Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

ENGLISH VOCABULARY CHANNEL English Vocabulary for Kids

English vocabulary   YouTube

ENGLISH VOCABULARY CHANNEL English Vocabulary for Kids
       คลิปศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมภาพสำหรับเด็ก จุดที่น่าสนใจก็คือ แม้ให้เฉพาะคำศัพท์, ไม่มี definition ให้อ่าน,แต่ 1 คำศัพท์มีภาพให้ดูหลายภาพ เมื่อเห็นภาพพวกนี้ทำให้เดาศัพท์ได้ทันที และจำได้ง่ายเพราะติดตา
       เลือกได้ครับ มีเยอะ
==> https://www.youtube.com/channel/UCqlS-6HlJ82I3CeuJp1KlOg 

==> https://www.youtube.com/channel/UCqlS-6HlJ82I3CeuJp1KlOg/videos

==> https://www.youtube.com/channel/UCqlS-6HlJ82I3CeuJp1KlOg/playlists

==> Search https://tinyurl.com/y6r4x2km

 แถมครับ Baby Nenes, Fun & Learn

Baby Nenes
==> https://www.youtube.com/channel/UCdt8Maq3DVgcIkE6zgn6iRw
==> https://www.youtube.com/channel/UCdt8Maq3DVgcIkE6zgn6iRw/videos
==> https://www.youtube.com/channel/UCdt8Maq3DVgcIkE6zgn6iRw/playlists
==> Search https://tinyurl.com/y2zexrum

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

pratom 1

 ==> https://englishforelementary1.wordpress.com/ 

ช้อสอบ+เฉลย ป. 6 " การใช้ภาษาและการอ่านเพื่อความเข้าใจ "

ข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชั้น ป. 6 " การใช้ภาษาและการอ่านเพื่อความเข้าใจ " ปี 2560, 24 หน้า 40 ข้อ 100 คะแนน
 http://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/exam_p6_2559/63%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.pdf?fbclid=IwAR0FfZVWjhJsODimy1aBG1gHY-ub1VAK9yK5Bks-Rd8LxbrwN5oqmNQsaiM

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 - ป. 6 และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

 pratom vocab

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 - ป. 6
แสดง คำศัพท์ - คำอ่าน - ความหมาย และคลิกฟังเสียงอ่าน+ฝึกออกเสียงตาม
ชั้น ป.1 จำนวน 155 คำ
==> https://tinyurl.com/y53ekegp  
ชั้น ป.2 จำนวน 159 คำ
==> https://tinyurl.com/y2pxah56  
ชั้น ป.3 จำนวน 154 คำ
==> https://tinyurl.com/y284nsck 
ชั้น ป.4 จำนวน 258 คำ
==> https://tinyurl.com/y6p93zr9  
ชั้น ป.5 จำนวน 254 คำ
==> https://tinyurl.com/y55rot7w  
ชั้น ป.6 จำนวน 253 คำ
==> https://tinyurl.com/yxvxd9pj  


 ศึกษาเพิ่มเติม

ชุดคำศัพท์
==> https://www.engdict.com/vocabulary  
ศัพท์ขึ้นต้นด้วย...
==> https://www.engdict.com/words-beginning  
ศัพท์ลงท้ายด้วย...
==> https://www.engdict.com/words-ending  
ค้นศัพท์
==> https://www.engdict.com/dict/search/  
Homepage
==> https://www.engdict.com/   

แถม

==> https://learning4live.com/category/vocabulary/ 

10 วิธีฝึกฝนให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวคุณเอง

how-to-teach-english-for-your-children

https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/10-ways-to-teach-english-for-kids

       ผมอ่านดูแล้ว เป็นคำแนะนำที่ใช้ได้จริง ๆ แต่คุณแม่คุณพ่อจะต้องขยันสักหน่อย และก็ต้องฝึกตัวเองไปพร้อม ๆ กัน อย่างน้อยก็พยายามให้รู้จัก คำ วลี หรือประโยคที่จะพูดสอนลูกของเรา หรือ เราจะฝึกตัวเองด้วย 10 วิธีนี้ ก็ได้เช่นกัน
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=7289:kis-speak-new&catid=55&Itemid=104 
      ศึกษาเพิ่มเติม
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=6311:2018-02-27-10-30-09&catid=55&Itemid=104 

10 วิธีฝึกฝนให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวคุณเอง

      คุณต้องยอมรับว่าการเรียนรู้ภาษาใดๆต้องมีทักษะทั้ง 4 คือฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับเด็กเล็กๆทักษะที่ควรได้รับการฝึกฝนก็น่าจะเป็นการฟังและพูดเป็นอันดับต้นๆ การพัฒนาการพูดภาษาเป็นทักษะที่เชื่อมโยงกับทักษะการฟังเพื่อให้รู้เรื่อง เข้าใจเรื่องที่สื่อสารจึงมีการตอบโต้กันได้ดังนั้นทั้ง 2 ทักษะจึงมีความสัมพันธ์และสำคัญในทางเดียวกันเมื่อคุณอยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้ดีซึ่งไม่ใช่ภาษาแม่  

     พบกับ 10 ข้อต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำในการฝึกฝนให้ลูกคุณพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวคุณเอง

คุณจะมีวิธีอย่างไรในการฝึกฝนลูกของคุณ?

1.คุณควรเตรียมความพร้อมก่อนเพราะเชื่อแน่ว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษของคุณอาจไม่ถูกต้องทุกคำดังนั้นคุณควรฝึกตนเองก่อนโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ เนื่องจากเด็กเล็กจะชอบเลียนเสียงที่ได้ยินหรือรับฟัง

2.เริ่มต้นด้วยคำศัพท์ง่ายๆสั้นๆพูดแล้วชี้ไปที่สิ่งของที่ต้องการสื่อสารโดยไม่ต้องแปล

3.ใช้คำหรือวลีสั้นๆทักทายทุกๆวันพร้อมประกอบท่าทางตอนพูดเช่น Good Morning, Goodnight , Bye, Kiss me, love you, take a bath เป็นต้น

4.ดูและชี้รูปภาพตามที่ต่างๆแล้วพูดภาษาอังกฤษเป็นคำสั้นๆเด็กจะเข้าใจคำนั้นหมายถึงภาพที่เห็น

5.สอนเขาร้องเพลงที่เป็นเพลงเด็กภาษาอังกฤษที่ชาวต่างชาติใช้กันควรเป็นเพลงสั้นๆเพราะเด็กๆชอบร้องเพลง เต้นตามจังหวะเพลง  ถ้าคุณร้องไม่เป็นก็ให้เปิดวิทยุ เทปหรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยและคุณก็ต้องร่วมร้องและเต้นตามไปด้วย

6.เมื่อคุณมีการเดินทางไปยังที่ต่างๆคุณควรสอนศัพท์ภาษาอังกฤษตามสิ่งแวดล้อมที่สังเกตเห็นได้เช่น รถประจำทาง  ต้นไม้  บัตร  รถยนต์  อาคาร  สะพาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

7.คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ชอบเข้าครัวทำอาหาร เสริมคำศัพท์จากของจริงอุปกรณ์ครัว ผัก ผลไม้เป็นต้น

8.เมื่อคุณไปเดิน shopping ซื้อของตามห้างสรรพสินค้าจะพบเห็นสิ่งของต่างๆมากมายเป็นโอกาสดีที่คุณจะป้อนคำศัพท์ให้ลูก

9.คุณควรพูดกับลูกให้ลูกคุณได้โต้ตอบกับคุณอย่าสม่ำเสมอทุกเวลาและอย่าให้เขารู้สึกได้ว่าเป็นการสอนที่น่าเบื่อหน่าย คุณควรทำให้เป็นเรื่องสนุกโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเป็นการสอน

10.ข้อนี้สำคัญมากคุณควรให้คำชมทุกครั้งเด็กเล็กๆ ยังไม่สามารถรับคำติได้พวกเขาชื่นชอบกับคำชมมากกว่า คำชมเป็นเสมือนแรงเสริมให้ลูกคุณ

เมื่อคุณได้ฝึกฝนลูกคุณตาม10 วิธีข้างต้น คุณจะพบว่าลูกคุณมีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเหนือเด็กคนอื่นอย่างแน่นอน  คุณสามารถทำได้และลูกคุณก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน ขอเพียงคุณมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานที่จะฝึกฝนเขาเท่านั้น

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com