Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกใช้ดิก อังกฤษ-อังกฤษ โดยให้ดิก อังกฤษ-ไทย ช่วย

สวัสดีครับ

       จากประสบการณ์การฝึกภาษาอังกฤษมาตั้งแต่วัยเยาว์ ผมได้ข้อสรุปอันหนึ่งที่เด็ดขาดว่า ถ้าเราสามารถอ่านดิกอังกฤษ-อังกฤษได้คล่องแคล่ว มันจะช่วยต่อยอดให้เรารู้อะไรได้อีกเยอะแยะ  พูดตรง ๆ ก็คือ ดิกอังกฤษ-ไทย ใช้งานได้น้อยเกินไปในการฝึกภาษาอังกฤษ  และดิกอังกฤษ-อังกฤษเป็นของจำเป็น

       ดิกอังกฤษ 2 ยี่ห้อนี้ คุณภาพดี มีชื่อเสียงระดับโลก

[1]เมื่อฝึกใช้  เราสามารถดับเบิ้ลคลิกคำในหน้าเว็บของดิก เมื่อดูความหมายของคำนั้นต่อไปได้เรื่อย ๆ

[2]แต่ถ้าอ่านคำนิยามที่ดิกให้ไว้แล้วงง ขอแนะนำให้ติดตั้ง Add-on ดิก อังกฤษ-ไทย  Longdo (ใช้กับ Google Chrome นะครับ) → คลิก  

     เมื่อต้องการดูคำแปลไทยของศัพท์คำใด ก็เพียงไฮไลท์ศัพท์คำนั้น, คลิกขวา และคลิก longdo

       เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถฝึกอ่านดิก อังกฤษ-อังกฤษ ได้อย่างไม่ลำบาก เพราะมีดิก อังกฤษ-ไทย คอยแปลศัพท์ทุกคำที่ติด 

      ตามตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้ เราเปิดดิก Cambridge  เพื่อดูคำว่า คำว่า → hero และสงสัยคำว่า admire ที่เขาใช้อธิบาย   ก็ดูคำแปลโดยใช้ Longdo ได้

      คลิกภาพ    เพื่อขยายขนาดให้เห็นชัด ๆ 

hero   

       ด้วยการฝึกแบบนี้ ในไม่ช้าเราก็จะอ่านดิก อังกฤษ-อังกฤษ คล่อง โดยไม่ต้องพึ่ง ดิก อังกฤษ - ไทย อีกต่อไป

       ลองเริ่มฝึกกับ ศัพท์ 3000 คำของ Oxford ก่อนก็ได้ครับ → คลิก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/en4th 

Review 23 October 2018

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com