เว็บไซต์สำหรับอาจารย์ซึ่งต้องเตรียมตัวสอบ CEFR

CEFR

สวัสดีครับ

       อาจารย์กัญญาพัชรเล่าให้ผมฟังว่า ปีนี้ครูภาษาอังกฤษ ต้องสอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการสอบเทียบเคียงมาตรฐาน

       ผมลองไปหาดูในเน็ต และได้เว็บไซต์การทดสอบ CEFR ฟรี ข้างล่างนี้มาฝาก หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ต้องเตรียมตัวสอบ CEFR ไม่มากก็น้อย

[1] telc.net - PRACTICE MATERIAL  

ใต้ English ในคอลัมน์ซ้ายมือ ให้คลิกปุ่มที่ต้องการ และคลิก PRACTICE MATERIAL  ที่คอลัมน์กลางหน้า เพื่อทำ test

http://www.telc.net/en/what-telc-offers/english/

[2] Englishtag Level Tests – CEFR

คลิกที่ลิงค์ในคอลัมน์ขวามือเพื่อทำ test

http://www.englishtag.com/tests/tests.asp

[3] examenglish.com -Grammar to study at each CEF level

http://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm

[4] examenglish.com - CEF Levels

เข้าไปแล้วคลิกใต้ CEFR ในคอลัมน์ขวามือ

http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php

[5] EnglishProfile

CEFR for English -คลิกอ่านบทความแนะนำ

http://www.englishprofile.org/index.php

เว็บนี้ดีมาก

ศึกษาเพิ่มเติมคลิก

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.