อ่านเรื่องสั้นไทยแปลเป็นอังกฤษที่เว็บนี้

marcel6avril06

สวัสดีครับ

       ที่เว็บนี้ http://thaifiction.wordpress.com/

มีเรื่องสั้น ทั้งเรื่องสั้นคลาสสิกและเรื่องสั้นสมัยใหม่ที่แปลเทียบไทย-อังกฤษ ให้เราได้อ่าน

ผู้แปลคือคุณ Marcel Barang  คลิก =  และคลิกอ่านบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ ที่นี่

       นอกจากคุณค่าจากการอ่านเนื้อหาภาษาไทยแล้ว การได้อ่านภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย นับว่าเป็นการศึกษาการพูดหรือการแปลที่ดีมาก ๆ

       ในเที่ยวแรกท่านอาจจะอ่านภาษาไทยให้จบเรื่องเสียก่อน หลังจากนั้นก็อาจจะอ่านภาษาไทยเทียบภาษาอังกฤษ ประโยคต่อประโยค หรือย่อหน้าต่อย่อหน้า ก็ตามแต่ท่านจะสะดวก   หรืออาจจะอ่านสลับไปสลับมา ระหว่างภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หลาย ๆ เที่ยวก็ได้ เพื่อให้ภาษาอังกฤษมันซึมลึกสักนิด

       ผมได้ดาวน์โหลดบางเรื่องมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่าง และดาวน์โหลดไว้ศึกษา คลิกดาวน์โหลด

      ไม่ต้องรีบร้อนอ่านหรอกครับ ค่อย ๆ ละเลียดอ่านก็ดีครับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ

      สุดท้าย ผมขอแนะนำว่า ถ้าท่านสะดวกก็ซื้อหนังสือของคุณ Marcel Barang ที่เป็นเล่มมาอ่านก็ดีครับ เพราะนอกจากเรื่องสั้นแล้ว คุณ Marcel Barang ยังมีผลงานการแปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาอังกฤษอีกหลายเล่ม  คลิก

 พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.