Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย สมัยโบราณเมื่อ 150 ปีที่แล้ว

Page 5

สวัสดีครับ

วันนี้ผมมีดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย สมัยโบราณเมื่อ 150 ปีที่แล้วมาฝาก คือพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2408 สมัยรัชการที่ 4  ในชื่อ English and Siamese Vocabulary มีศัพท์ประมาณ 7,500 คำ

ดาวน์โหลด         คลิก

อ่านประวัติ          คลิก

ดูหน้าตาของดิก  คลิก

          ผมมาคิดดูเกี่ยวกับการเรียบเรียง English and Siamese Vocabulary  ซึ่งผู้ทำคือ หมอสอนศาสนาคริสต์ ชื่อ แม็คฟาร์แลนด์ คงเป็นงานยากที่สุดเลย เพราะในระยะแรก ผู้เรียบเรียงจะต้องคิดถึงคำแปลภาษาไทยที่เหมาะที่สุดสำหรับศัพท์ภาษาอังกฤษ และผมเดาว่าคงไม่ได้มีคณะกรรมการทางวิชาการอะไรเหมือนเดี๋ยวนี้ในการทำงานยักษ์ขนาดนี้ คือต้องทำคนเดียว ศัพท์บางคำที่เราทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นคำธรรมดา สมัยนั้นอาจจะเป็น technical term ที่ยังไม่มีใครประดิษฐ์ศัพท์บัญญัติออกมาใช้

       สมมุติว่าท่านเป็นคนเรียบเรียงท่านจะเอาคำอะไรมาใช้ ผมยกตัวอย่างคำว่า government ซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่า แปลว่า รัฐบาล, และคำว่า belt ซึ่งแปลว่า เข็มขัด แต่สมัยนั้นยังไม่มีคำว่า รัฐบาลอยู่ในภาษาไทย และคนก็ยังไม่ได้ใช้เข็มขัด มีแต่ผ้าขาวม้าคาดพุง ถ้าให้ท่านทำงานนี้ ท่านจะแปลคำว่า government และ belt เป็นภาษาไทยว่าอย่างไร นี่แค่ 2 คำยังต้องคิดมากขนาดนี้ แล้วถ้าต้องแต่งดิกทั้งเล่มหลายพันคำ งานจะหนักขนาดไหน

       ผมคลิกพลิกดูในไฟล์ดิก English and Siamese Vocabulary  เล่มนี้  แล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจและน่าสนุกมาก ๆ  ผมดึงบางคำมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างข้างล่างนี้ โดยคงการเขียนแบบโบราณไว้ ท่านลองคิดถึงคำแปลที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วกันครับว่า กว่าคำแปลมันจะวิวัฒน์จนกลายเป็นคำแปลในวงเล็บ มันน่าจะเอาเรื่องอยู่ทีเดียว

       อ่านข้างล่างนี้แล้ว  ก็คลิกในไฟล์ดิกเพื่อดูคำอื่น ๆ ต่อไปแล้วกันครับ

 ท่านจะได้เจอคำหลาย ๆ แบบ เช่น

-คำหรือความหมายในภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เลิกใช้แล้ว

-คำที่แปลในความหมายเดิมแต่ใช้ภาษาสมัยใหม่มากขึ้น หรือแต่งศัพท์บัญญัติขึ้นมาใช้

-คำที่ภาษาไทยเลิกสะกดอย่างเดิม  เช่น เปน – เป็น, เล่า – เหล้า

หวังว่าท่านคงจะสนุกกับความรู้ชิ้นนี้ ไม่มากก็น้อย


 Dictionary ดิกชันเนรี,  หนังสือแปลคำ (=พจนานุกรม)

Government เจ้าแผ่นดินแลเสนาบดีทั้งหลา (=รัฐบาล)

Accident การซึ่งเกิดที่ไม่ได้ไหมรู้ก่อน, เหตุร้าย (=อุบัติเหตุ)

Accomplice  เพื่อนไปทำการชั่ว (=ผู้สมรู้ร่วมคิด)

Agriculture การทำสวน ไร นา  (=เกษตรกรรม)

Alcohol เล่าปราษจากน้ำ (=แอลกอฮอล์)

Amaze ทำให้ตกเนื้อตกใจ

Ammunition ลูกดินสำหรับรบ (=กระสุน)

Anarchy เมืองวุ่นวายหาผู้ครองมิได้ (=อนาธิปไตย)

April เดือนสี่ข้างฝรั่ง (=เดือนเมษายน)

Architect นายช่างก่อ, นายช่างปรุงเรือ (=สถาปนิก)

Argue ไล่ เลียง เถียง กัน

Atmosphere อากาศ, เวหารอบพิภพนี้ (=บรรยากาศ)

Bankrupt เมื่อห้างแตก (=ล้มละลาย)

Barber ช่างโกนหนวด (=ช่างแต่งผม)

Beer เล่าฟอง (=เบียร์)

Belt ราชตคด, ผ้าคาดเอว (=เข็มขัด)

Biography เรื่องกิจการแห่งคนผู้ตาย (=ชีวประวัติ)

Body guard บริวาน, ผู้เฝ้าแห่ห้อมล้อม

Careless คนไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่

Carefully ด้วยเอาใจใส่หนัก

Champagne น้ำองุ่นเปนฟอง

College ที่สำหรับเรียนหนังสือแลวิชา  (=วิทยาลัย)

Compass เข็มกำปั่น (=เข็มทิศ)

Corrupt ทำเสียของ, ทำเสียคนไป  (=ฉ้อราษฎร์บังหลวง)


 พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com