เมื่อจะพูดภาษาอังกฤษ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องทำ 7 อย่างนี้...

dont

Source: http://reallifeglobal.com/7-things-not-to-do-when-speaking-english