เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน…ฟรี

obama speaks

 

เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน…ฟรี

อ่านคำแนะนำที่หน้าหลัก

คลิก: http://speaking-american.com/

 

คลิกเริ่มบทเรียน

บทเรียนฉบับที่ 1

บทเรียนฉบับที่ 2

บทเรียนฉบับที่ 3

บทเรียนฉบับที่ 4

บทเรียนฉบับที่ 5

บทเรียนฉบับที่ 6

บทเรียนฉบับที่ 7

บทเรียนฉบับที่ 8

บทเรียนฉบับที่ 9

บทเรียนฉบับที่ 10

บทเรียนฉบับที่ 11

บทเรียนฉบับที่ 12

บทเรียนฉบ้บที่ 13