Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาศัพท์กับดิกภาพ online

choose

สวัสดีครับ

                การจำศัพท์พร้อมกับการจำภาพ จะช่วยให้จำศัพท์ได้เร็วและจำได้นาน ทั้งนี้เพราะภาพเป็นรูปธรรมที่ตาจับต้องได้ และยังช่วยให้เข้าใจความหมายของศัพท์ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่คำพูดอธิบายได้ยาก

                ในเว็บนี้ ผมได้รวบรวม eBook ดิกชันนารีภาพให้ท่านดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ รวมดาวน์โหลด eBook, mp3, โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษ(หมวดที่ 8: Picture Dictionary)

                อย่างไรก็ตาม eBook แม้จะให้ภาพศัพท์เป็นหมวดหมู่ ศึกษาง่าย แต่มันก็ค่อนข้างแห้งแล้ง เพราะไม่มี interaction กับคนดู  ในแง่นี้ การศึกษาภาพศัพท์จากเว็บขณะต่อเน็ตจึงสนุกกว่า 

                เว็บที่เหมาะที่สุดในการศึกษาศัพท์จากภาพ คือเว็บ ดิกชันนารีภาพ ผมขอแบ่งเว็บพวกนี้เป็น 2 ประเภทง่าย ๆ ดังนี้

                [1]เว็บที่แสดงภาพศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นเรื่องเทคนิคมากสักหน่อย คือ เขาให้ภาพช่วยอธิบายเรื่องทางเทคนิคซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก  เช่นที่ 3 เว็บนี้

http://visual.merriam-webster.com/

http://www.ikonet.com/en/visualdictionary/

http://www.infovisual.info/volume_en.html

                [2]เว็บที่แสดงภาพศัพท์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศัพท์พื้นฐาน ซึ่งพบบ่อย – ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน  เว็บพวกนี้แหละครับที่มีประโยชน์มากสำหรับคนต่างชาติที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งในที่นี้ผมได้รวบรวมมาได้ประมาณสิบเว็บ

                 แต่ละเว็บมีบริการภาพศัพท์ไม่เหมือนกัน ผมให้สัญลักษณ์ตามข้างล่างนี้

                [A] จัดหมวดหมู่ของคำศัพท์  

                [B] จัดหมวดหมู่เรียงตาม  A, B, C, D….   หรือบางเว็บจัดหมวดหมู่ละหลายตัว เช่น A-B,  C-D, E-F เป็นต้น

                [C] มีช่อง Search ให้พิมพ์หาภาพศัพท์ที่ต้องการศึกษา

                [D] คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์ได้,

                [E] มีคำนิยามสั้น ๆ ของคำศัพท์หรือ  มีลิงค์โยงคำศัพท์ไปเข้าหมวดหมู่ของมัน หรือไปสู่คำอธิบายเพิ่มเติม

                ผมขอแนะนำให้ท่านของเข้าไปสำรวจเว็บภาพศัพท์ข้างล่างนี้   และดูว่าท่านชอบเว็บไหนจะได้เข้าไปใช้เว็บนั้นบ่อย ๆ ทั้งนี้ท่านที่มีลูกศิษย์หรือลูกหลานอาจจะต้องคลิกดูให้คล่องสักหน่อย เพื่อจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแนะนำเขาได้

http://www.opdome.com/  [A], [D] คลิกหมวดคำศัพท์, วางเมาส์บนภาพเพื่อแสดงคำศัพท์, คลิกภาพเพื่อฟังเสียง

http://www.littleexplorers.com/Dictionary.html   [A], [B], [E]

http://photographicdictionary.com/   [A], [B], [C], [E]

http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/images/  [B], [D], [E]

http://www.esolhelp.com/online-picture-dictionary.html [A]

http://www.photo-dictionary.com/   [B], [C]

http://www.online-languages.info/english/picture-dictionary.php  [A], [E]

http://www.my-english-dictionary.com/  [B]. [D]

http://images.yourdictionary.com/  [B], [E]

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com