ถาม-ตอบ

..........56:ขอความกรุณาค้นคำอุทานภาษาอังกฤษ

ลองดูที่ลิงค์นี้ครับ บางคำก็คุ้น หลายคำอาจไม่คุ้น
http://www.vidarholen.net/contents/interjections/
http://homeworktips.about.com/od/improvingyourgrammar/a/interjections.htm
http://www.dailywritingtips.com/100-mostly-small-but-expressive-interjections/
******
http://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/interjections/list-of-interjections.html
http://www.enchantedlearning.com/wordlist/interjections.shtml