test ศัพท์ น่าสนุกจริง ๆ

T E Vocab

สวัสดีครับ
เว็บข้างล่างนี้ มีการ test ศัพท์จาก อังกฤษ เป็นไทย ที่น่าสนุกทีเดียวครับ แบ่งออกเป็นหลายหมวด หลายระดับ ง่ายมาก - ง่ายน้อย ให้เลือกเล่นตามอัธยาศัย เล่นแล้วจะติดใจครับ

ถ้าคลิกคำตอบผิด เขาก็จะเฉลยทันที และเราก็คลิก Show the Next Question เพื่อทำข้อต่อไป

ลองเล่นดูซีครับ
http://iteslj.org/v/th/

พิพัฒน์