Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด 400 MUST HAVE WORDS FOR THE TOEFL: หนังสือดีเพื่อเตรียมสอบ TOEFL

sample toefl

สวัสดีครับ

     หนังสือ 400 MUST HAVE WORDS FOR THE TOEFL ที่นำมาให้ท่านดาวน์โหลดวันนี้ เป็นหนังสือดีที่ช่วยท่านเตรียมตัวด้านคำศัพท์เพื่อการสอบ TOEFL

คลิกดาวน์โหลดหนังสือ

     ในเล่มแบ่งเป็น 40 lesson, แต่ละ lesson มีศัพท์ 10 คำ, รวมศัพท์ทั้งสิ้น 400 คำ, แต่วิธีที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือแต่ละ lesson เขามีวิธีที่ทำให้เราคุ้นเคยกับคำศัพท์ โดย

1.อธิบายความหมายของศัพท์ด้วยภาษาง่าย ๆ ตรงไปตรงมา พร้อมประโยคตัวอย่าง

2.มี 3 แบบฝึกหัดให้ทำ คือ

แบบฝึกหัดที่ 1: จับคู่ศัพท์กับความหมาย

แบบฝึกหัดที่ 2: ให้ประโยคมา 1 ประโยค และให้วงกลมเลือก คำศัพท์ 1 ใน 2 คำที่ถูกต้อง

แบบฝึกหัดที่ 3: ให้อ่านเรื่องสั้น ๆ ที่มีศัพท์ 10 คำประจำบทปนอยู่ ทำนองเรื่องที่เราจะเจอในข้อสอบ TOEFL และให้ตอบคำถามสไตล์เดียวที่เราจะเจอเมื่อเข้าสอบจริง

คลิกดู lesson ที่ 1

ทุก lesson มีเฉลยท้ายบท     

     สำหรับท่านที่เตรียมตัวสอบ TOEFL  ผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ศึกษา แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมสอบ TOEFL ผมก็ขอแนะนำเป็นพิเศษให้ท่านลองอ่านเนื้อเรื่องในแบบฝึกหัดที่ 3

     เรารู้ว่าข้อสอบ TOEFL เขามีไว้เพื่อคัดคนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปเรียนที่สหรัฐฯ ถ้าท่านสามารถอ่านภาษาอังกฤษในความยากระดับ TOEFL นี่ก็เป็นตัววัดง่าย ๆ ว่า ท่านสามารถอ่านตำราเล่มเดียวกับเล่มที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯเขาใช้เรียนกัน    

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com