Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่านนิทานอีสป เล่น ๆ สักเรื่องสองเรื่อง

AE

อ่านนิทานอีสป

ลองเลือกสักเรื่องสองเรื่องที่เคยรู้เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยมาแล้ว  

คราวนี้อ่านภาษาอังกฤษบ้าง

น่าจะไม่ยากนัก

http://read.gov/aesop/001.html

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com