ขอฝาก Grammar Practice Book Grade 1 – 6 ให้คุณครู

 grammar pb grade 6

เรียน ท่านอาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทุกท่าน

ผมไปเจอหนังสือ Grammar Practice Book Grade 1 – 6 ของสำนักพิมพ์ Macmillan

ผมจึงขอนำมาฝาก เผื่ออาจารย์จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

และผมขอขอบคุณมากถ้าอาจารย์จะช่วยบอกผมว่า ต้องเป็นหนังสือทำนองไหนท่านจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ผมจะได้ใช้เป็นแนวทางในการหาต่อไป

Grade6:http://www.mhschool.com/reading/treasure_workbooks/national/g6/grammar_pb.pdf
Grade5:http://www.mhschool.com/reading/treasure_workbooks/national/g5/grammar_pb.pdf
Grade4:http://www.mhschool.com/reading/treasure_workbooks/national/g4/grammar_pb.pdf
Grade3:http://www.mhschool.com/reading/treasure_workbooks/national/g3/grammar_pb.pdf
Grade2:http://www.mhschool.com/reading/treasure_workbooks/national/g2/grammar_pb.pdf
Grade1:http://www.mhschool.com/reading/treasure_workbooks/national/g1/grammar_pb.pdf

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.