Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่านข่าวเมืองไทยจากสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของโลก - - >Time /The Economist / BBC / CNN / Aljazeera / NHK

สวัสดีครับ

       ข่าวเมืองไทยที่สำนักข่าวยักษ์ใหญ่ระดับโลก เช่น Time, The Economist, BBC, CNN, Aljazeera, NHK ตีพิมพ์ในเว็บของเขา เราอ่านแล้วไม่ว่าจะเกิดความรู้สึกใดๆ  เช่น ด้านลบคือ รำคาญ หรือไม่พอใจ หรือด้านบวก คือพอใจ ชื่นชม ยกย่อง แต่ในยุคข่าวสารไร้พรมแดนเช่นทุกวันนี้ เราก็น่าจะตามอ่าน-ตามฟังข้อความที่คนอื่นเขารายงานหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยเรา ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่า เขาพูดจริง พูดเท็จ มองแง่ดี มองแต่แง่ผิด รายงานให้กำลังใจ  หรือจงใจให้ร้าย เขียนอย่างบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมา หรือเขียนจากอคติที่ติดนิสัย  หรือรับจ้างเขียนชมหรือเขียนด่าเพราะเป็นอาชีพของเขา  หรือเขียนด้วยจรรยาบรรณตามวิชาชีพ ... ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เขาเขียน  เราก็น่าจะอ่านข้อเขียนของเขาบ้าง

       ผมนำเว็บและลิงค์ที่สำนักข่าวยักษ์ใหญ่พวกนี้ รายงานหรือวิจารณ์เมืองไทย มาลงไว้ข้างล่างนี้ ท่านทำเป็น Favorites หรือ Bookmarks ไว้ก็ดีครับ เมื่อมีเวลาก็เข้าไปคลิกอ่านดู  อาจจะเจอเนื้อหาที่ หนังสือพิมพ์, เว็บข่าว, หรือ social media บ้านเราไม่ได้ลงไว้ เมื่ออ่านแล้ว  ท่านอาจจะยอมรับ, ปฏิเสธ, หรือรู้สึกเฉยๆ, ไม่รู้และไม่ชี้, ฯลฯ ก็ได้ทั้งนั้น มันเป็นสิทธิของท่านครับ

The economist magazine

The Economist

time magazine

Time Magazine

BBC   Search results for Thailand

BBC

Aljazeera English   Search

Aljazeera

NHK WORLD   English

NHK

CNN.com International

CNN

thediplomat.com


ติดตั้งตัวช่วยในเรื่องคำศัพท์ (เลือกให้เหมาะกับ Browser ที่ท่านใช้)

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com