Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับมัคคุเทศก์อาสา โดย อ.ดร. ศศิษยา แสงผึ้ง

VG

สวัสดีครับ

ผมไปได้ไฟล์ PowerPoint เรื่อง ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับมัคคุเทศก์อาสา โดย อ.ดร. ศศิษยา แสงผึ้ง มีทั้งหมด 54 หน้า  ผมดูแล้วเห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่จะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์อาสา ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือต่อท่านครูอาจารย์ซึ่งจะจัดกิจกรรมทำนองนี้ให้เด็กทำ ลองศึกษาดูนะครับ  และขอขอบคุณ   อ.ดร. ศศิษยา แสงผึ้ง    แห่ง ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เป็นอย่างสูงครับ

พิพัฒน์

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com