ความยากจนในกรุงเทพ – เรื่องและภาพในมุมเงียบและมืดของมหานครแห่งนี้

poverty Page 1

สวัสดีครับ

หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า  Poverty ถ่ายภาพและเขียนเรื่อง โดยคุณ Dave John Cole เป็นเรื่องพร้อมภาพเกี่ยวกับความยากจนในกรุงเทพ ในมุมเงียบและมืด ซึ่งอาจจะไม่ได้ปรากฏในสื่อมวลชนต่าง ๆ หรือ social media บ่อยนัก ทั้งหมดมีเพียง 57 หน้า คุณ Dave John Cole ใช้เวลาเก็บภาพระหว่างเดือนตุลาคมปีที่แล้ว (2556) ถึงมิถุนายน ปีนี้  

ผมอยากให้ท่านอ่านถ้อยคำของคุณ Dave John Cole  ด้วยตัวเองดีกว่าครับ (กด Control ค้างไว้ และกลิ้งล้อบนเมาส์เพื่อขยายตัวหนังสือให้อ่านชัด ๆ)

 poverty Page 3

ข้างล่างนี้ เป็นหน้า ๆ หนึ่งในหนังสือเล่มนี้

sukrit

 คลิกดาวน์โหลด หนังสือ Poverty

 

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai