Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่านธรรมะ ฟังธรรมะ หลวงพ่อชา ภาษาอังกฤษ 58 กัณฑ์

Ajahn Chah

สวัสดีครับ
      ตามความเห็นของผม มี 2 สาเหตุเสริมที่ทำให้คำสอนของหลวงพ่อชากระจายไปทั่วโลก คือ
หนึ่ง - ลูกศิษย์ฝรั่งของหลวงพ่อชาไปตั้งวัดสาขาอยู่ใน 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์  และจากวัดเหล่านี้คำสอนของหลวงพ่อชาก็กระจายต่อไปอีก
คลิกศึกษา: http://forestsangha.org/monasteries/
สอง – คำสอนของหลวงพ่อชาได้รับการแปลออกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ อีกหลายภาษา
       เฉพาะภาษาอังกฤษนั้น ผมขอชื่นชมว่าเป็นการแปลที่ดีมาก ๆ ผู้แปลส่วนใหญ่เป็นพระลูกศิษย์ของท่านที่เชี่ยวชาญทั้งธรรมะและภาษาอังกฤษ เมื่ออ่านไปเรื่อย ๆ ผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าผู้แปลมีความเคารพในตัวหลวงพ่อชาและคำสอนของท่านอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะแปลเพื่อสื่อความหมายแล้วยังสามารถใช้ท่วงท่าของภาษาชนิดที่สื่อความเรียบง่ายและความลึกซึ้งของคำสอน  นี่ไม่ใช่การแปลที่ง่ายเลย  ถ้าไม่ใช่ฝีมือชั้นครูไม่มีทางแปลได้เด็ดขาด
       พระฝรั่งศิษย์หลวงพ่อชาได้รวบรวมคำสอนของท่าน ไว้ในหนังสือเรื่อง The Collected Teachings of Ajahn Chah คลิกดาวน์โหลด หนังสือ
     ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีคำสอน 58 กัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คือกัณฑ์ที่ 1 –17 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน หรือ Daily Life Practice
ส่วนที่ 2 คือกัณฑ์ที่ 18 – 39 เป็นเนื้อหาที่ท่านใช้คำว่า Formal Practice
ส่วนที่ 3 คือกัณฑ์ที่ 40 – 58 เป็นคำสอนที่เน้นข้อปฏิบัติสำหรับพระ หรือ Renunciant Practice แต่ชาวบ้านก็นำมาใช้ได้
       คำสอนของหลวงพ่อชาส่วนใหญ่พูดสอนพระในวัดสมัยโน้น ทั้งกาละและเทศะต่างจากเวลานี้และสมัยนี้อย่างมาก แต่คำสอนของท่านกลับเป็น “อกาลิโก” อย่างน่าพิศวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผยแพร่ไปในหมู่คนตะวันตกสมัยนี้ที่ทั้งภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อ ต่างจากชาวพุทธและคนเอเชียในสมัยนั้นค่อนข้างมาก
       ผมนำไฟล์คำสอน (pdf) และไฟล์เสียง (mp3) ที่อ่านเป็นภาษาอังกฤษโดยพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา คือ ท่าน Ajahn Amaro มาลงไว้ในเว็บนี้  เพราะหวัง 2 อย่าง คือ
[1] หวังว่าท่านจะได้รับธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้การฝึกภาษาอังกฤษของท่านได้ประโยชน์ 2 อย่างพร้อมกัน
[2]ถ้ามีโอกาสในการพูดเรื่องเกี่ยวกับกับธรรมะกับชาวต่างประเทศ  ธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษง่าย ๆ แต่ลึกซึ้งนี้จากคำสอนของหลวงพ่อชานี้ เป็นสิ่งที่ท่านนำไปพูดได้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์หรือหลวงพี่น่าจะนำไปใช้ได้มากทีเดียว
       สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือ หลายท่านที่ฝึกฟังภาษาอังกฤษ จะรู้สึกเบื่อ รำคาญ อึดอัด ท้อ เมื่อฟังไม่รู้เรื่อง แต่ท่านกลับไม่รู้สึกลบอย่างนี้เมื่อฟังเพลงภาษาฝรั่งที่ท่านชอบแต่ฟังไม่รู้ เรื่อง  และก็ไม่รู้สึกลบเช่นกันเมื่อท่านฟังบทสวดภาษาบาลีจากพระในวัดที่ท่านศรัทธาแต่ฟังไม่รู้เรื่อง  

       ผมอยากจะบอกว่า ขณะที่ท่านฝึกฟังธรรมะภาษาอังกฤษของหลวงพ่อชานี้ก็เช่นเดียวกัน  ถ้าท่านทำใจให้เป็นกลาง ลบความรู้สึกลบทั้งปวงออกไปจากใจ  เพียงเท่านี้ สิ่งที่ท่านได้ฟังก็จะกลายเป็นเพลงอันไพเราะหรือมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีอานิสงส์ใหญ่ต่อจิตใจโดยท่านไม่รู้ตัว
       ธรรมะ ภาษาอังกฤษของหลวงพ่อชา   58 กัณฑ์ ข้างล่างนี้ ท่านจะคลิกอ่าน (pdf) หรือจะคลิกฟัง (mp3) กัณฑ์ใดก่อนก็ได้ และถ้าท่านจะอ่านพร้อมฟัง ผมขอแนะนำให้เปิดคนละ tab โดยวาง curser บนคำว่า pdf หรือ mp3 และกดลูกล้อบนเมาส์
       ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ให้คลิกขวาที่ mp3 และคลิกซ้าย Save link as…

ในอนาคต ผมจะพยายามหา ต้นฉบับภาษาไทยมาเทียบ เพื่อให้ท่านอ่านและฟังเสียงของหลวงพ่อชาเทียบกับภาษาอังกฤษ ที่ให้ไว้ในวันนี้
เชิญครับ

 1.  The Middle Way Within pdf/mp3 - ทางสายกลาง
 2.  The Peace Beyond  pdf/mp3
 3.  Convention and Liberation   pdf/mp3  - สมมุติและวิมุตติ
 4.  No Abiding   pdf/mp3
 5.  Evening Sitting  pdf/mp3
 6.  About Being Careful  pdf/mp3
 7.  It Can be Done  pdf/mp3
 8.  Understanding Dukkha  pdf/mp3
 9.  The Dhamma Goes Westward   pdf/mp3
 10.  When One Word is Enough pdf/mp3
 11.  Making the Heart Good  pdf/mp3  - ทำใจให้เป็นบุญ
 12.  Why are we Here?  pdf/mp3
 13.  Our Real Home  pdf/mp3 - บ้านที่แท้จริง
 14.  The Four Noble Truths  pdf/mp3
 15.  Living in the World  pdf/mp3
 16.  Tuccho Pothila pdf/mp3  - ตุจโฉโปฐิละ
 17.  Transcendence  pdf/mp3
 18.  Timeless Teachings  pdf/mp3
 19.  Fragments of a Teaching pdf/mp3
 20.  A Gift of Dhamma  pdf/mp3
 21.  Living with the Cobra pdf/mp3
 22.  Reading the Natural Mind  pdf/mp3
 23.  Just do it!   pdf/mp3
 24.  Questions and Answers  pdf/mp3
 25.  Steady Practice  pdf/mp3
 26.  Detachment Within Activity pdf/mp3
 27.  Training this Mind  pdf/mp3
 28.  Tranquillity and Insight  pdf/mp3
 29.  The Path in Harmony   pdf/mp3
 30.  The Place of Coolness  pdf/mp3
 31.  Monastery of Confusion   pdf/mp3
 32.  Knowing the World pdf/mp3
 33.  Supports for Meditation pdf/mp3
 34.  Still, Flowing Water pdf/mp3
 35.  Toward the Unconditioned pdf/mp3
 36.  Clarity of Insight pdf/mp3
 37.  Learning to Listen pdf/mp3
 38.  Unshakeable Peace pdf/mp3
 39.  Just this Much  pdf/mp3
 40.  What is Contemplation?  pdf/mp3
 41.  Dhamma Nature  pdf/mp3
 42.  Two Faces of Reality  pdf/mp3
 43.  The Training of the Heart  pdf/mp3
 44.  The Wave Ends  pdf/mp3
 45.  Dhamma Fighting  pdf/mp3
 46.  Understanding Vinaya  pdf/mp3
 47.  Maintaining the Standard  pdf/mp3
 48.  The Flood of Sensuality  pdf/mp3
 49.  In The Dead of Night ...  pdf/mp3
 50.  The Fountain of Wisdom  pdf/mp3
 51.  Not Sure  pdf/mp3
 52.  Wholehearted Training  pdf/mp3
 53.  Right Restraint  pdf/mp3
 54.  Suffering on the Road  pdf/mp3
 55.  Opening the Dhamma Eye  pdf/mp3
 56.  The Path to Peace   pdf/mp3
 57.  Toilets on the Path  pdf/mp3
 58.  Message from Thailand  pdf/mp3

ที่มาของไฟล์ mp3:
http://www.amaravati.org/teachings/audio_compilation/1962

อ่านธรรมะ ภาษาไทย

http://www.baanjomyut.com/pratripidok/cha/index.html

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha-index.htm
 

พิพัฒน์

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com