Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สรุป เปลี่ยนจาก active เป็น passive voice (แผ่นเดียว)

สวัสดีครับ

การเปลี่ยนจาก active เป็น passive voice ถ้าศึกษาจากประโยคตัวอย่าง คงจะช่วยให้เข้าใจง่าย

ผมได้หาจากเว็บที่เขาสรุปประโยคตัวอย่างไว้ในหน้าเดียวมาฝาก ข้างล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลด

Examples of the passive voice ♦ Formation of the passive form

**

2- Examples of the passive voice

1- Formation of the passive form

3 - ENGLISH PAGE   Active   Passive Verb Forms

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com