สมัครสมาชิก
 
 

ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Grammar

Grammar

Articles (4) : การใช้ The นำหน้านาม (1)
 
หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า5 หน้า6 หน้า7


The เป็น Articles ที่มีลักษณะเฉพาะอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ถ้าไปใช้นำหน้านามใด จะทำให้นามนั้นมีความหมายชี้เฉพาะเจาะจงทันที นอกจากนี้แล้ว นามตัวนั้นจะเป็นเอกพจน์ พหูพจน์ ขึ้นต้นด้วยสระหรือพยัญชนะ จะนับได้หรือไม่ได้ ใช้ The นำหน้าได้ทั้งนั้น

นามหรือลักษณะของนามที่จะใช้ The นำได้ มีดังต่อไปนี้


 • ใช้ The นำหน้านามที่มีบุรพบทวลี (Prepositional Phrase) มาขยายอยู่ข้างหลังตลอดไป เช่น

   The man in that car is the Prime Minister.
   ผู้ชายที่อยู่ในรถยนต์คันนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี

   ใช้ The นำหน้า man ได้เพราะมีบุรพบทวลีคือ in this car มาขยายอยู่ข้างหลัง เป็นการชี้เฉพาะให้เห็นชัดลงไปว่า คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคนที่อยู่ในรถคันนี้เอง

   The girl in blue dress is my relative.
   เด็กหญิงที่ใส่ชุดสีน้ำเงินเป็นญาติพี่น้องของฉัน

   ใช้ The นำหน้า girl ได้เพราะมีบุรพบทวลีคือ in blue dress มาขยายอยู่ข้างหลัง เป็นการชี้เฉพาะให้เห็นว่า เด็กผู้หญิงที่เป็นญาติของผมนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่ได้แก่คนที่ใส่ชุดสีน้ำเงินนั้นเอง

 • ใช้ The นำหน้านามที่มีอนุประโยค (Subordinate Clause) มาขยายอยู่ข้างหลังตลอดไป เช่น

   The pen which I bought for you is red.
   ปากกาที่ผมได้ซื้อมาฝากคุณเป็นปากกาสีแดง

   ใช้ The นำหน้า pen ได้เพราะมี which I bought for you ซึ่งเป็นอนุประโยคมาขยายอยู่หลัง

   The man whom you spoke to is my friend.
   ผู้ชายที่คุณพูดถึงนั้นคือเพื่อนของผม

   ใช้ The นำหน้า man ได้เพราะมี whom you spoke to ซึ่งเป็นอนุประโยคมาขยายอยู่หลัง

 • ใช้ The นำหน้านามในการเล่าเรื่อง เมื่อกล่าวถึงนามตัวนั้นอีกเป็นครั้งที่ 2 หรือหนที่ 2 เช่น

   She owns a dog and a cat in the house. The dog is white, and the cat is black.
   หล่อนมีสุนัขและแมวอยู่ในบ้าน สุนัขสีขาว ส่วนแมวสีดำ

 • ใช้ The นำหน้านามที่เป็นชื่อของ แม่น้ำ, หมู่เกาะ, คลอง, คาบสมุทร, มหาสมุทร, ทะเล, อ่าว, ช่องแคบ, กลุ่มทะเลสาบ, ทะเลทราย, เทือกเขา, ขั้วโลก, เส้นศูนย์สูตร, อุโมงค์, ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์ ตลอดไป เช่น

  The Chao Praya River แม่น้ำเจ้าพระยา
  The Thames แม่น้ำเทมส์
  The Philippines หมู่เกาะฟิลิปปินส์
  The East Indies หมู่เกาะอินเดียตะวันออก
  The Suez Canal คลองสุเอช
  The Panama Canal คลองปานนามา
  The Indo-China Peninsula คาบสมุทรอินโดจีน
  The Scandinavian Peninsula คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
  The Pacific Ocean, The Indian Ocean มหาสมุทรแปซิฟิก, มหาสมุทรอินเดีย
  The Red sea, The Caribbean Sea ทะเลแดง, ทะเลคาริเบียน
  The Persian Gulf, The Gulf of Siam อ่าวเปอร์เซีย, อ่าวไทย
  The British Strait, The Bering Strait ช่องแคบอังกฤษ, ช่องแคบแบริ่ง
  The Great Lakes, The Finger Lakes ทะเลสาบเกรท, ทะเลสาบฟิงเกอร์
  The Sahara Desert ทะเลทรายซาฮา่า
  The Cape of Good Hope แหลมกู้ดโฮป
  The Alps, The Rockies เทือกเขาแอลป์, ร๊อคกี้
  The North Pole,The South Pole ขั้วโลกเหนือ, ขั้วโลกใต้
  The Equator เส้นศูนย์สูตร
  The Holland Tunnel
  อุโมงค์ฮอลแลนด์
  The Central Library ห้องสมุดกลาง
  The British Museum พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ


   หมายเหตุ : หมู่เกาะและภูเขาเทือกเขา ถ้าหมายถึงอันเดียวเป็นนามเอกพจน์ ไม่ต้องใช้ The นำหน้า เช่น Cuba (เกาะคิวบา), Mount Whitney (ภูเขาวิทนี่)

 • ใช้ The นำหน้านามที่เป็นชื่อตำแหน่งอันสำคัญ ที่พูดออกไปแล้วทุกคนรู้จักดีว่า หมายถึงใคร คนไหน เช่น

  The Prime Minister นายกรัฐมนตรี
  The President ประธานาธิบดี
  The Manager ผู้จัดการ
  The Principal อาจารย์ใหญ่

   ข้อยกเว้น : ถ้าชื่อตำแหน่งนั้น มีชื่อเจ้าของผู้ดำรงตำแหน่งมาเรียงอยู่ข้างหลัง ไม่ต้องใช้ the นำหน้า เช่น

  President Vladimir Putin ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน
  Prime Minister Anand Panyarachun นายกรัฐมนตรีทักษิณ


 • ใช้ The นำหน้านามที่เป็นชื่อประเทศ ถ้าชื่อประเทศนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • ชื่อประเทศนั้นประกอบด้วยคำว่า Kingdom, Union หรือ Republic เช่น

   The United Kingdom สหราชอาณาจักร
   The Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก


  • ชื่อประเทศนั้นประกอบด้วย of เช่น

   The Republic of South Africa สาธารณรัฐแิอฟริกาใต้
   The United States of America สหรัฐอเมริกา
   The Union of Burma สหภาพพม่า


  • ชื่อประเทศนั้นเป็นนามพหูพจน์ เช่น

   The Netherlands ประเทศเนเธอร์แลนด์
   The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

   ข้อยกเว้น : แต่ถ้าชื่อประเทศนั้นเป็นคำๆ เดียวและเป็นนามเอกพจน์ด้วยไม่ต้องใช้ The นำหน้า เช่น


  Thailand ประเทศไทย France ประเทศฝรั่งเศส
  England ประเทศอังกฤษ India ประเทศอินเดีย


 • ใช้ The นำหน้านามที่เป็นชื่อของหนังสือพิมพ์รายวัน, โรงหนัง, โรงละคร, โรงแรม, บาร์ไนท์คลับ, สโมสร, สมาคม, บริษัท, สำนักพิมพ์, ห้างร้าน, องค์การ และสถาบันต่างๆ เช่น

  The Daily news หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  The Lido, The Siam โรงหนังลิโด้,โรงหนังสยาม
  The National Theatre โรงละครแห่งชาติ
  The Oriental Hotel โรงแรมโอเรียนเต็ล (ยกเว้น Smith’s Hotel)
  The Rofeno Night Club โรฟิโนไนท์คลับ
  The Bangkok Rotary Club สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ
  The Snooker Association of Thailand สมาคมสนุ้กเกอร์แห่งประเทศไทย
  The Siam Motor Company บริษัท สยามกลการ
  The Longman Publisher สำนักพิมพ์ลองแมน
  The Central Department Store ห้างเซ็นทรัล

  The Telephone Organization of Thailand

  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
  The Y.M.C.A. Institute สถาบัน วาย.เอ็ม.ซี.เอ


 • ใช้ The นำหน้าชื่อ โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, วัดวาอาราม ตลอดถึงชื่อเฉพาะของสถานที่ทั่วๆ ไป ทั้งนี้หากชื่อที่กล่าวมานี้เป็นคำผสมเชื่อมด้วย of โดยวาง Common Noun ไว้หน้า และวาง Proper Noun ไว้หลัง เช่น

  The School of Suan Kularb โรงเรียนสวนกุหลาบ
  The University of Mahidol มหาวิทยาลัยมหิดล
  The College of Thonburi วิทยาลัยธนบุรี
  The Temple of Bencha วัดเบญจมบพิตรฯ
  The Village of Nong Ma Wor บ้านหนองหมาว้อ


   ข้อยกเว้น : ถ้าชื่อโรงเรียน, วิทยาลัย ฯลฯ ตามที่กล่าวมานี้ มีชื่อ Proper Noun อยู่หน้า Common Noun ตามหลังไม่มี of มาเชื่อมไม่ต้องใช้ The นำหน้า เช่น

  Suan Kularb School โรงเรียนสวนกุหลาบ
  Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Mahadhat Temple วัดมหาธาตุ เป็นต้น


 • ใช้ The นำหน้านามที่เป็นชื่อทิศ ในกรณีที่นำมาใช้หมายถึง ภาค (Geographical Area) หรือส่วนของประเทศ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ให้เขียนด้วยอักษรตัวใหญ่ตลอดไปอีกด้วย เช่น

   the North ภาคเหนือ the South ภาคใต้
   the East ภาคตะวันออก the West ภาคตะวันตก

   The North is colder than the South. = ภาคเหนือหนาวกว่าภาคใต้

   ยกเว้น 3 คำนี้ไม่ต้องใช้ the ได้แก่

   Southern California แคลิฟอร์เนียตอนใต้
   Southeast Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   Central Africa แอฟริกากลาง


   ข้อยกเว้น : ถ้าทิศนั้นนำมาใช้หมายถึง "ทิศทาง" ทำหน้าที่คล้ายกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ไม่ต้องใช้ the นำหน้า และก็เขียนด้วยอักษรตัวเล็กธรรมดา เช่น

    I am going south, but she is coming from north.
    ฉันกำลังจะไปทางใต้ แต่เธอกำลังมาจากทางเหนือ

    My house is in east; your is in west.
    บ้านของฉันอยู่ทางตะวันออก ของคุณอยู่ทางตะวันตก

 • คุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superative degree) เมื่อเวลานำไปใช้ประกอบหรือขยายนามต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป เช่น

    Somrak is the best boxer in Thailand.
    สมรักษ์เป็นนักชกที่ดีที่สุดในประเทศไทย

    Apasara is the most beautiful girl in the world.
    อาภัสราเป็นหญิงที่สวยที่สุดในโลก

   ข้อยกเว้น : ถ้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนำมาใช้อย่างกริยาวิเศษณ์ (Adverb) โดยไม่มีนามตามหลัง ห้ามใช้ the นำหน้าโดยเด็ดขาด เช่น

    He has done it best.
    เขาได้ทำมันดีที่สุดแล้ว

    You like to do something worst.
    คุณชอบทำอะไรเลวที่สุด

    I think of her most.
    ฉันคิดถึงเธอมากที่สุด

 • เลขนับจำนวนที่หรือลำดับที่ (Ordinal Number) เมื่อเวลานำไปใช้ประกอบนามหรือขยายนาม ต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป เช่น

    The first student is the head of the class.
    นักศึกษาคนที่หนึ่งเป็นหัวหน้าห้องเรียน

    Smith is the third son of his family.
    สมิธเป็นลูกชายคนที่ 3 ของครอบครัว


   ข้อยกเว้น : ถ้าเลขนับจำนวนที่หรือลำดับที่ นำไปใช้แต่มันลอยๆ โดยไม่มีนามตามหลัง จะทำหน้าที่คล้ายกริยาวิเศษณ์ (Adverb) กรณีเช่นนี้ห้ามใช้ the นำหน้าโดยเด็ดขาด เช่น

    Nivat wrote me a letter first.
    นิวัติได้เขียนจดหมายถึงฉันเป็นคนแรก

    Who wants to speaks second ?
    ใครต้องการพูดเป็นคนที่ 2 ?
    (first และ second ไม่ต้องใช้ the นำหน้าเพราะ ใช้อย่าง Adverb)

 • คำคุณศัพท์ (Adjective) ที่นำมาใช้อย่างนาม ต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป และให้ถือว่าเป็นพหูพจน์ตลอดไปด้วย ดังนั้น กริยาจึงต้องใช้รูปพหูพจน์ตาม เช่น

   The brave are to be admired.
   คนกล้าหาญทั้งหลายจะต้องได้รับการยกย่องสรรเสริญ

   The rich are not always happy.
   พวกคนร่ำรวยทั้งหลายไม่ได้มีความสุขเสมอไป

   The poor live in slums.
   คนจนอาศัยอยู่ในสลัม

 • ชื่ออนุสาวรีย์, สิ่งก่อสร้าง ตลอดถึงอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งทุกคนรู้จักดีเมื่อเอ่ยถึง ต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป เช่น

  The Taj Mahal อนุสาวรีย์ทัชมาฮาล
  The Washington Monument อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีวอร์ชิงตัน
  The Empire State Building ตึกเอ็มไพร์สเตท
  The White House ทำเนียบขาว

   Having arrived in the U.S.A, we went to see the White House.
   เมื่อไปถึงสหรัฐอเมริกา พวกเราก็ได้ไปชมทำเนียบขาว

   Everyone knows the Taj Mahal well in India.
   ทุกคนรู้จักอนุสาวรีย์ทัชมาฮาลดีในประเทศอินเดีย

 • คำนามที่เป็นชื่อของเรือ, รถไฟ, เครื่องบิน ต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป เช่น

  The Queen Mary เรือควีนแมรี่
  The Queen Elizabeth เรือควีนเอลิซาเบธ
  The Britannia รถไฟสายบริทาเนีย
  The Blue Train รถไฟสายน้ำเงินหรือขบวนน้ำเงิน
  The Sky Rocket เครื่องบินที่บินเร็วกว่าเสียง
  The Mayflower เครื่องบินชื่อเมย์ฟลาวเวอร์

 • คำนามที่เป็นชื่อธนาคาร, ภัตตาคาร และป่าใหญ่ ต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป เช่น

  The Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ
  The Siam Commercial Bank ธนาคารไทยพาณิชย์
  The Two Vikings Restaurant ภัตตาคารทูไวกิ้ง
  The Golden Dragon Restaurant ภัตตาคารมังกรทอง
  The Black Forest ป่าทมิฬ • จำนวนคนอ่าน 8209 คน
     
   

  © 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved Thailand Web Stat