บทความข่าวล่าสุดจาก The Economist – 16 ตุลาคม 2557

บทความข่าวล่าสุดจาก  The Economist – 16 ตุลาคม 2557

เช้าวันนี้ ผมเห็นคลิปและบทความข่าวล่าสุดจาก  The Economist – 16 ตุลาคม 2557  เห็นว่าน่าสนใจ จึงนำมาฝาก

How to stop the spread of Ebola

http://www.youtube.com/watch?v=XYp6M5NmwB0

บทความ (ไฟล์ pdf)