Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาข้อมูลจากเว็บกระทรวงต่าง ๆ ของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน เพื่อเตรียมตัวรับ AEC

AECMinistry 

สวัสดีครับ

       ในเว็บ e4thai.com นี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนไว้มากพอสมควร เพื่อให้คนไทยได้เตรียมตัวต้อนรับ AEC ในปี 2015

       แต่ผมมาพิจารณาดูแล้ว มันมีข้อมูลอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งทุกประเทศเขาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละกระทรวงในประเทศของเขา ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้ แต่อาจจะ up-to-date หรือไม่  อันนี้รับประกันไม่ได้ครับ

      คนไทยเราไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ประกอบอาชีพจากภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม อาจจำเป็นต้องเข้าไปหาข้อมูลเจาะจงจากเว็บไซต์ของเขา  เช่น ต้องการรู้สถิติเกี่ยวกับการศึกษาของเขาก็เข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  ต้องการข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานก็เข้าไปที่กระทรวงแรงงานหรือกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของเขา เป็นต้น

       เราอาจจะต้องใช้ความพยายามมากสักนิดในการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์พวกนี้  ตามความเห็นของผม  อุปสรรคที่อาจจะเจอ มากบ้างน้อยบ้าง มีดังนี้

  • 1.ข้อมูลที่ต้องการไม่มี หรือมีแต่ไม่ทันสมัย (up-to-date)
  • 2.เว็บล่ม ลิงค์ตาย หรือเข้ายาก มักเป็นกับประเทศที่ฐานะไม่ค่อยดี
  • 3.เป็นภาษาท้องถิ่นที่เราอ่านไม่ออก  อันนี้ก็ต้องใช้ Google Translate ช่วย ซึ่งแม้จะแปลได้ไม่ดีนัก แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลย

       ผมได้รวบรวมไว้ข้างล่างนี้ เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิกกระทรวงที่ท่านต้องการ  อาจจะต้องคลิกครั้งที่ 2 ตรง URL เว็บไซต์ของกระทรวง

ประเทศไทย

http://www.ranongweb.com/directory3.html

ประเทศมาเลเซีย

http://www.onestopmalaysia.com/directory/government/ministry/           

ประเทศสิงคโปร์

http://app.sgdi.gov.sg/index.asp?cat=1   

ประเทศอินโดนีเซีย

http://indonesia.elga.net.id/govweb.html      

ประเทศเวียดนาม

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/ministries    

ประเทศฟิลิปปินส์

http://bayanihanonline.wordpress.com/2012/08/08/list-of-government-agencies-websites-and-social-media-accounts/    

ประเทศกัมพูชา

http://www.angkorlink.com/21_Ministry.htm    

ประเทศลาว

http://www.laos.alloexpat.com/laos_information/government_ministries_laos.php     

ประเทศเมียนมาร์

http://www.myanmar.cm/myanmar-government-info/ministries-in-myanmar.html    

ประเทศบรูไน ดารุสซาราม

http://www.gksoft.com/govt/en/bn.html   

สำหรับตัวช่วยแปลมีดังนี้

1.Google Translate

https://translate.google.com/

2.Add-on Translate ที่ต้องติดตั้งเพื่อใช้งานของแต่ละ Browser

Browser  Google Chrome

https://chrome.google.com/webstore/search/translate?hl=en-US

Browser  FireFox

https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/468366/addon-468366-latest.xpi?src=discovery-upandcoming

Browser  Internet Explorer

http://www.iegallery.com/Search?q=translate

       ผมก็คงต้องสรุปเหมือนเดิมว่า ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าเราอ่านไม่เข้าใจ ต่อให้มีข้อมูลที่เราต้องการวางอยู่ข้างหน้า ก็ไม่มีความหมายอะไร เพราะเราไม่สามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com