ขอฝาก ตำราและชีตสอนแกรมมาร์ ที่ง่ายและสนุก สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ

เมื่อมองดูคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ ถ้าผมเป็นครูที่ถูกสั่งให้เรียบเรียงตำรา ผมก็คงหนักใจถ้าต้องแต่งตำราแกรมมาร์ ไม่ใช่เพราะแกรมมาร์เป็นของยาก แต่เพราะว่าแกรมมาร์เป็นของที่นักเรียนไม่อยากเรียน มันจึงยากเป็น 2 เท่า คือ

1)จะแต่งยังไงให้แกรมมาร์ที่น่าเบื่อกลายเป็นแกรมมาร์ที่น่าสนุก

2)จะแต่งยังไงให้แกรมมาร์ที่ยากกลายเป็นแกรมมาร์ที่ง่าย

เรื่องนี้ฝรั่งเขาก็พยายามกัน    ผมขอยกตัวอย่างนะครับ


 1)ทำให้แกรมมาร์เป็นของน่าสนุก

ผมไปเจอหนังสือแกรมมาร์เรื่องหนึ่ง ชื่อ Grammar with Laughter หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ

laughter Page 1

เขาพยายามอธิบายแกรมมาร์ที่ยากให้สนุก โดยนำเนื้อหาที่เป็นมุขตลกมาใส่ในแบบฝึกหัด ยกตัวอย่าง เช่น แบบฝึกหัดเรื่อง The present simple tense ข้างล่างนี้, ตัวแดง คือ สิ่งที่ให้นักเรียนเติม, ขอให้ท่านอ่านประโยค มันจะแทรกตลกเล็ก ๆ น้อย ๆ แถมเราอาจจะได้เกร็ดความรู้หรือแง่มุมด้านคำศัพท์ไปพร้อมกัน บางบท บางข้อ ตลกกว่านี้อีกครับ

laughter Page 2 eee

ผมขอเสนอให้คุณครู ลองนำหนังสือเล่มนี้ไปศึกษาดู อาจจะช่วยให้การสอนแกรมมาร์น่าสนุกขึ้น

คลิกดาวน์โหลด: Grammar with Laughter


 2)การแต่งตำราแกรมมาร์ให้ชวนสนใจ

โดยตกแต่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น font, สี, ภาพ, กรอบ, เส้น, จัดหมวดหมู่ หรือแบ่งหัวข้อ ของศัพท์-วลี-ประโยค ฯลฯ และวันนี้ผมไปเจอตำราเล่มหนึ่งชื่อ Memory Mastery through Mind Maps English Grammar แต่ได้ไม่ครบทั้งเล่ม คือได้มาเฉพาะบางบท และที่ผมบอกว่า เขาเรียบเรียงตกแต่งให้น่าอ่านนั้น

ขอให้ท่านคลิกดูหน้านี้เป็นตัวอย่างครับ

เรื่อง Active Voice และ Passive Voice

 ที่ผมนำมาฝากคุณครูก็เพราะว่า ผมเห็นว่ามันน่าจะช่วยให้การอธิบายแกรมมาร์ในแต่ละเรื่องง่ายขึ้น ด้วยชีต pdf เหล่านี้

เชิญดาวน์โหลดได้เลยครับ

 คลิกดาวน์โหลดทั้งเล่ม

คลิกดาวน์โหลดทีละหัวข้อ:

หมายเหตุ:เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ pdf เสร็จแล้ว, บางหน้าที่มันตะแคง หรือเอาหัวลง, ให้ คลิก View -> Rotate view -> Clockwise หรือ Counterclockwise

topic1_nouns

topic2_pronouns

topic3_adjectives

topic4_articles

topic6_verbs

topic8_subject_verb_agreement

topic9_WH_questions

topic10_conjunctions

topic11_sentence-connectors

topic13_tenses

topic15_the_infinitive

topic16_possessives

topic17_sentence_structure

topic18_positive_and_negative_statements

topic19_question_tags

topic20_active_voice_and_passive_voice

topic21_direct_and_indirect_speech

topic22_punctuations

topic23_synoyms_(words_similar_in_meanings)

topic24_antonyms_(words_opposite_in_meanings)

topic25_homophones_(similar_sounding_words)

topic30_word_building_(prefixes_and_suffixes)

topic36-phrasal-verbs

topic40_commonly_misused_words


 พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.