คำขวัญ 77 จังหวัด แปลจากไทยเป็นอังกฤษ โดยใช้ Google Translate

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพของการแปล

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ก.

 

 

1. คําขวัญกรุงเทพมหานคร

 

           กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง

 

 

           Bangkok as the city built the center of the temple ru

2. คําขวัญประจําจังหวัดกระบี่

 

          ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน

 

 

          The old shells are majestic, rich, beautiful island, palm plantation, beautiful beaches, beautiful beaches, emerald Andaman.

3. คําขวัญประจําจังหวัดกาญจนบุรี

 

          แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก

 

 

          The ancient land of Dan Pagoda Manee Kan. River Kwai Bridge Over Waterfall

4. คําขวัญประจําจังหวัดกาฬสินธุ

 

          เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

 

 

          The sky is sunny. Prayer Thai culture, silk, Praewa Pha Sa, Phu Phra, Maha Tarn Lam Pao, dinosaurs, millions of years old.

5. คําขวัญประจําจังหวัดกำแพงเพชร

 

          กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

 

 

          Amulet of Thailand Celebrate World Heritage

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ข.

 

 

6. คําขวัญประจําจังหวัดขอนแก่น

 

          พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก

 

 

          Phra That Kham Kaen Kangaroos Silk Center Xu tied together Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat Dinosaurs Sirindhorn The first Olympic gold medal.

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย จ.

 


 

7. คําขวัญประจําจังหวัดจันทบุรี

 

          น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

 

 

          Lueang Lueang Fruits and Vegetables The gemstones are very beautiful. King Taksin the Great National Relative Relatives at Chanthaburi

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ฉ.

 


 

8. คําขวัญประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

          แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์

 


 

          The River Bangpakong Holy Father, Sothon Phraya Srisunthorn, Thai philosopher Basin Forest

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ช.

 


 

9. คําขวัญประจําจังหวัดชลบุรี

 

          ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

 


 

          Beautiful sea cucumber delicious sweet sugarcane basketry good tradition buffalo.

10. คําขวัญประจําจังหวัดชัยนาท

 

          หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

 


 

          Luang Pu Suksa The Chao Phraya Dam The Bird's Den Cuckoo White Cucumber

11. คําขวัญประจําจังหวัดชัยภูมิ

 

          ชัยภูมิทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทราวดี

 


 

          Chaiyaphum beautiful scenery, rich forest, many elephants, beautiful flowers, celebrities, heroes, silk,

12. คําขวัญประจําจังหวัดชุมพร

 

          ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

 


 

          Southern door to worship the farm coffee and sand beach Reed banana. Bird Nest

13. คําขวัญประจําจังหวัดเชียงราย

 

          เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

 


 

          North end in Siam Three Kingdoms border Lanna culture Wat Phra That Doi Tung

14. คําขวัญประจําจังหวัดเชียงใหม่

 

          ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

 


 

          a good Doisutep hill Tradition is majestic. Blooms Phra Pink

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ต.

 


 

15. คําขวัญประจําจังหวัดตรัง

 

          เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

 


 

          Phraya Ratsada People's Liberal Grilled pork Rubber The Emperor Coral under the sea Beautiful beach Beautiful waterfall

16. คําขวัญประจําจังหวัดตราด

 

          เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา

 

 

          Half a hundred islands The red gem of a beautiful saddled horse saddles good at the sea at Koh Chang Burapha.

17. คําขวัญประจําจังหวัดตาก

 

          ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

 


 

          Beautiful nature Bhumibol Dam Great God Beautiful woods and forests

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย น.

 


 

18. คําขวัญประจําจังหวัดนครนายก

 

          เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

 


 

          Dream City near the mountain waterfall beautiful beauty rich natural pollution.

19. คําขวัญประจําจังหวัดนครปฐม

 

          ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า

 


 

          Sweet grapefruit, white rice View Profile Phuttha Monthonthanee Phra Pathom Chedi

20. คําขวัญประจําจังหวัดนครพนม

 

          พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

 

 

          Wat Phra That Phanom A multitude of pollinators, the beautiful Mekong cruise

21. คําขวัญประจําจังหวัดนครราชสีมา

 

          เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

 

          The town of Korat.

 

22. คําขวัญประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

          เราชาวนคร อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอรปกรรมดี  มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด

 

          We live in the city of the faith in good morals, good manna duong. Do not bully Harm anyone

 

23. คําขวัญประจําจังหวัดนครสวรรค์

 

          เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

 

          City of the Four Dragons Resting, Bung Boraphet Fish

24. คําขวัญประจําจังหวัดนนทบุรี

 

          พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามละบือ เลื่องลือทุเรียนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

 

          The Empress Palace The King Clay pottery Old Abbey Proverbs Beauty Center

25. คําขวัญประจําจังหวัดนราธิวาส

 

          ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

 

          Thaksin, the royal palace, fell in love with religion. Sweet Wollongong

 

26. คําขวัญประจําจังหวัดน่าน

 

          แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

 

 

          Boat racing Black ivory Painting of Wat Phumin Dan Goldsmith Bring the relics dry.


คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย บ.

 

 

27. คําขวัญประจําจังหวัดบึงกาฬ

 

          ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองค์พระใหญ่

 

 

          Phu Tho Rubber Beautiful eyes Kaeng Ah Hong Mekong delights. Seven Seas Waterfalls Boat racing North East Worship Big Buddha

28. คําขวัญประจําจังหวัดบุรีรัมย์

 

          เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

 

 

          The castle of stone, locality, volcano, silk, rich culture.

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ป.

 

 

29. คําขวัญประจําจังหวัดปทุมธานี

 

          ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

 

29. The Pathum Thani Province

          Bualuang City, the rice paddies, monks, monks, monks Bright Chao Phraya Industrial progress

30. คําขวัญประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

          เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

 

 

          Nutmeg Meat Coconut pineapple Beautiful beach, beautiful caves.

 

31. คําขวัญประจําจังหวัดปราจีนบุรี

 

          ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

 

 

          The Twin House Bamboo Sweet City Twin Fruit Dvaravati

32. คําขวัญประจําจังหวัดปัตตานี

 

          เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ  ชนน้อมนำศรัทธา  ถิ่นธรรมชาติงามตา  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้

 

 

          Three cultures Halal Center of Excellence Adopted the faith Natural beauty Pattani Province

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย พ.

 

 

33. คําขวัญประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธา

 

          ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

 

          Old Rice Mill I love poetry. Good man

34. คําขวัญประจําจังหวัดพังงา

 

          แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ทรัพยากร

 

 

          Mineral water houses, beautiful caves, exotic cliffs, abundant resources.

35. คําขวัญประจําจังหวัดพัทลุง

 

          เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

 

 

          Nora Leather City, dazzling waterfalls, waterfalls, waterfalls, lakes, beautiful beaches, hot springs.

36. คําขวัญประจําจังหวัดพิจิตร

 

          ถิ่นประสูติพระเจ้าสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวจ้าวอร่อยลือเรื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

 


 

          Mother Nature Boat racing tradition Good luck! Enjoy the Coloring Pond Luang Phad Diamond Center Delicious orange Tha Khoi Delicious rice rumors Chardonnay

37. คําขวัญประจําจังหวัดพิษณุโลก

 

          พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

 


 

          Buddha Chinarat The King Naresuan. On the other side of Nan River. Sweet Tamarind Banana Cave and spectacular waterfall.

38. คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบุรี

 

          เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

 


 

          The Palace of the City of Dhamma Dhamma Arts

39. คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบูรณ์

 

          เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

 


 

          Tamarind City Water Park Old Town Khao Kho Memorial Por Kun Pa Muang City

40. คําขวัญประจําจังหวัดแพร่

 

          หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

 


 

          Teak wood lover Rumble Goat Town This person is beautiful.

41. คําขวัญประจําจังหวัดพะเยา

 

          กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

 


 

          Phayao source of life Holy man god Phra Khun Ngum Muang Beautiful

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ภ.

 

 

42. คําขวัญประจําจังหวัดภูเก็ต

 

          ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 

 

          Pearl of the Andaman Sea City of the South, golden sand beaches, two heroines, Luang Por Cham.

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ม.

 


 

43. คําขวัญประจําจังหวัดมหาสารคาม

 

          พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

 


 

          Buddhism in the East Civilization Silk Leaves

44. คําขวัญประจําจังหวัดมุกดาหาร

 

          หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

 


 

          The towering glass of blue sky, rapids, rapids, eight indigenous tribes. Sweet tamarind Truly ancient drum Lamphun origin Mekong Man Indochina Link

45. คําขวัญประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

          หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

 

 

          The third season of Muaythai Forest, green forest, good people, beautiful traditions of the Bua Tong.

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ย.

 


 

46. คําขวัญประจําจังหวัดยะลา

 

          ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

 


 

          Yala South

47. คําขวัญประจําจังหวัดยโสธร

 

          เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

 


 

          Watermelon, Sweet, Watermelon, Cloth Jasmine Rice Production

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ร.

 


 

48. คําขวัญประจําจังหวัดร้อยเอ็ด

 

          สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

 


 

          Eleven City Gate Beauty High Priest, Silk Chai Mongkhon Chedi View Profile Thung Kula Jasmine rice

49. คําขวัญประจําจังหวัดระยอง

 

          ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

 

 

          The fruit industry, the progressive fish sauce taste delicious Koh Samet. Sunthorn Pho

50. คําขวัญประจําจังหวัดระนอง

 

          คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

 

 

          Pure Grass Mountain, freshwater grass, freshwater pearls in Ranong.

 

51. คําขวัญประจําจังหวัดราชบุรี

 

          คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

 

 

          Beautiful people Photoparam beautiful people. City of the Scorpions Wat Khao Yai is a beautiful cave floating market. Bats Fishery

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ล.

 

 

52. คําขวัญประจําจังหวัดลพบุรี

 

          วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

 

 

          Wang Noi House The Twin Towers Prang Sam Pho Lue City of Chardonnay The King of Narai

53. คําขวัญประจําจังหวัดลำปาง

 

          ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

 

 

          Coal is a popular chariot. Beautiful Phra That Lam Elephant training using the world.

54. คําขวัญประจําจังหวัดลำพูน

 

          พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย

 

          Wat Phra That Doi Suthep

55. คําขวัญประจําจังหวัดเลย

 

          เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

 

 

          Town of Sea Mountain Winter in Siam Are flowers beautiful for three seasons

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ศ.

 

 

56. คําขวัญประจําจังหวัดศรีสะเกษ

 

          หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

 

 

          Luangpho House The castle has a good smell of garlic, a garden, Somdet, Dong, Lamduan, and many cultures. Excellent harmony

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ส.

 


 

57. คําขวัญประจําจังหวัดสกลนคร

 

          พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

 


 

          Phra That Choom Choom Phu Phan Miscarriage Beggars Castle Bee Beautiful girl Buddhism

58. คําขวัญประจําจังหวัดสงขลา

 

          นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

 


 

          Waterfowl Pleasure Big city Charming Bridge South Trade Center

59. คําขวัญประจําจังหวัดสตูล

 

          สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

 


 

          Satun clean, pure nature.

60. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ

 

          ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

 


 

          Fort Navy Battle Crocodile Farm Ancient City Songkran Phra Pradaeng Fish Sauce Lotus All over the industry.

61. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสงคราม

 

          เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

 


 

          The city of snail peaks Lychee has a park. Worship Luang Pho Ban Laem

62. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสาคร

 

          เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์

 


 

          Fishery Town, Agricultural Farm, Historic Area

63. คําขวัญประจําจังหวัดสระแก้ว

 

          ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร

 


 

          The beautiful waterfalls bordered by ancient civilizations. Thai-Khmer Trade Area

64. คําขวัญประจําจังหวัดสระบุรี

 

          พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

 


 

          The high altitude. Pasak Jolasid Industrial production base Agriculture A single, good-looking snake. Flowers Yellow Aroma Sunflower Field Rumors junction town.

65. คําขวัญประจําจังหวัดสิงห์บุรี

 

          ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี

 


 

          Brave hero Prayers Not much to say. Eat fish festival

66. คําขวัญประจําจังหวัดสุโขทัย

 

          มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

 


 

          Thai Heraldic Heritage Loy Krathong Buddhism Beautiful eyes Ancient gold A mother grandmother. Dawn of Happiness

67. คําขวัญประจําจังหวัดสุพรรณบุรี

 

          เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

 


 

          Yutthavi Famous Literature known Spells Graduation of Agriculture Extreme History Sage Artist Local language

68. คําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

          เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

 


 

          Hundreds of delicious rambutans

69. คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์

 

          สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

 

 

          Surin, elephant, beautiful silk, beautiful beads, rich castle, turnip, sweet rice, fragrant rice, beautiful culture.

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ห.

 

 

70. คําขวัญประจําจังหวัดหนองคาย

 

          วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

 

          Thailand - Laos

 

71. คําขวัญประจําจังหวัดหนองบัวลำภู

 

          ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

 

 

          King Naresuan the Great's Court Phu Phan National Park - Phu Phan Kham Luang Poo White Erawan Cave Nakhon Ratchasima Province

คำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย อ.

 

 

72. คําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานี

 

          อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชถ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

 

 

          Ubon Ratchathani. Beautiful river with two colorful sand beaches. Thai people HISTORY Beauty Candle Prehistory Wise local wisdom The Good Shepherd

73. คําขวัญประจําจังหวัดอุดรธานี

 

          น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

 

 

          Waterfall from Phu Phan 5,000 Years Dharma Civilization Museum Danakulit Nong Prajak Udonthani Orchid

74. คําขวัญประจําจังหวัดอ่างทอง

 

          พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

 

 

          Phra Somdej Kaysai Luang Por Tawai Vajiralong Thai Dare Dolls Famous Weaver. Drumming Second City

75. คําขวัญประจําจังหวัดอุทัยธานี

 

          อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

 

 

          Uthai Thani Chakri Chakri Fish Huai Kha Khaeng World Heritage Site Sakae Krang River Sources Flea Market

76. คําขวัญประจําจังหวัดอุตรดิตถ์

 

          เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

 

 

 

          Iron water Sweet langsang Phraya Pichai The Broken Sword The Great Tattoo of the World

77. คําขวัญประจําจังหวัดอำนาจเจริญ

 

          พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

 

          . The Seven Watersheds Beautiful sacred cave. The Nimit Phra Kaew The beautiful rapids. Le Silk .