Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวบรวม Free Online Dictionary ให้เลือกใช้ตามทุกความประสงค์

 2dictbluered

สวัสดีครับ

ผมได้รวบรวม Free Online Dictionary ให้ท่านเลือกใช้ตามความประสงค์ที่หลากหลาย ข้างล่างนี้ครับ


[1] Learner’s Dictionary ดิก อังกฤษ – อังกฤษ ฉบับมาตรฐาน

ประกอบด้วย definition, example sentence, pronunciation, phrasal verb, idiom, usage note


 เพิ่ม ดิก อังกฤษ - อังกฤษ - ไทย 24 เมษายน 2558:


[2]ดิกชันนารี คำที่มีความหมายเหมือนกัน / คล้ายกัน (Thesaurus


[3]Dictionary  อังกฤษ - ไทย & ไทย – อังกฤษ  


[4]Dictionary อังกฤษ – อังกฤษ – ไทย


[5]Dictionary ที่เมื่อพิมพ์คำศัพท์ จะแสดงอักษรตัวถัดไป

ใช้ในกรณีที่ไม่แน่ใจ หรือนึก spelling ไม่ออก


[6]Dictionary คลังประโยคตัวอย่าง

ไทย – อังกฤษ

http://www.sealang.net/thai/bitext.htm

1.พิมพ์ศัพท์ภาษาไทย ลงไปในช่อง Thai หรือ พิมพ์ศัพท์ภาษาอังกฤษ ลงไปในช่อง West 

2.Enter

ประโยคตัวอย่าง อังกฤษ


 [7]Dictionary แสดงผลเร็ว


[8] พิมพ์คำศัพท์ลงไป, เลือกคลิกเว็บดิกที่ต้องการดูผล ซึ่งมีหลายเว็บให้เลือก

 • http://random-idea-english.blogspot.com/  (พิมพ์คำศัพท์ลงไปแทนคำว่า Go ในคอลัมน์ขวามือ,คลิกเลือกดิกใต้คำว่า English dictionaries )
 • http://www.onelook.com/ (พิมพ์คำศัพท์ในช่อง Search, Enter,คลิกดิกบรรทัดที่ต้องการ)
 • http://www.lexilogos.com/english/dictionary.htm (พิมพ์คำศัพท์ในช่อง Type a word & select a dictionary:,คลิกปุ่มเว็บดิกที่ต้องการ)
 • http://www.memidex.com/ (พิมพ์คำศัพท์ในช่อง Find, Enter,คลิกลิงค์ที่บรรทัดสุดท้าย ของเว็บดิกที่ต้องการ)

[9]ดิกชันนารีที่สุ่มคำศัพท์มาให้เราดูทีละคำ ๆ 


[10]ให้ดิกแสดงความหมายของศัพท์ได้ครั้งละหลาย ๆ คำ

 • http://ninjawords.com/  (ใส่คำศัพท์หลายคำลงไปในบรรทัดเดียวกัน, แต่ละคำคั่นด้วยคอมมา ,)
 • http://www.simplevocab.com/home.html  (ใส่คำศัพท์ได้ถึงครั้งละ 150 คำ, 1 คำต่อ 1 บรรทัด)

[11]Collocation Dictionary

ดิกชันนารีกลุ่มคำศัพท์ที่ต้องใช้ด้วยกัน


[12]Dictionary – verb patterns

และอีกสารพัด Dictionary  ที่คอลัมน์ขวามือ ได้แก่

 1. ดิก อังกฤษ-อังกฤษ
 2. Idiom
 3. thesaurus หรือ synonym
 4. ประโยคตัวอย่าง (Language in context / Google site search)
 5. Google Translate+Dictionary อังกฤษ-ไทย

[13] Dictionary คำย่อ  


[14]Dictionary คำคล้องจอง


[15]Dictionary ภาพ


[16]Reverse Dictionary

     ค้นย้อนจากความหมายไปหาคำศัพท์


[17]Dictionary ศัพท์เทคนิค (technic term), ศัพท์ช่าง, ศัพท์เฉพาะสาขาวิชา, คำเฉพาะ หรือ proper noun


[18]Dictionary สำหรับเด็กโดยเฉพาะ (มีศัพท์น้อย และเป็นศัพท์ง่าย ๆ หรือ อธิบายสั้นกว่า version เต็มสำหรับผู้ใหญ่ )

[19]Dictionary ที่ให้คนอ่านเข้ามาเขียนความหมายคำศัพท์

[20]Dictionary รากศัพท์, ที่มาของคำศัพท์

[21]Dictionary คำ slang

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com