เล่นเกม Words in Context

Words in Context

เลือกความหมายในข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ซึ่งสอดคล้องกับศัพท์ตัวสีแดงในประโยค

และ-คลิกที่ตัวเป็ด ซึ่งมีหมายเลขที่ถูกต้อง (เลข 1 หรือเลข 2)

http://www.toonuniversity.com/flash.asp?err=191

เล่นครบ 10 คำ จบ 1 เกม