อารัมภบท

ทำไมต้องใช้เน็ตในการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษ

 • ไม่เสียเงิน
 • มีทุกอย่างให้เลือกเรียน มากมายและหลากหลาย สำหรับทุกคน
 • ใช้ได้ทุกเวลา
 • ใช้ได้ทุกสถานที่

อุปสรรคหรือข้อจำกัดของการใช้เน็ต

 • ไม่มีเน็ตให้ใช้ หรือ มีให้ใช้แต่เน็ตช้า
 • Computer skill ไม่มีหรือมีน้อยเกินไป
 • หาเรื่องที่ต้องการเรียนไม่เป็น...  หรือหาไม่เจอ
 • ใช้แต่เว็บภาษาไทย  ไม่ใช้เว็บภาษาอังกฤษ
 • อ่านไม่ค่อยออก  ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง

ถ้าต้องการใช้ประโยชน์จากเน็ต ต้องทำอะไรบ้าง

 • ถ้าเงินไม่พอ ให้ซื้อ personal computer หรือ notebook computer  หรือ tablet computer มาใช้ ก่อนที่จะซื้อ smartphone  เพราะ computer ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาได้มากกว่า
 • ติดตั้ง high-speed Internet
 • ฝึกใช้คอมฯ ให้เป็น
 • ฝึกให้ Search เป็นระดับ advanced
 • ฝึกทักษะการอ่าน ให้อ่านข่าวภาษาอังกฤษรู้เรื่องเหมือนอ่าน นสพ.ไทย
 • ฝึกทักษะการฟัง ให้ฟังข่าวภาษาอังกฤษรู้เรื่องเหมือนฟังข่าวจากทีวีไทย