อ่านนิทานอีสป เล่น ๆ สักเรื่องสองเรื่อง

AE

อ่านนิทานอีสป

ลองเลือกสักเรื่องสองเรื่องที่เคยรู้เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยมาแล้ว  

คราวนี้อ่านภาษาอังกฤษบ้าง

น่าจะไม่ยากนัก

http://read.gov/aesop/001.html