นิตยสาร Time ลงข่าวฝรั่ง 2 คนถูกฆ่าที่เกาะเต่า

2britonsdie

สวัสดีครับ

นิตยสาร Time ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2557 ได้ลงข่าวฝรั่ง 2 คนถูกฆ่าที่เกาะเต่า และเว็บประชาไทได้สรุปเป็นภาษาไทย

 ผมนำมาฝากเพื่อให้ท่านฝึกการอ่านข่าวภาษาอังกฤษครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai