ฝึกฟัง-ฝึกพูดตาม ประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ

Random Common Sentences   English In Use

ฝึกฟัง-ฝึกพูดตาม ประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ (คลิกฟังซ้ำได้)
ฝึกครบทุกประโยคแล้ว คลิก Refresh เพื่อฟังชุดใหม่

ถ้าต้องการคลิกครั้งเดียวให้เว็บอ่านทุกประโยค ก็คลิก Listen all of the phrases on this page ที่มุมบนที่คอลัมน์ซ้ายมือ
http://www.englishinuse.net/