10 ภาพข่าวจากนิตยสาร Time ฉบับ July 28, 2014

สวัสดีครับ

       ผมเห็น The 10 Best Pictures of the Week จาก นิตยสาร Time ฉบับ July 28, 2014 เห็นว่าน่าสนใจดี จึงนำมาฝาก คลิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF

       ใน 10 ภาพนี้ มี 3 ภาพที่แสดงถึงภาวะสงคราม ความยากจน และความอดอยากยากแค้นในทวีปแอฟริกา ผมขอนำมาลงให้ดู

thecostofcrime

       พูดถึงปัญหาอย่างนี้ของประเทศในทวีปนี้ เราคนไทยก็ได้อ่านได้ยินได้ดูข่าวมาโดยตลอด ไอ้ที่ผมงงก็คือว่า เราได้ยินมาว่าทวีปนี้มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะ แต่ทำไมจึงหลุดไม่พ้นจากวังวนปัญหาเหล่านี้  มันเป็นเพราะอะไรกันแน่ ผมลองหาอ่านดู ก็เห็นแต่หัวข้อปัญหาเดิม ๆ คือ ความยากคน ภัยสงคราม ความขัดแย้ง การขาดการศึกษา โรคภัย การว่างงาน ปัญหาการถือครองที่ดิน การขาดเงินลงทุน อิทธิพลเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่จากอดีตประเทศอาณานิคมที่เคยครอบครอง ฯลฯ แต่คำถามก็คือ มนุษยชาติเดินทางมาถึงคริสตวรรษนี้แล้ว ด้วยเทคโนโลยี ความรู้และสติปัญญาที่พัฒนามามากมาย มองออกทั้งปัญหาและเห็นทั้งทางแก้ แต่ทำไมยังทำอะไรไม่ได้

คลิกอ่านลิงค์ 1 คลิกอ่านลิงค์ 2คลิกอ่านลิงค์ 3

humanitarianhorror

อ่านเรื่องของเขาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องของเรา

 specialdelivery

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai