Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

ฟิตอังกฤษหลายด้านกับดิกสำหรับเด็ก Age 8+

Collins Primary Illustrated Dictionary
          ผมเคยแนะนำบ่อย ๆ ว่า การพัฒนาทักษะการอ่านที่สนุก ง่าย และได้ผลเร็วที่สุด ก็คือการอ่านหนังสือที่เรียกว่า graded reader หรือ symplified story หรือที่บางคนเรียกติดปากว่า หนังสืออ่านนอกเวลา
          ==> คลิกดู
          แล้วผมก็มานึกได้ว่า การฝึกใช้ดิกก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องเป็นดิกที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะให้เด็กใช้ คือเขียนง่าย ๆ สั้น ๆ ซึ่งง่ายกว่าดิกที่ทำให้ผู้ใหญ่ใช้          

          และวันนี้ ผมขอเสนอดิกเล่มนี้แหละครับ ค่อนข้างใหม่ทีเดียว Second Edition 2015

          ==> Collins Primary Illustrated Dictionary, Age 8+
         สำหรับพวกเราผู้ใหญ่คนไทยที่ภาษาอังกฤษไม่เข้มแข็งนัก ผมขอแนะว่า เราสามารถศึกษาการให้ความหมายหรือคำจำกัดความ โดยใช้วลีหรือประโยค ที่กระชับและชัดเจน จากดิกเล่มนี้ ท่านลองไล่ดูไปเรื่อย ๆ ทีละคำก็ได้ ให้ท่านดูศัพท์ตั้งต้นสีฟ้า และที่บรรทัดถัดไปจะบอกประเภทของคำ เช่น NOUN, VERB, ADJECTIVE ซึ่งบางคำอาจจะมีหลายความหมาย แต่ดิกเล่มนี้จะคัดมาเฉพาะความหมายที่พื้นฐานที่สุด ให้เด็ก Age 8+ ได้ศึกษา
         ถ้าศัพท์ที่เห็นเรารู้จักแล้ว เราลองนึกเล่น ๆ ว่า ถ้าต้องให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษเราจะให้อย่างไร หรือถ้าเป็นศัพท์ที่เราไม่รู้จักหรือรู้จักเพียงบางความหมาย ก็ลองอ่านความหมายดูซิว่าเราเข้าใจไหม

        ผมขอยกตัวอย่าง 4 คำข้างล่างนี้

doctor NOUN
a person who is qualified in medicine and treats people who are ill

make VERB
1 If you make something, you create or produce it. • This is the cake I made yesterday.
2 If you make someone or something do something, you force them to do it or cause it to happen. • Her mother made her do her homework every night.
3 If you make a promise to do something, you say you will definitely do it.
4 Two amounts added together make a sum. • 3 and 5 make 8.
5 If you make a phone call, you use the telephone to speak to someone.
make NOUN
6 the name of the product of a particular manufacturer • What make is your bicycle?

take VERB
1 If you take someone or something to a place, you get them there. • She took the cat to the vet.
2 Take is used to show what activity is being done. • Sam took a shower.
3 If you take a pill or some medicine, you swallow it.
4 When you take one number from another, you subtract it.
5 If you take a photograph, you use a camera to produce it.
thrill NOUN
1 a sudden feeling of great excitement, pleasure or fear
thrill VERB
2 If something thrills you, it gives you a feeling of great pleasure and excitement.

          ผมเชื่อว่าการฝึกเช่นนี้ นอกจากทำให้เรารู้ศัพท์เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้เราคุ้นเคยกับลีลาของภาษาที่เรียบง่าย สามารถจดจำสไตล์ของวลีหรือประโยคไปใช้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษของเราเอง เรื่องนี้ท่านได้แน่ ๆ ครับ
          การฝึกอ่านดิกลักษณะนี้ แต่ละคำ แต่ละความหมาย ขอให้ท่านค่อย ๆ อ่าน คือไม่ใช่แค่อ่านเข้าใจก็จบกัน แต่ขอให้สังเกตเรื่องอื่น ๆ ไปด้วย เช่น verb ตัวนี้มักมีประธานหรือกรรมเป็นตัวอะไร, หรือถ้าต่อด้วย preposition ๆ ตัวนั้นมักเป็นตัวอะไร นี่เองจึงควรอ่านหลาย ๆ เที่ยว เพื่อให้คุ้นเคยและดูดซึมเข้าสมองโดยเราอาจจะไม่รู้ตัว (แต่มันเข้าไปแน่ ๆ) ถ้าเปรียบเป็นอาหารก็ต้องค่อย ๆ เคี้ยว ค่อย ๆ กลืน ให้สามารถลิ้มได้ทุกรสของอาหารคำนั้น
         ดิก Collins เล่มนี้ไม่มีโฟเนติกส์ให้ดูคำอ่าน ขอแนะนำให้ท่านติดตั้ง add-on Oxford  Dictionary ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome
         ==> คลิกเพื่อติดตั้ง Add-on
        ก็จะมีปุ่มให้คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์และฝึกออกเสียงตามได้ โดยไฮไลท์คำศัพท์, คลิกขวา, และคลิก Oxford Dictionary         

        ลองฝึกใช้ดูนะครับ ได้ประโยชน์แน่ ๆ
พิพัฒน์

ฝึกอ่านดิก อังกฤษ-อังกฤษ กับเว็บ dict.bridgat.com/th/

       เว็บ e4thai.com ได้ รวบรวม ดิก อังกฤษ-ไทย & ไทย – อังกฤษ และ ดิก อังกฤษ – อังกฤษ ไว้ที่ลิงก์นี้

       ผมเคยชวนบ่อย ๆ ว่า ให้ท่านขยับศึกษาจากดิกไทย ไปใช้ดิกฝรั่งบ้าง เพราะดิกฝรั่งมีคุณลักษณะหลายอย่างดีกว่า-มากกว่า ดิกไทย
        วันนี้ผมไปเจอเว็บดิกนี้ โดยเมื่อเราพิมพ์คำศัพท์คำใดคำหนึ่งลงไป เขาจะแสดงทั้ง ความหมายเป็น " ภาษาอังกฤษการแปลไทย " และ " คำนิยามในภาษาอังกฤษ "

       อย่างเช่นคำว่า school ตามข้างล่างนี้

school  en


 school   th
      คือเขานำความหมายเป็นภาษาอังกฤษ กับ คำแปลภาษาไทย มาแสดงให้เราศึกษาเปรียบเทียบ " ข้อต่อข้อ " และ  "คำต่อคำ " เลยทีเดียว ซึ่งน่าจะช่วยคนที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านดิก อังกฤษ - อังกฤษ แต่เท่าที่ดูคำแปล ก็มีแปลผิด/เพี้ยนไปบ้าง อย่างเช่น คำว่า school ที่เป็น verb ในความหมายที่ [1] ภาษาอังกฤษ ให้ความหมายว่า " v. 1. to educate a child " แต่ภาษาไทย ให้คำแปลว่า " v. 1.รู้เด็ก" ควรแปลว่า " ให้การศึกษาแก่เด็ก "
      ดูไปแล้ว การแปลผิดเพี้ยนเช่นนี้ ก็มีให้เห็นบ่อย ๆ แต่หลายคำก็แปลไม่ผิด
      ความเห็นและคำแนะนำของผมก็คือ
      [1] ทุกท่านสามารถใช้เว็บนี้ ฝึกการใช้ดิก อังกฤษ - อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี แนะให้ฝึกกับคำศัทำ์ที่ท่านรู้จักก่อน แล้วค่อยขยับไแหาคำทีท่านไม่คุ้นเคย ลืมไปแล้ว หรือยังไม่รู้จัก
     [2] คุณครูสามารถมอบหมายคำศัพท์ให้นักเรียน/นักศึกษา ไปทำเป็นการบ้าน โดยให้บอกว่า คำใดที่แปลผิด หรือควรปรับปรุงการแปล

       [3] ขอให้สังเกตว่า คำหมายภาษาอังกฤษนั้น แต่ละข้อ ๆ ถ้ามีหลายความหมาย เขาจะแยกความหมายที่ใกล้เคียงกัน โดยแสดงเครื่องหมาย  ; หรือ  , แต่พอแปลเป็นภาษาไทย เขาตัดเครื่องหมาย   ; หรือ  ,  ออกไปเลย  เราก็ต้องดูตรงนี้ด้วย ตอนอ่านคำแปลไทยจะได้ไม่งง
    พิพัฒน์
    www.facebook.com/en4th 

แนะนำ add-on Dict โชว์ความหมาย และ คำแปล ในคราวเดียวกัน

purpose

♥ ขอแนะนำ add-on (ใช้กับ Google Chrome) ซึ่ง ➊ โชว์ความหมายจากดิกอังกฤษ-อังกฤษ และ➋โชว์คำแปลจากดิกอังกฤษ-ไทย ในคราวเดียวกัน
【1】คลิกลิงก์นี้ → https://tinyurl.com/yad24nnx  และคลิกติดตั้ง add-on จนเสร็จ
【2】 คลิกขวาปุ่ม Cambridge Dictionary ที่อยู่ใกล้ ๆ ┇ที่มุมบนขวา, คลิก Options, ตรง Dictionaries ให้คลิกเลือก English - Thai , คลิก Save [ แต่ในกรณีที่ท่านต้องการดูเฉพาะความหมายเป็นภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์มากกว่าจากเว็บดิก Cambridge , และยังมีปุ่มให้คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์อีกด้วย -  ก็ให้คลิกเลือก English - English ]
【3】 ลอง Test โดยไปที่นี่ → https://tinyurl.com/yap7466p  และดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์, คลิกไอคอน Cambridge Dictionary ที่โชว์ขึ้นมา, จะเห็นทั้ง ความหมาย(อังกฤษ), คำแปล(ไทย), และประโยคตัวอย่าง(ภาษาอังกฤษ) สะดวกมาก ๆ ครับ
【4】แต่บางคำเป็นศัพท์ยาก อาจจะมีเพียงความหมาย(อังกฤษ), ไม่มีคำแปล(ไทย),
ลอง Test ที่นี่ → https://tinyurl.com/yc7bo2jx 

【5】ถ้าคำที่ลงท้ายด้วย -s, -es, -d, ed, -er, -est  ลองไฮไลท์แค่คำของมันล้วน ๆ  จะมีโอกาสเห็นคำแปลมากกว่าดับเบิ้ลคลิกรวบทั้งคำ

ลอง Test ดูครับ → fans, boxes, iced, walked, slower, slowest

eBook ดิก Oxford และ Webster ที่น่าใช้

♥ ดิกเล่มนี้ ดี น่าใช้มาก ๆ ครับ
Oxford Basic American Dictionary for Learners of English 1st Edition 2011

oxford basic
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/Oxford%20Basic%20American%20Dictionary-2011.pdf 

♥ แถมดิกเล่มนี้ด้วย ดี น่าใช้มาก ๆ เช่นเดียวกันครับ แต่การจัดหน้าอาจจะแน่น ดูอึดอัดกว่าเล่มข้างบน เพราะศัพท์เยอะกว่า
Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary - 2008

webster learners
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/Merriam-Webster's%20Advanced%20Learner's%20English%20Dictionary%20-%202008.pdf 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com