน้มเอียง [Nontri]
 • (vi) หมุน,หันหลัง,เปลี่ยนทิศทาง,เลี้ยว,ใคร่ครวญ [Nontri]
 • (vt) ไขลาน,พลิกกลับ,หัน,เปลี่ยน,เบือน,เลี้ยว [Nontri]
 • /T ER1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Turn In
 • เข้านอน [LongdoEN]
Turn Off
 • เปลี่ยนไปทางใหม่[Lex2]
 • ปิด (น้ำ, แก๊ซ, ไฟฟ้า)[Lex2]
 • มีสีหน้าหรือท่าทาง[Lex2]
 • เลิกจ้าง[Lex2]
 • สร้าง: ผลิต [Lex2]
 • เลิกสนใจ (คำไม่เป็นทางการ): เลิกใส่ใจ [Lex2]
 • แยกจาก[Lex2]
 • เลิกชอบ: เลิกสนใจ [Lex2]
Turn On
 • เปิด[Lex2]
 • เริ่มแสดงสีหน้าหรือท่าทาง[Lex2]
 • ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ): ทำให้ตื่นเต้น, ทำให้ตกใจ [Lex2]
 • หันไปทาง: หัน(บางสิ่ง)ไปทาง [Lex2]
 • จู่โจม: กระโจนใส่ [Lex2]
 • ขึ้นอยู่กับ[Lex2]
Turn Out
 • ดับไฟ: ปิดไฟ [Lex2]
Turn Over
 • เงยขึ้น: เงย, แหงนหน้า [Lex2]
 • พลิก (หน้าหนังสือ)[Lex2]
 • ค้นหา[Lex2]
 • (พนักงาน) ลาออกจากบริษัท[Lex2]
 • ทำให้ป่วย: ทำให้ไม่สบาย [Lex2]
 • (ท้องไส้) ปั่นป่วน: (ใจ) สั่น [Lex2]
Turn Up
 • หงาย: พลิกขึ้น [Lex2]
 • พับให้สั้น: ตัดให้สั้น [Lex2]
 • เพิ่มเสียง: เปิดไฟ [Lex2]
 • ทำให้ป่วย (คำไม่เป็นทางการ): ทำให้ไม่สบาย [Lex2]
 • ขุดพบโดยบังเอิญ[Lex2]
 • มาถึง (โดยไม่คาดคิดมาก่อน)[Lex2]
Use Up
 • ใช้จนหมด[Lex2]
Wake Up
 • ตื่นขึ้น: ตื่น [Lex2]
 • เริ่มเข้าใจ[Lex2]
Wash Off
 • ล้างออกด้วยน้ำ: ล้างน้ำ [Lex2]
Wash Up
 • ล้างออก (สิ่งของ): ชะล้าง [Lex2]
 • ล้างอวัยวะ[Lex2]
 • พัดเข้าฝั่ง: ซัดหาฝั่ง [Lex2]
Watch Out
 • ระวัง: ระมัดระวัง [Lex2]
 • พร้อม: เตรียมพร้อมที่จะเห็น [Lex2]
Wear Down
 • ค่อยๆ สึกกร่อน: กร่อนทีละน้อย, ค่อยเสื่อมลง [Lex2]
 • ทำให้ (ศัตรู) ยอมจำนน: ยอมแพ้ [Lex2]
 • ทำให้อ่อนล้า: ทำให้เหนื่อยล้า, ทำให้เหน็ดเหนื่อย, ทำให้อ่อนแรง [Lex2]
 • เถียงจน (บางคน) แพ้: เถียงจน (บางคน) ยอมจำนน [Lex2]
Wear Off
 • ค่อยๆ สึกกร่อน: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง [Lex2]
 • ค่อยๆ จบสิ้นไป: ค่อยๆหมดไป, ค่อยๆจางไป [Lex2]
 • (ความรู้สึก) ค่อยๆ หายไป: ค่อยๆหมดไป [Lex2]
Wear Out
 • ใช้จนเก่าหรือชำรุด: ใช้จนไม่สามารถใช้ต่อได้อีกแล้ว [Lex2]
 • ทำให้เหน็ดเหนื่อยอย่างมาก: ทำให้อ่อนล้าอย่างมาก [Lex2]
 • ใช้เวลาผ่านไปช้าๆ: (เวลา) ค่อยๆผ่านไป [Lex2]
 • ยุติ: หมด, จบสิ้น [Lex2]
 • สวมจนเก่าหรือชำรุด[Lex2]
 • ตี: ตบ, เฆี่ยน, ฟาด [Lex2]
 • ใช้จนเบื่อ (คำพูด): ใช้จนเก่า, ใช้จนไม่ [Lex2]
Wind Up
 • หมุนขึ้น[Lex2]
Wipe Off
 • ขัดออกด้วยผ้า: ถูออกด้วยผ้า, เช็ดออก [Lex2]
 • ลบออก[Lex2]
Wipe Out
 • ขัดออก: ถูออก, เช็ดออก [Lex2]
Wipe
 • เช็ด: เช็ดให้สะอาด, ถู, ขัด [Lex2]
 • การเช็ด: การถู, การขัด [Lex2]
 • (ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม) ###S. brush,rub,mop,swipe [Hope]
 • (vt) เช็ด,ถู,ป้าย,ลบ,กำจัด [Nontri]
 • /W AY1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Work In
 • ทำให้เข้ามาทีละน้อย[Lex2]
 • ทำงานใน[Lex2]
Work Out
 • ทำให้ค่อยๆ ออกมา[Lex2]
Work Up
 • ค่อยๆ โผล่ขึ้นมา[Lex2]
Wrap Up
 • ห่อ: หุ้ม [Lex2]
Zip
 • ซิป: ที่รูดปิดเปิดทำด้วยโลหะสำหรับติดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า [Lex2]
 • (ซิพ) n. เสี่ยงหวือ,พลังงาน,กำลังวังชา,ศูนย์,ความไม่มีอะไร vi. เคลื่อนที่หรือกระทำด้วยความเร็วหรือพลังสูง vt. เติมพลัง,เติมความเร่าร้อน,รูปซิป,ดึงซิป,ทำให้พ่ายแพ้ ,ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อแฟ้มข้อมูลที่ได้ผ่านการอัดแน่นโดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีชื่อว่า PKZIP การอัดแน่นข้อมูลนั้นมีประโยชน์ในการประหยัดที่เก็บ เมื่อใดที่ต้องการใช้ จะต้องนำมาขยายขนาดเท่าเดิมก่อน โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อ PKUNZIP ปัจจุบัน ในระบบวินโดว์ 95 ใช้โปรแกรมชื่อ Winzip ###SW. ziper n. ###S. vitality [Hope]
 • /Z IH1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).