นิติวิทยาศาสตร์ – ศาสตร์ที่ชาวบ้านน่าศึกษาไว้บ้าง

Forensic Science Experiments

สวัสดีครับ

       จากคำจำกัดความจาก เว็บ thaibiotech.info

       นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆและความรู้ทางด้านกฎหมายต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ในการตรวจร่างกายและตรวจสอบวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยในการค้นหาความจริงหรือเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยในกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดทางอาญาและการลงโทษ

       สาขาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science)ตัวอย่างเช่น พันธุศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยาการแพทย์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ พฤกษศาสตร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น

     ตัวอย่างวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science) ที่มักจะได้ยินบ่อยๆ เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือ, DNA Finger Print (ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ) โดยมักเรียกกันว่า ตรวจดีเอ็นเอ หรือ ตรวจ DNA

 คลิกที่ลิงค์นี้ที่คอลัมน์ขวามือ ยังมีอีกหลายคลิปที่น่าสนใจ

       ผมเห็นว่า นิติวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ชาวบ้านน่าศึกษาไว้บ้าง ยิ่งตอนนี้จะสังเกตได้ว่า ข่าวที่คนส่วนใหญ่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวอาชญากรรม จะมีเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลย  จึงรวมรวม e-book เกี่ยวกับเรื่องนี้  ได้มา 4 เล่ม ท่านดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อน  มีเวลาก็คลิกเข้าไปอ่านศึกษาก็ดีครับ

forensic-scientist2

คลิกดาวน์โหลด e-book (โดยคลิกขวาที่ลิงค์ข้างล่างนี้, และคลิกซ้าย Save link as.. หรือ Save target as..)

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai