ดาวน์โหลด PowerPoint กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “My World”

MW15

 หมายเหตุ 4 พย 59

บางลิงก์ที่เว็บนั้นคงตาย ลองไปที่นี่นะครับ อาจจะมีอะไรใช้ทดแทนได้บ้าง  → คลิก

พิพัฒน์

สวัสดีครับ

     การเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ 1 คือ ป.1  - ป.3

ช่วงชั้นที่ 2 คือ ป.4  - ป.6

ช่วงชั้นที่ 3 คือ ม.1  - ม.3

ช่วงชั้นที่ 4 คือ ม.4  - ม.6

     ในแต่ละชั้น ของแต่ละช่วงชั้นก็จะมีหนังสือหลัก 1 เล่ม  เพราะฉะนั้นเด็กไทยเมื่อเรียนตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 โดยพื้นฐานก็จะได้ศึกษากับตำราภาษาอังกฤษทั้งหมด 12 เล่ม ในแต่ละเล่มจะมีประมาณ 10  unit(บท) ในแต่ละบทก็จะมีครบทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ศัพท์-แกรมมาร์-บทสนทนา-เกม-กิจกรรมต่าง ๆ ผมพลิกเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่า เด็กสมัยนี้มีตำราดีกว่าสมัยรุ่นผมเยอะแยะเลย

     ตำราที่ใช้เป็นหลักมีหลายยี่ห้อ แต่ยี่ห้อหนึ่งที่หลายโรงเรียนใช้สอน คือ My World

     วันนี้ผมไปเจอเว็บของคุณครู  โสภณวิชญ์  อิ่นแก้ว ซึ่งได้แจกไฟล์ PowerPoint ประกอบตำราชุด My World ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 โดยในไฟล์ PowerPoint นี้ได้แทรกไฟล์เสียงให้คลิกฟังได้ด้วย  ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูที่สอนวิชานี้ จึงขอนำมาฝากครับ ข้างล่างนี้

     ขอขอบคุณ คุณครู  โสภณวิชญ์  อิ่นแก้ว มากครับ

My World 1 - ม.1

My World 2 - ม.2

My World 3 - ม.3

My World 4 - ม.4

My World 5 - ม.5

วิธีดาวน์โหลด

1.คลิกที่ลิงค์
My World 1 - ม.1
My World 2 - ม.2
My World 3 - ม.3
My World 4 - ม.4
My World 5 - ม.5
2.เมื่อเข้าไปแล้ว จะเจอลิงค์ดาวน์ โหลด เช่น
01MW1_Unit_1
02MW1_Unit_2
03MW1_Unit_3
ให้คลิกขวาที่ลิงค์ และ คลิกซ้าย Save Link As.. หรือ Save target as..

คลิก:แถม

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.