Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ภาษิตไทยเทียบอังกฤษ และศึกษาภาษิตอังกฤษ

a Kiss

สวัสดีครับ

       วันนี้ผมมีภาษิตไทย แปลเป็นอังกฤษ 241 บท โดยคุณ Jirapong Kongrak มาฝาก

       ข้อที่น่าสนใจของภาษิตชุดนี้ก็คือ ภาษิตแต่ละบทเป็นภาษาไทยที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว  โดยใน e-book นี้นำภาษาอังกฤษมาเทียบ และข้อความภาษาอังกฤษที่นำมาเทียบนี้ มีทั้งข้อความซึ่งเป็นภาษิตภาษาอังกฤษที่เรารู้จักอยู่แล้ว  และข้อความภาษาอังกฤษที่แต่งขึ้นมาเทียบ  ผมขอแนะนำให้ท่านใช้ e-book เล่มนี้ ในแง่วิพากษ์วิจารณ์เพื่อการศึกษาอันสมบูรณ์

คลิกดาวน์โหลด

a person worth

และขอแนะนำเว็บฝรั่งที่เป็นภาษิตข้างล่างนี้เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com