Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

ศัพท์อังกฤษที่คนไทย มัก stress ผิด

ศัพท์อังกฤษที่คนไทย มัก stress ผิด
ฟัง ==> http://tinyurl.com/y3nxhjqp 
อ่าน ==> https://tinyurl.com/y4k5jmrw 
อ่านเพิ่มเติม
==> http://tinyurl.com/y276xl94 

10 วิธีฝึกเพื่อปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษ

10 ways to improve your pronunciation  

          ผมดูแล้วคำแนะนำของคุณครู Alisha ก็ไม่ได้แปลกใหม่ เป็นคำแนะนำที่เราน่าจะคุ้น ๆ อยู่แล้ว ยิ่งทำได้มากเท่าไรก็ดีเท่านั้น และมีเพียงข้อ 5 (ฝึกพูดกับครู) และข้อ 8 (ฝึกพูดกับ native speaker) เท่านั้นที่ต้องมี partner ส่วนอีก 8 ข้อ เราสามารถฝึกได้ด้วยตัวเอง
          ตอนเริ่ม เราฝึก 4 ข้อแรกก่อนก็ได้ คือ ข้อ (1) ร้องเพลงฝรั่ง, (2) อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษออกมาดัง ๆ, (3) พูดตามประโยคที่ได้ยินในรายการโชว์ทางทีวี, (4) ฝึกพูดเป็นวลี ไม่ใช่เพียงแค่พูดเป็นคำ ๆ ทั้ง 4 ข้อฝึกเองได้ ไม่ต้องรอครู - ไม่ต้องรอเพื่อน โดยเข้าไปหาคลิป YouTube ที่เหมาะกับเรา ซึ่งมีเยอะมาก ลองหาดูเถอะครับ

อ่านคำแนะนำทั้ง 10 หัวข้อ ==> คลิกที่นี่

ฟังคลิปตั้งแต่ต้น  จนถึงนาทีที่ 13


https://www.youtube.com/watch?v=p9SL2TuxC38 

 

การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย

 wikiการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย

       ผมดูแล้ว บทความจาก วิกิตำรา เรื่อง " การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย " น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรา จึงนำมาฝากครับ

        ศึกษาเพิ่มเติม  

 

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

 

 

วิธีออกเสียงภาษาอังกฤษให้สามารถพูดได้อย่างรวดเร็ว

How to Speak FAST English   00

How to Speak FAST English
      เขาสอนวิธีออกเสียงภาษาอังกฤษให้สามารถพูดได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งมีอยู่ 7 วิธี คือ
【1】พูดย่อเสียง

【2】ลดเสียง verb

【3】 ลดเสียงคำว่า you

【4】ตัดเสียงตัว T

【5】ตัดเสียงตัว D

【6】ตัดเสียง pronoun

【7】 เปลี่ยนเสียงตัว T เป็น D
      ผม crop ภาพจากคลิป มาให้ท่านดู
==> https://drive.google.com/file/d/1gl7-gH-eNFfucw79olU9EJ3P8Dh8gNLl/view 
 


==> https://www.youtube.com/watch?v=PE97Fm4d_FQ 
ฟังแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าจะพูดให้ได้อย่างที่เขาสอน ก็ต้องฝึกอยู่ไม่น้อย  

การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย

=

การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย
       ผมดูแล้ว บทความจาก วิกิตำรา เรื่อง " การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย " น่าจะมีประโยชน์ต่อพวกเรา จึงนำมาฝากครับ

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com