Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาภาษาอังกฤษกับเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ

Ministry of Foreign Affairs

สวัสดีครับ

       คงเป็นเรื่องธรรมดาถ้าผมจะเหมาว่า ในบรรดาข้าราชการไทยทั้งหมด ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเก่งภาษาอังกฤษมากที่สุด และถ้าผมจะหวังว่าเว็บไซต์ของกระทรวงนี้น่าจะมีอะไรมากพอสมควรที่จะช่วยคนไทยให้เก่งภาษาอังกฤษเหมือนคนของกระทรวงบ้าง  ผมก็คงไม่หวังมากเกินไปใช่ไหมครับ

ผมจึงไปที่เว็บไซต์กระทรวงนี้

ที่นี่: www.mfa.go.th

และเจออะไรบางอย่างที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน จึงขอนำมาฝาก

[1] ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ

เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หนังสือรับรอง และสารพัดเอกสารที่เราต้องไปขอจากที่ว่าการอำเภอ, ที่ว่าการเขต, หรือเทศบาล

household Page 1

[2] คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ

เช่น ชื่อจังหวัด อำเภอ ประเทศทั่วโลก ชื่อยศ ชื่อตำแหน่ง ชื่อหน่วยราชการ

[3] Thailand Today ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยปัจจุบัน

คลิก

[4] Language Links

  articles-2 Page 1     

       เป็นจดหมายข่าว เนื้อหาครอบคลุม ความรู้และวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งศัพท์, แกรมมาร์ และ expression,  มารยาทในการติดต่อกับคนประเทศต่าง ๆ น่าสนใจและมีประโยชน์มากครับ เพราะแต่ละเรื่องสั้น ๆ อ่านเดี๋ยวเดียวจบ แต่ละฉบับมี 4 หน้า ซึ่งโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ต้องการออก newsletter เป็นภาษาอังกฤษของตัวเองบ้าง สามารถศึกษาตัวอย่างได้ ผมได้ดาวน์โหลดไว้ทั้งหมดแล้ว จำนวน 180 ฉบับ ถ้าต้องการก็

คลิกดาวน์โหลด1 2  

คลิกดูตัวอย่าง 1  2  3   (แต่ยังมีดี ๆ มากกว่านี้อีกเยอะ)

[5] สุนทรพจน์, คำแถลง, การนำเสนอ ของเจ้าหน้าระดับสูง เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านสามารถศึกษาตัวอย่างการเขียน และปรับใช้ได้

 คลิก: http://tinyurl.com/p8ayje5

       นี่คือทั้งหมดที่ผมหาได้จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งผมเชื่อว่า คงเป็นประโยชน์ต่อหลายคน แต่ผมยังหวังว่า สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการต่างประเทศที่มีหน้าที่ในการจัดทดสอบภาษาอังกฤษข้าราชการซึ่งสมัครชิงทุนไปดูงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ และจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการ จะมีผลงานอื่น ๆ ในอนาคต ให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงฯ  ผมฝากความหวังไว้ที่นี่ คงฝากไม่ผิดที่ ผมเชื่ออย่างนั้น

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com