Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพแม่บ้าน ตามโรงแรม, เกสต์เฮ้าส์ หรือ อพาร์ตเม้นต์

11.1

สวัสดีครับ

       ผมจับพลัดจับผลูไปได้ไฟล์ pdf เพียง 16 หน้า เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพแม่บ้าน อ่านดูแล้วก็น่าสนใจ ตามที่เขาบอกไว้ คือ เป็นบทสนทนาสั้น ๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ที่เป็นแม่บ้าน (maid) ตามโรงแรม, เกสต์เฮ้าส์ หรือ  อพาร์ตเม้นต์

ที่นี่ครับ

http://202.143.165.163/en_p/chap11/chap11_1.pdf

       อันที่จริง เรื่องนี้มันเป็นเพียงบทเดียวของหนังสือทั้งเล่ม ชื่อภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผมพยายามหามาได้แทบครบทุกบท ข้างล่างนี้ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับท่านที่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน และต้องต้อนรับลูกค้าที่เป็นคนต่างชาติ  

บทอื่น ๆ ในหนังสือเล่มนี้ ข้างล่างนี้ครับ

http://202.143.165.163/en_p/images/main.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap1/chap1_0.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap1/chap1_1.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap2/chap2.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap3/chap3.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap4/chap4.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap5/chap5.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap6/chap6.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap7/chap7.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap8/chap8.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap9/chap9.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap10/chap10.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap11/chap11_1.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap11/chap11_2.pdf

http://202.143.165.163/en_p/chap12/chap12.pdf

♦ถ้าต้องการเป็น e-book ครบทุกบททั้งเล่ม คลิกที่นี่(ขอบคุณคุณ Wan มากครับที่ให้ลิงค์มา)

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com