“มนุษย์มิได้เกิดมาเพื่อพ่ายแพ้” - เฒ่าผจญทะเล

 

 สวัสดีครับ

       ผมรู้จักวรรคทองตามภาพข้างล่างนี้ตั้งแต่อยู่ชั้น ม.ศ.4

ernest hemingway human 3327

ตอนนั้นได้ดูหนังผ่านจอโทรทัศน์และชอบเรื่อง The Old Man and the Sea นี้ อย่างมาก

วรรคทองนี้ได้อ่านคราวใดก็ทำให้ใจฮึกเหิมคราวนั้น

ผมอยากชักชวนให้ท่านได้อ่านนิยายขนาดสั้นอมตะเรื่องนี้   คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

หรือจะอ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้ครับ

แต่เรื่องย่อแม้จะทำให้เรารู้เรื่อง แต่ไม่สามารถทำให้เรารู้รส ซึ่งสำคัญกว่ารู้เรื่องเป็นร้อยเท่า

ผมอยากให้ท่านอ่านเพื่อรู้รสว่า ประโยคกินใจนี้ของเฮมิงเวย์ มันหมายความว่าอย่างไร

มนุษย์มิได้เกิดมาเพื่อพ่ายแพ้ – Man is not made for defeat.

มนุษย์อาจจะถูกทำลายลงได้ – A man can be destroyed,

แต่มิใช่เป็นผู้พ่ายแพ้  - but not defeated.

 https://www.youtube.com/watch?v=tiilTYohuVA

พิพัฒน์