"นักเรียน" ที่ผมอยากเห็น...

"นักเรียน" ที่ผมอยากเห็น...

pupil