ลองทำ English Test วัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง กับ นสพ. Bangkok Post Learning

ขอชวนให้ทุกท่านลองทำ English Test วัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง กับ นสพ. Bangkok Post Learning เป็นข้อสอบแบบให้เลือกคำตอบ (A) (B) (C) (D) 30 ข้อ ให้เวลาทำ 40 นาที ทำเสร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรทันทีเลยครับ

http://www.bangkokpost.com/learning/english-test/test

certificate pipat