คำนามนับไม่ได้ที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษ

ที่มา:

ttp://www.englishbanana.com/big-grammar-book/list-of-common-uncountable-nouns-bgb51.pdf 

advice

คำแนะนำ

air

อากาศ

alcohol

แอลกอฮอล์

art

ศิลปะ

beef

เนื้อวัว

blood

เลือด

butter

เนยเหลว

cheese

เนยแข็ง

chewing gum

หมากฝรั่ง

chocolate

ช็อกโกแลต

coffee

กาแฟ

confusion

ความสับสน

cotton

ฝ้าย

education

การศึกษา

electricity

ไฟฟ้า

entertainment

ความบันเทิง

experience

ประสบการณ์

fiction

เรื่องอ่านเล่น

flour

แป้ง

food

อาหาร

forgiveness

การให้อภัย

fresh air

อากาศบริสุทธิ์

furniture

เฟอร์นิเจอร์

gold

ทอง

grass

หญ้า

ground

พื้นดิน

happiness

ความสุข

history

ประวัติศาสตร์

homework

การบ้าน

honey

น้ำผึ้ง

hope

ความหวัง

ice

น้ำแข็ง

information

ข่าวสาร/ข้อมูล

jam

แยม

juice

น้ำผลไม้

knowledge

ความรู้

lamb

เนื้อแกะ

lightning

ฟ้าแลบ

literature

วรรณกรรม

love

ความรัก

luck

โชค

luggage

กระเป๋าเดินทาง

meat

เนื้อ

milk

นม

mist

หมอก

money

เงิน

music

ดนตรี

news

ข่าว

noise

เสียงรบกวน

oil

น้ำมัน

oxygen

ออกซิเจน

paper

กระดาษ

patience

ความอดทน

pay

เงินค่าจ้าง

peace

ความสงบ

peanut butter

เนยถั่ว

pepper

พริกไทย

petrol

น้ำมันรถยนต์

plastic

พลาสติก

pork

เนื้อหมู

power

อำนาจ

pressure

ความกดดัน

rain

ฝน

rice

ข้าว

sadness

ความโศกเศร้า

salt

เกลือ

sand

ทราย

shopping

ช้อปปิ้ง

silver

โลหะเงิน

snow

หิมะ

space

ช่องว่าง

speed

ความเร็ว

steam

ไอน้ำ

sugar

น้ำตาล

sunshine

แสงแดด(ที่อบอุ่นและสบาย)

tea

ชา

tennis

เทนนิส

time

เวลา

toothpaste

ยาสีฟัน

traffic

การจราจร

trousers

กางเกงขายาว

vinegar

น้ำส้มสายชู

washing up

การล้างจานชาม(หลังกินอาหาร)

Washing- up liquid

น้ำยาล้างจานชาม

water

น้ำ

weather

สภาพอากาศ

wine

ไวน์

wood

เนื้อไม้

wool

ขนสัตว์

work

งาน