Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอทราบความเห็นของท่านผู้อ่านหน่อยครับ

Bangkok Post   Futsal probe puts heat on 600 teachers

ท่านผู้อ่านครับ

ผมกำลังหาวิธีง่าย ๆ ในการเสนอแบบฝึกหัดรายวัน เพื่อฝึกอ่านและแปลข่าว

คืออยากจะให้มันง่าย ๆ ทั้งสำหรับผมที่เตรียมเนื้อหา  และสำหรับท่านผู้อ่านที่ฝึก

โดยผมจะดึงย่อหน้าแรกของ All Top Stories [http://bangkokpost.com/lite/topstories] จาก นสพ. Bangkok Post มาแสดงการแปล

กะว่าอย่างน้อยวันละ 3-4 ข่าว:

  • ย่อหน้าแรกเป็นเนื้อข่าว,
  • ย่อหน้าที่สองใส่คำแปลไทยต่อท้ายคำศัพท์,
  • ย่อหน้าที่สาม คือคำแปลภาษาไทย (เน้นความเข้าใจ,ไม่เน้นความสละสลวยของคำแปล)

ผมขอทราบความเห็นของท่านว่าควรจะปรับปรุงรูปแบบอย่างไรหรือไม่

และอย่างที่บอกแล้ว ผมเห็นว่า ควรจะง่าย และไม่มากเกินไป เดี๋ยวคนเรียนจะรู้สึกว่ายาก, เยอะ, ถูกยัดเยียด, และไม่อยากเรียน,

เมื่อได้ข้อสรุปอย่างใดแล้ว วันต่อ ๆ ไปผมก็จะนำเสนออย่างที่ได้นี้, รบกวนท่านให้ความเห็นหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ

- พิพัฒน์

คลิกดูตัวอย่าง - - > http://tinyurl.com/o6jmkjc

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com