คนและสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติและคำสอน ของพระพุทธเจ้า

3buddha-stone-wood-rattan  

สวัสดีครับ

เพราะอินเทอร์เน็ต ข้อมูลทุกอย่างจึงกระจายออกไปเร็วและสะดวกมาก นี่รวมถึงสิ่งประเสริฐอย่างเช่นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วย

ผมมานั่งนึกดูว่า ตั้งแต่เด็กมาแล้ว เราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า แต่สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าล่ะ เราได้ศึกษามากพอหรือยัง คนและสัตว์เหล่านี้ที่มีเรื่องราวบันทึกไว้ ที่ผมพอจะนึกออก ก็ตามข้างล่างนี้ ผมได้หาลิงค์มาให้ท่านคลิกเข้าไปศึกษา และได้ดาวน์โหลดไฟล์(pdf)ไว้แล้วเกือบทั้งหมด

ขอชวนให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ชุดนี้เก็บไว้ก่อน วันหลังมีเวลาก็คลิกเข้าไปอ่านแล้วกันครับ เป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

[0]ประวัติพระพุทธเจ้า

http://www.urbandharma.org/pdf/lifebuddha.pdf

http://www.urbandharma.org/pdf/life_of_buddha.pdf

http://www.buddhanet.net/pdf_file/storybuddha.pdf

http://www.buddhanet.net/pdf_file/a4lifebuddha.pdf

http://www.urbandharma.org/pdf/lightasia.pdf

http://allfreebooks.weebly.com/uploads/1/6/5/8/16581594/the_life_of_the_buddha_28192870612629.pdf

http://www.aibsindia.com/buddha_and_his_dhamma.pdf

http://www.ancient-buddhist-texts.net/Texts-and-Translations/Buddhacarita/Buddhacarita.pdf

[1]ที่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าโดยตรง คือ

-คนและสัตว์ในชาดก

http://usamyanmar.net/Buddha/Book/JaatakaContentsComplete.pdf

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/kawasaki/index.html

Buddhist Tales for Young and Old (Volume 1)

Buddhist Tales for Young & Old (Vol. 2) - BuddhaNet

-คนและสัตว์ประกอบเรื่องราวคำสอนในธรรมบท

http://www.buddhanet.net/pdf_file/bmDamaStory.pdf

https://mywebspace.wisc.edu/jrblack/web/BU/PDF/bpsstories1.pdf

https://mywebspace.wisc.edu/jrblack/web/BU/PDF/bpsstories2.pdf

https://mywebspace.wisc.edu/jrblack/web/BU/PDF/bpsstories3.pdf

https://mywebspace.wisc.edu/jrblack/web/BU/PDF/bpsstories4.pdf

-สาวกของพระพุทธเจ้า

http://www.buddhanet.net/pdf_file/bud-disciples.pdf

http://www.maithrids.org/notes/dhamma/Buddha%27s-Lay-Patrons-and-Chief-Disciples.pdf

[2]เรื่องราวของสงฆ์ในรุ่นต่อ ๆ มาที่สืบคำสอนของพระพุทธเจ้า

-บุคคลในเรื่องราวของเซ็น

http://info.stiltij.nl/publiek/meditatie/studie/zenstories.pdf

http://terebess.hu/zen/101ZenStones.pdf

http://www.myrkothum.com/the-10-very-best-zen-stories/

-ประวัติพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ไทย

หลวงพ่อชา

http://www.dhammikaweb.com/wp-content/uploads/2010/08/Biography-of-Ajahn-Chah.pdf

http://www.amaravati.org/teachings/article/aj_jayasaro/P1

http://www.amaravati.org/teachings/article/aj_jayasaro

http://pub.uni-bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2304034&fileOId=2304041

อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

http://www.essaywizards.com/biographies/Buddhadasa-Bhikkhu-27803.html

http://www.buddhanet.net/biobudas.htm

http://www.suanmokkh.org/history/tanaj1.htm

สมเด็จโต

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/toh.html

พระภิกษุชาวไทยหลายรูป

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Thai_Buddhist_monks

[3]เรื่องราวที่แสดงถึงกฎแห่งกรรม ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

โดยหลวงพ่อจรัญ

ดาวน์โหลด:กฎแห่งกรรม-ภาษาอังกฤษ-ไฟล์ pdf

ดาวน์โหลด:กฎแห่งกรรม-ภาษาไทย-ไฟล์ pdf

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.