พัฒนาทักษะการฟังกับ TOEFL listening test

 

 toefl-listening-300x200

สวัสดีครับ

แม้เราไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL เพื่อไปเรียนต่อเมืองนอก แต่ TOEFL listening test ก็มีประโยชน์มากถ้าเราต้องการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง ลิงค์ที่ผมนำมาแนะนำข้างล่างนี้ มีไฟล์เสียง 2 แบบให้ท่านฝึกฟัง คือ 1.ฟังบทสนทนา และ 2.ฟังเล็กเชอร์


 วิธีฝึกฟัง

1.คลิกข้อที่ต้องการฟัง

2.คลิก Go to questions page >>> เพื่อให้รู้แนวว่า ตอนที่ฟังเราควรจับประเด็นเนื้อหาใดบ้างเพื่อนำมาตอบคำถาม

3.คลิกปุ่ม Play สีแดง เพื่อฟัง จะฟังกี่เที่ยวก็ได้ครับ

4.คลิกทำข้อสอบ

5.คลิก 'check my score' เพื่อดูว่าเราถูก-ทำผิดข้อใดบ้าง

6.ถ้าต้องการดูบท หรือ transcript  ก็ให้คลิกปุ่ม 'show text' ที่อยู่ติดกับปุ่ม 'check my score'

 


 

เชิญครับ.....

 1.ฟังบทสนทนา

1. A conversation between a student and a university advisor
2. A conversation between two students in their first class of the term
3. A conversation between a professor and his assistant
4. An assistant lecturer talking to a new student
5. A conversation between two students in their dormitory during...
6. A conversation between a student and a registration clerk during...
7. A conversation between two students at their university cafeteria
8. A conversation between a university adviser and a student
9. A conversation between a student and a university service representative
10. A conversation in a professor's office between a professor and a student

11. A conversation between a university student and an employee in the...
12. A conversation between a bookstore sales clerk and a student
13. A conversation between two university instructors
14. A conversation between a student and her coach
15. A conversation between two students at the library
16. Two roommates talking about fraternities
17. Two seminar classmates discussing their classwork
18. A conversation between a student and his counselor
19. A conversation between two students in a chemistry class
20. A conversation between a professor and her student
21. A conversation between a professor and a departmental secretary
22. A conversation between an upperclassman and a freshman coed
23. A conversation between a student and a campus patrolman
24. A conversation between two students (1)
25. A conversation in a campus cafeteria
26. A conversation between two university students (1)
27. A conversation between a student and an HR interviewer
28. A conversation between two students (2)
29. A conversation between a research professor and a student
30. A conversation between two university students (2)
31. A conversation between a professor and his student
32. A conversation between two university students who met on campus
33. A conversation between a professor and a student discussing a possibility
34. A conversation between a university student and an employee in the...
35. A conversation between a university student and a professor in the...
36. A conversation between a professor and a university student in the...
37. A conversation between a university student and an adviser in the...
38. A conversation between a university professor and a student in the...
39. A conversation between two university professors
40. A conversation between a dorm mother and a resident
41. A conversation about toys
42. A conversation between two students before class
43. A conversation between a student and a university health clinic staff...
44. A meeting between a lecturer and a laboratory assistant in the...
45. A conversation between a librarian and a student in the university library
46. A conversation between two students on their way to Business Management...
47. A conversation between a student and an English professor
48. A conversation between a TEFL professor and a student after class
49. A conversation between two students over lunch
50. A conversation between two graduate students in Biology

แหล่ง: http://www.english-test.net/toefl/listening/


 

2.ฟังเล็กเชอร์
1. A lecture in biology class
2. A lecture in social science class
3. A lecture from an arts class
4. A lecture from a marine biology class
5. A lecture from a science class
6. A lecture from an American History class
7. A lecture from an Art History class
8. A lecture from a social sciences class
9. A lecture from a life sciences class
10. A lecture from a social studies class

11. A university science lecture on Island Biogeography
12. A university lecture by a professor in the College of Fine Arts
13. A university lecture by a professor on the possibility of life on Mars
14. A university lecture by a Drama professor
15. A university lecture in Political Science
16. A university lecture in the Social Sciences Department
17. A university lecture by a professor of Physics
18. A university lecture on American social history
19. A university lecture on Animal Behavior by a professor of Biology
20. A lecture from a history class
21. A lecture from a physical science class
22. A lecture from a social science class
23. A university arts lecture on Greek drama
24. A university lecture on agriculture
25. A university lecture by a professor of History
26. A university lecture by a professor of History (2)
27. A university lecture by a professor of Paleontology
28. A university lecture by a professor of Social History
29. A university lecture by a professor of Art History
30. A university lecture by a professor of American History
31. A university lecture by a professor of Natural History
32. A university lecture by a professor of Social History (2)
33. A university lecture on the history of the English language
34. A university lecture on Modern World History
35. A university lecture in Biology
36. A university lecture by a professor of Anthropology
37. A lecture from a social sciences class (2)
38. A lecture from a social sciences class (3)
39. A lecture from a life sciences class (2)
40. A lecture from a life sciences class (3)
41. A lecture from a life sciences class (4)
42. A lecture from an arts class (2)
43. A lecture from a social science class (2)
44. A lecture by a professor of Archeology
45. A lecture by a professor of Fine Arts
46. A lecture by a professor of Sociobiology
47. A lecture from an american literature class
48. A lecture by a professor of Art
49. A university lecture by a professor of Animal Behaviour
50. A university lecture by a professor of Comparative Religion

แหล่ง: http://www.english-test.net/toefl/listening/lectures.html


 พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.