noun, verb, adjective – part of speech 3 ตัวที่ชวนงง ทำให้อ่านภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยรู้เรื่อง

สวัสดีครับ

       เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กว่า คำในภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่า part of speech มีทั้งหมด 8 ประเภท ตามภาพข้างล่างนี้

parts of speech

       แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของผม, ใน 8 ประเภทนี้ มีเพียง 3 ประเภทที่เป็นตัวปัญหามากกว่าเพื่อน ทำให้เราอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่อง คือ  เป็นคำนาม(noun), คำกริยา(verb), คำคุณศัพท์(adjective) ตามภาพข้างบนที่ผมวงสี่เหลี่ยมไว้

       เหตุที่อ่านแล้วงงก็เพราะว่า บางคำศัพท์ มันเป็นได้หลายประเภท เช่นคำว่า light

  • ถ้าเป็นคำนาม(noun) แปลว่า แสง, ดวงไฟ, สวิตช์ไฟ เป็นต้น
  • ถ้าเป็นคำกริยา(verb) แปลว่า จุดไฟ, ให้แสงสว่าง เป็นต้น
  • ถ้าเป็นคำคุณศัพท์(adjective) แปลว่า (น้ำหนัก)เบา, (แสง)สว่าง, (สี)จาง,อ่อน เป็นต้น

       แต่ข้อที่หลายคน ไม่ได้ระวังก็คือ พอเราไปเจอคำว่า light ในประโยคภาษาอังกฤษ สมองเราจะผุดคิดถึงความหมายของ light ที่เราคุ้นเคย เช่น อาจจะคิดถึงคำแปลว่า แสง, สวิตช์ไฟ หรือ เบา พูดง่าย ๆ ก็คือ เราคุ้นเคยมายังไง เราก็ผุดคิดยังงั้นก่อน

       แต่การอ่านที่ถูกวิธีนั้น ต้องไม่ทำอย่างนี้! แล้วต้องทำอย่างไรล่ะ?  ทำอย่างนี้ครับ....

ข้อ1.ดูให้ดีว่า คำ ๆ นี้มันเป็นคำอะไร เช่น ถ้าไปเจอคำว่า light ในประโยค ก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า มันเป็น noun, เป็น verb. หรือเป็น adjective เป็นต้น

ข้อ 2. พอรู้ว่าเป็นคำประเภทใดแล้ว ก็แปลให้ตรงความหมายตามประเภทของมัน

       ผมขอยกตัวอย่าง คำว่า light ใน 7 ประโยคข้างล่างนี้  ท่านอ่านแล้วก็ลากเมาส์ไฮไลต์ถัดจากคำว่า คำแปล:--- เพื่อดูคำอธิบาย

Could you turn the light on, please?

คำแปล:---คุณช่วยกรุณาเปิดสวิตช์ให้หน่อยได้ไหม? light เป็น noun แปลว่า สวิตช์ไฟ---

Modern video cameras are light and easy to carry.

คำแปล:---กล้องวีดิโอสมัยใหม่มีน้ำหนักเบาและถือง่าย light เป็น adjective แปลว่า มีน้ำหนักเบา---

Have you got a light, please?

คำแปล:---คุณมีไฟไหมครับ (เช่น ไม้ขีด หรือ ไฟแช็ค)? light เป็น noun แปลว่า อะไรที่มันจุดไฟได้---

Fireworks lit up the sky.

คำแปล:---พลุ(ดอกไม้ไฟ)จุดให้ท้องฟ้าสว่าง lit เป็น verb ช่อง 2 ของ light  แปลว่า จุดให้สว่าง---

We'll leave in the morning as soon as it's light.

คำแปล:---เราจะออกเดินทางในตอนเช้าทันทีที่สว่าง light เป็น adjective แปลว่า สว่าง---

Steve took out a cigarette and lit it.

คำแปล:---สตีฟว์ดึงบุหรี่ออกมามวนหนึ่งและจุดมัน lit เป็น verb ช่อง 2 ของ light  แปลว่า จุดให้ติดไฟ---

light blue eyes.

คำแปล: ---ตาสีน้ำเงินอ่อน light เป็น adjective แปลว่า (สี)อ่อน---

       จากตัวอย่างนี้ แสดงชัดว่า ก่อนจะแปล เราต้องรู้ว่า ศัพท์ตัวนั้น มันเป็นคำอะไร แล้วก็แปลไปตามหน้าที่ของมัน จึงจะแปลไม่เพี้ยน หรือ ในบางความหมาย เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย แต่ถ้ารู้จัก part of speech ของมันแล้ว ก็ให้แปลไปในทำนองนั้น ยกตัวอย่าง คำว่า light ข้างล่างนี้ เป็นคำ adjective

light cream cheese หรือ a light beer

ซึ่งมันแปลว่า (เนย)มีไขมันต่ำ หรือ (เบียร์)มีแอลกอฮอล์ต่ำ

       ทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่ต้น ก็เพื่อจะบอกว่า ก่อนแปลจะต้องดูให้ออกว่า ศัพท์ที่จะแปลนั้นมันเป็นคำอะไร

และผมมีเครื่องมือในเรื่องนี้ ให้ท่านนำไปฝึกฝน 2 อย่าง คือ

[1] ไฟล์ pdf 9 หน้า ง่าย ๆ ให้ลองไปอ่านดู 8 parts of speech - คลิกดาวน์โหลด

[2]ฝึกมองให้ออกมาว่า คำนั้น ๆ ในประโยคเป็นคำอะไร

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai