ตัวอย่าง การตั้งคำถาม แบบให้ตอบ Yes หรือ No

การตั้งคำถาม แบบให้ตอบ Yes หรือ No

แหล่งที่มา

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf*word