Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การแก้ปัญหาคอรัปชั่นของรัฐบาลใหม่

 Time to act

วันนี้ (9 กย. 57) วันที่ ครม.ใหม่ประชุมนัดแรก Bangkok Post เขียนเรื่องการแก้ปัญหาคอรัปชั่นของรัฐบาลใหม่  ผมเห็นว่าเข้าท่า จึงนำมาฝากครับ

 คลิก: Time to act in graft fight

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com