ตัวอย่าง story ง่าย,สนุก,น่ารัก (ระดับ Easy Starts )

ตอนคลิกฟังเสียง ขอให้คลิกขวาที่ลิงค์ไฟล์เสียง, และคลิกซ้าย open in new window เพื่อให้ภาพ และเสียง เปิดคนละหน้าต่าง

ตัวอย่าง  เรื่อง Marcel and the Mona Lisa ข้างล่างนี้ครับ

 1

คลิกฟัง หน้าที่ 1

2

คลิกฟัง หน้าที่ 2

3

คลิกฟัง หน้าที่ 3

4

คลิกฟัง หน้าที่ 4

5

คลิกฟัง หน้าที่ 5

6

คลิกฟัง หน้าที่ 6

7

คลิกฟัง หน้าที่ 7

8

คลิกฟัง หน้าที่ 8

9

คลิกฟัง หน้าที่ 9

10

คลิกฟัง หน้าที่ 10

11

คลิกฟัง หน้าที่ 11

12

คลิกฟัง หน้าที่ 12

13

คลิกฟัง หน้าที่ 13

14

คลิกฟัง หน้าที่ 14

15

คลิกฟัง หน้าที่ 15