28 เกมภาษาน่าเล่น ในเวลาเบา ๆ

Hangman   Learn English1

สวัสดีครับ

28 เกมภาษาที่อยู่ใน 3 ลิงค์ข้างล่างนี้ น่าเล่นมาก เป็นเกมที่ทดสอบเราในเรื่อง แกรมมาร์, คำศัพท์ เช่น hangman หรือการจับคู่คำศัพท์กับภาพ, การอ่าน, การเรียงคำในประโยคหรือการแต่งประโยค เป็นต้น

ทุกเกมมีประโยชน์ในการฝึกภาษาอังกฤษ แต่ผมเดาว่า ท่านคงไม่ชอบทุกเกม  แต่ผมอยากชวนให้ท่านลองคลิกเข้าไปเล่นดูทุกเกม  และคัดเลือกเฉพาะเกมที่ท่านชอบ หรือลูกศิษย์/ลูกหลานของท่านชอบ และทำ Favorites หรือ Bookmarks ไว้

อย่างผม ก็ชอบอยู่ 3 เกมข้างล่างนี้

  1. http://gamestolearnenglish.com/reading/
  2. http://gamestolearnenglish.com/falling-clouds/
  3. http://gamestolearnenglish.com/hangman

ลองเล่นดูนะครับ  ดีทีเดียว มีประโยชน์ในเวลาที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษแบบเบา ๆ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai